Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Przyczyny, przebieg i skutki zmian obecności nadrzecznego lasu i zadrzewionych kęp w dolinach rzek polskich Karpat w XX wieku

2015/19/N/ST10/01505

Słowa kluczowe:

las nadrzeczny zadrzewione kępy rzeka górska gruby rumosz drzewny rewitalizacja rzek zmiany środowiskowe

Deskryptory:

 • ST10_7: Geomorfologia, glacjologia, zmiany globalne i regionalne oraz rozwój krajobrazu Ziemi
 • ST10_16: Zmiany/kształtowanie i ochrona środowiska przyrodniczego

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Hanna Hajdukiewicz 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 10 - ogłoszony 2015-09-15

Przyznana kwota: 101 420 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-07-22

Zakończenie projektu: 2019-07-21

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (8)
 1. Aerial photo-based analysis of the hydromorphological changes of a mountain river over the last six decades: The Czarny Dunajec, Polish Carpathians. IF: 4,61
  Autorzy:
  Hanna Hajdukiewicz, Bartłomiej Wyżga
  Czasopismo:
  Science of the Total Environment (rok: 2018, tom: 648, strony: 1598-1613), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.scitotenv.2018.08.234 - link do publikacji
 2. Twentieth-century development of floodplain forests in Polish Carpathian valleys: the by-product of transformation of river channels? IF: 7,963
  Autorzy:
  Hanna Hajdukiewicz, Bartłomiej Wyżga
  Czasopismo:
  Science of the Total Environment (rok: 2022, tom: 802, strony: 149853), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.scitotenv.2021.149853 - link do publikacji
 3. Island development in a mountain river subjected to passive restoration: The Raba River, Polish Carpathians IF: 4,61
  Autorzy:
  Paweł Mikuś, Bartłomiej Wyżga, Edward Walusiak, Artur Radecki-Pawlik, Maciej Liro, Hanna Hajdukiewicz, Joanna Zawiejska
  Czasopismo:
  Science of The Total Environment (rok: 2018, tom: 660, strony: 406-420), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.scitotenv.2018.12.475 - link do publikacji
 1. Changes in hydromorphological parameters of a Polish Carpathian river since the mid-20th century shown on aerial photographs
  Autorzy:
  Hanna Hajdukiewicz, Bartłomiej Wyżga
  Konferencja:
  of 4th Central European Geomorphology Conference (rok: 2017, ), Wydawca: University of Bayeruth
  Data:
  konferencja 9-13.10
  Status:
  Opublikowana
 2. Island development in a mountain river subjected to restoration: the Raba River, Polish Carpathians
  Autorzy:
  Paweł Mikuś, Edward Walusiak, Bartłomiej Wyżga, Maciej Liro, Hanna Hajdukiewicz, Artur Radecki-Pawlik, Joanna Zawiejska
  Konferencja:
  5th Forum Carpaticum Adapting to Environmental and Societal Risk in the Carpathian Mountain Region" (rok: 2018, ), Wydawca: MTA Centre for Ecological Research
  Data:
  konferencja 15-18. 10.
  Status:
  Opublikowana
 3. Hydromorphological changes of a mountain river over the last six decades: case study of the Czrny Dunajec, Polish Carpathians
  Autorzy:
  Hanna Hajdukiewicz, Bartłomiej Wyżga
  Konferencja:
  5th Forum Carpaticum "Adapting to Environmental and Societal Risk in the Carpathian Mountain Region" (rok: 2018, ), Wydawca: MTA Centre for Ecological Research
  Data:
  konferencja 15-18.10.
  Status:
  Opublikowana
 4. Rozwój kęp w rzece górskiej poddanej rewitalizacji.
  Autorzy:
  Paweł Mikuś, Edward Walusiak, Bartłomiej Wyżga, Maciej Liro, Hanna Hajdukiewicz, Artur Radecki-Pawlik, Joanna Zawiejska
  Konferencja:
  "Antropogeniczne uwarunkowania współczesnych procesów fluwialnych" (rok: 2018, ), Wydawca: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
  Data:
  konferencja 11-12. 09.
  Status:
  Opublikowana
 5. Zmiany hydromorfologicznej jakości Czarnego Dunajca od połowy XX wieku
  Autorzy:
  Hanna Hajdukiewicz, Bartłomiej Wyżga
  Konferencja:
  XI Zjazd Geomorfologów Polskich "Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania rozwoju rzeźby" (rok: 2017, ), Wydawca: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich
  Data:
  konferencja 13–15. 09.
  Status:
  Opublikowana
 6. Analiza zmian hydromorfologicznej jakości rzeki górskiej w ciągu ostatnich 60 lat na podstawie zdjęć lotniczych
  Autorzy:
  Hanna Hajdukiewicz, Bartłomiej Wyżga
  Konferencja:
  "Antropogeniczne uwarunkowania współczesnych procesów fluwialnych" (rok: 2018, ), Wydawca: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
  Data:
  konferencja 11-12 września
  Status:
  Opublikowana
 7. Early stages of island development in a mountain river recovering from channelization and channel incision
  Autorzy:
  Paweł Mikuś , Edward Walusiak , Bartłomiej Wyżga , Maciej Liro, Joanna Zawiejska
  Konferencja:
  European Geosciences Union General Assembly 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: European Geosciences Union
  Data:
  konferencja 23–28. 04.
  Status:
  Opublikowana
 8. Ekspansja lasów nadrzecznych w dolinach rzek karpackich w ciągu XX wieku – przyczyny, przebieg i skutki
  Autorzy:
  Hanna Hajdukiewicz, Bartłomiej Wyżga
  Konferencja:
  I Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Funkcjonowanie i ochrona wód płynących" POTAMON 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne
  Data:
  konferencja 27-29. 09
  Status:
  Opublikowana