Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Sterowalne właściwości magnetyczne nanostruktur spintronicznych na bazie stopu FeRh

2015/19/B/ST3/00543

Słowa kluczowe:

spintronika nanostruktury cienkie warstwy magnetyzm epitaksja Fe Rh anizotropia magnetyczna magnetoopór

Deskryptory:

 • ST3_10: Spintronika
 • ST3_12: Nanofizyka: nanoelekronika, nanofotonika, nanomagnetyzm
 • ST3_11: Magnetyzm

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Tomasz Ślęzak 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 10 - ogłoszony 2015-09-15

Przyznana kwota: 1 114 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-10-03

Zakończenie projektu: 2020-10-02

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. komora dystrybucyjna z pompą jonową wraz z zasilaczem oraz systemem wygrzewania. Za kwotę 400 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 1. Spin-flop coupling induced large coercivity enhancement in Fe/FeRh/W(110) bilayers across ferromagnetic–antiferromagnetic phase transition of FeRh alloy IF: 2,683
  Autorzy:
  P.Dróżdż, M.Ślęzak, K.Matlak, A.Kozioł–Rachwał, J.Korecki, T.Ślęzak
  Czasopismo:
  Journal of Magnetism and Magnetic Materials (rok: 2020, tom: 498, strony: 166258), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jmmm.2019.166258 - link do publikacji
 2. Perpendicular magnetic anisotropy and residual magnetic phases in goldcapped FeRh film on MgO(0 0 1) IF: 2,683
  Autorzy:
  P. Dróżdż, M. Ślęzak, K. Matlak, K. Freindl, N. Spiridis, D. Wilgocka-Ślęzak, A. Kozioł-Rachwał, J. Korecki, T. Ślęzak
  Czasopismo:
  Journal ov Magnetism and Magnetic Materials (rok: 2020, tom: 495, strony: 165804), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jmmm.2019.165804 - link do publikacji
 3. Switching of Co magnetization driven by antiferromagnetic-ferromagnetic phase transition of FeRh alloy in Co/FeRh bilayers IF: 4,808
  Autorzy:
  Dróżdż P., Ślęzak M. , Matlak K. , Matlak B., Freindl K. , Wilgocka-Ślęzak D. , Spiridis N. , Korecki J., Ślęzak T
  Czasopismo:
  Physical Review Applied (rok: 2018, tom: 9, strony: 034030-1), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevApplied.9.034030 - link do publikacji
 4. The first experimental results from the PEEM/XAS beamline at Solaris IF: 1,09
  Autorzy:
  Zajac M., Giela T., Freindl K., Kollbek K, Korecki J., Madej E., Pitala K., Kozioł-Rachwał A., Sikora M.,Spiridis N., Stępień J.,Szkudlarek A.,Ślęzak M., Ślęzak T, Wilgocka-Ślęzak D.
  Czasopismo:
  Nuclear Inst. and Methods in Physics Research, B (rok: 2021, tom: 492, strony: 43-48), Wydawca: elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.nimb.2020.12.024 - link do publikacji
 5. Driving the polar spin reorientation transition of ultrathin ferromagnets with a nti ferrom agnetic– ferromagnetic phase transition of nearby FeRh alloy film IF: 4,576
  Autorzy:
  P. Dróżdż, M. Ślęzak, W. Janus, M. Szpytma, H. Nayyef, A. Kozioł‑Rachwał, K. Freindl, D. Wilgocka‑Ślęzak, J. Korecki, T. Ślęzak
  Czasopismo:
  Scientific Reports (rok: 2020, tom: 10, strony: 14901), Wydawca: Nature Research
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/s41598-020-71912-z - link do publikacji
 6. Temperature controlled Fe/Au/FeRh spin valves IF: 1,65
  Autorzy:
  P. Dróżdż, M. Ślęzak, K. Matlak, A. Kozioł-Rachwał, D. Wilgocka-Ślęzak, J. Korecki, and T. Ślęzak
  Czasopismo:
  AIP ADVANCES (rok: 2018, tom: 8, strony: 101434), Wydawca: American Institute of Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.5042841 - link do publikacji