Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowe elektrody paliwowe dla tlenkowych elektrolizerów wykorzystywanych do produkcji gazu syntezowego

2015/19/D/ST8/02783

Słowa kluczowe:

tlenkowy elektrolizer gaz syntezowy materiał elektrodowy

Deskryptory:

 • ST8_5: Systemy energetyczne (produkcja, dystrybucja)
 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Jakub Karczewski 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: SONATA 10 - ogłoszony 2015-09-15

Przyznana kwota: 396 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-06-23

Zakończenie projektu: 2019-06-22

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Regulator ciśnienia parcjalnego wody w gazach. Za kwotę 50 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 1. Structural and electrical transport properties of Pr-doped SrTi0.93Co0.07O3-δ a novel SOEC fuel electrode materials IF: 1,238
  Autorzy:
  B. Kamecki, T. Miruszewski, J. Karczewski
  Czasopismo:
  Journal of Electroceramics (rok: 2018, tom: -, strony: 44936), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10832-018-0143-0 - link do publikacji
 2. Characterization methods of nickel nano‑particles obtained by the ex‑solution process on the surface of Pr, Ni‑doped SrTiO3 perovskite ceramics
  Autorzy:
  B. Kamecki , T. Miruszewski, K. Górnicka, T. Klimczuk, J. Karczewski
  Czasopismo:
  SN Applied Sience (rok: 2019, tom: 1, strony: 10.1007/s42452-019-0317-7), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
 3. Structure and electrical properties of Y, Fe-based perovskite mixed conducting composites fabricated by a modified polymer precursor method IF: 1,811
  Autorzy:
  T. Miruszewski, P. Gdaniec, W. Rosinski, J. Karczewski, B. Bochentyn B. Kusz
  Czasopismo:
  Solid State Sciences (rok: 2017, tom: 70, strony: 41-43), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.solidstatesciences.2017.06.008 - link do publikacji
 4. Fabrication, structural and electrical properties of Sr(V,Nb)O3- perovskite materials IF: 2,21
  Autorzy:
  T. Miruszewski, B. Kamecki, M. Łapiński, J. Karczewski
  Czasopismo:
  Materials Chemistry and Physics (rok: 2018, tom: 212, strony: 446-452), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1016/j.matchemphys.2018.03.070 - link do publikacji