Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Materiały porowate w warunkach ekstremalnych

2015/19/B/ST5/00262

Słowa kluczowe:

porowatość wysokie ciśnienia kryształy adsorpcja solwatacja

Deskryptory:

 • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów
 • ST5_6: Materiały porowate
 • ST5_17: Chemia fazy skondensowanej

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Andrzej Katrusiak 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: OPUS 10 - ogłoszony 2015-09-15

Przyznana kwota: 760 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-07-07

Zakończenie projektu: 2021-01-06

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Komputer stacjonarny o zwiększonej mocy obliczeniowej z oprogramowaniem.
 2. Autoklaw do przeprowadzania reakcji wysokociśnieniowycyh. Za kwotę 58 275 PLN
 3. Komory wysokociśnieniowe do badań spektroskopowych oraz wysokociśnieniowa komora reakcyjna do 25000 atm.
 4. Diamentowa komora wysokociśnieniowa (4 szt.). Za kwotę 120 000 PLN
 5. Rotacyjna pompa próżniowa. Za kwotę 14 000 PLN
 6. Spektrometry UV-Vis i Vis-bliski IR (2 szt.). Za kwotę 60 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (17)
 1. Dynamic Resolution of Piezosensitivity in Single Crystals of p-Conjugated Molecules IF: 5,16
  Autorzy:
  Sohini Bhattacharyya, Szymon Sobczak, Aleksandra Pjłrolniczak, Syamantak Roy, Debabrata Samanta, Andrzej Katrusiak and Tapas Kumar Maji
  Czasopismo:
  Chemistry-A European Journal (rok: 2019, tom: 25, strony: 6092-6097), Wydawca: WILEY
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/chem.201900054 - link do publikacji
 2. Environment-Controlled Postsynthetic Modifications of Iron Formate Frameworks IF: 4,85
  Autorzy:
  Szymon Sobczak and Andrzej Katrusiak
  Czasopismo:
  Inorganic Chemistry (rok: 2019, tom: 58, strony: 11773-11781), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.inorgchem.9b01817 - link do publikacji
 3. Fluorine···Fluorine Interactions in a High-Pressure Layered Phase of Perfluorobenzene IF: 4,309
  Autorzy:
  Michalina Rusek, Karolina Kwaśna, Armand Budzianowski and Andrzej Katrusiak
  Czasopismo:
  The Journal of Physical Chemistry C (rok: 2020, tom: 124, strony: 99-106), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpcc.9b09428 - link do publikacji
 4. Lab in a DAC – high-pressure crystal chemistry in a diamond-anvil cell IF: 6,732
  Autorzy:
  Andrzej Katrusiak
  Czasopismo:
  Acta Crystallographica Section B (rok: 2019, tom: 75, strony: 918-926), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1107/S2052520619013246 - link do publikacji
 5. Solid-State Associative Reactions and the Coordination Compression Mechanism IF: 4,7
  Autorzy:
  Aleksandra Półrolniczak, Szymon Sobczak and Andrzej Katrusiak
  Czasopismo:
  Inorganic Chemistry (rok: 2018, tom: 57, strony: 8942-8950), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.inorgchem.8b00913 - link do publikacji
 6. High-Pressure Structure and Properties of N,N‑Dimethylformamide (DMF) IF: 3,972
  Autorzy:
  Paulina Ratajczyk, Szymon Sobczak and Andrzej Katrusiak
  Czasopismo:
  Crystal Growth & Design (rok: 2019, tom: 19, strony: 896-901), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.cgd.8b01452 - link do publikacji
 7. High-pressure and environment effects in selenourea and its labile crystal field around mo IF: 2,266
  Autorzy:
  Kinga Roszak and Andrzej Katrusiak
  Czasopismo:
  Acta Crystallographica Section B (rok: 2021, tom: 77, strony: 449-455), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1107/S205252062100398X - link do publikacji
 8. Research Update: Tricritical point and large caloric effect in a hybrid organicinorganic perovskite IF: 4,296
  Autorzy:
  Marek Szafrański, Wen-Juan Wei, Zhe-Ming Wang, Wei Li, and Andrzej Katrusiak
  Czasopismo:
  APL Materials (rok: 2018, tom: 6, strony: 100701(1-10)), Wydawca: American Institute of Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.5049116 - link do publikacji
 9. Self-healing ferroelastic metal–organic framework sensing guests, pressure and chemical environment
  Autorzy:
  Aleksandra Półrolniczak and Andrzej Katrusiak
  Czasopismo:
  Materials Advances (rok: 2021, tom: 2, strony: 4677-4684), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/d1ma00111f - link do publikacji
 10. Zone-Collapse Amorphization Mimicking the Negative Compressibility of a Porous Compound IF: 4,055
  Autorzy:
  Szymon Sobczak and Andrzej Katrusiak
  Czasopismo:
  Cryst. Growth Des (rok: 2018, tom: 18, strony: 1082-1089), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.cgd.7b01535 - link do publikacji
 11. Framework and coordination strain in two isostructural hybrid metal–organic perovskites IF: 3,304
  Autorzy:
  Szymon Sobczak, Abhishek Chitnis, Michał Andrzejewski, Mirosław Mączka, Smita Gohil, Nandini Garg and Andrzej Katrusiak
  Czasopismo:
  CrystEngComm (rok: 2018, tom: 20, strony: 5348-5355), Wydawca: The Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c8ce00884a - link do publikacji
 12. High-pressure preference for reduced water content in porous zinc aspartate hydrates IF: 2,048
  Autorzy:
  Kinga Roszak and Andrzej Katrusiak
  Czasopismo:
  Acta Crystallographica Section B (rok: 2020, tom: 75, strony: 795–801), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1107/S2052520620009348 - link do publikacji
 13. Large negative linear compressibility of a porous molecular co-crystal IF: 5,996
  Autorzy:
  Szymon Sobczak, Aleksandra Półrolniczak, Paulina Ratajczyk, Weizhao Cai, Andrzej Gładysiak, Varvara I. Nikolayenko, Dominic C. Castell, Leonard J. Barbour and Andrzej Katrusiak
  Czasopismo:
  Chem. Commun. (rok: 2020, tom: 56, strony: 4324-4327), Wydawca: The Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/d0cc00461h - link do publikacji
 14. Pressure-Promoted Solvation of Resorcinol IF: 4,089
  Autorzy:
  Fatemeh Safari, Anna Olejniczak and Andrzej Katrusiak
  Czasopismo:
  Crystal Growth & Design (rok: 2020, tom: 20, strony: 3112-3118), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.cgd.9b01732 - link do publikacji
 15. High-Pressure Sorption of Hydrogen in Urea IF: 4,189
  Autorzy:
  Fatemeh Safari, Marek Tkacz, Andrzej Katrusiak
  Czasopismo:
  The Journal of Physical Chemistry Part C (rok: 2021, tom: 125, strony: 7756-7762), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpcc.1c00138 - link do publikacji
 16. Reversible pressure pre-amorphization of a piezochromic metal–organic framework IF: 4,029
  Autorzy:
  Michał Andrzejewski, Nicola Casati and Andrzej Katrusiak
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2017, tom: 46, strony: 14795-14803), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c7dt02511d - link do publikacji
 17. Stepwise Stress-Induced Transformations of Metal-Organic Polyhedral Cluster-Based Assemblies: Where Conformational and Supramolecular Features Meet IF: 5,16
  Autorzy:
  Michał Terlecki, Szymon Sobczak, Michał K. Leszczyński, Andrzej Katrusiak and Janusz Lewiński
  Czasopismo:
  Chemistry—A European Journal (rok: 2021, tom: 27, strony: 13757-13764), Wydawca: WILEY
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/chem.202101732 - link do publikacji