Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Oddziaływanie oligonukleotydowych sond fluorescencyjnych, z monowarstwą Langmuira, zawierającą nanoklastery srebra (Ag NCs), na granicy faz woda/powietrze.

2015/19/N/ST4/00407

Słowa kluczowe:

G-kwadrupleks nanoklastery srebra (Ag NCs) sonda fluorescencyjna monowarstwa Langmuira

Deskryptory:

 • ST4_3: Metody spektroskopowe i spektrometryczne
 • ST4_6: Chemia analityczna
 • ST4_2: Nanochemia

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Angelika Świtalska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 10 - ogłoszony 2015-09-15

Przyznana kwota: 149 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-09-05

Zakończenie projektu: 2020-03-04

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Komora Klimatyczna KBK-100W wersja B. Za kwotę 35 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (5)
 1. Development of fluorescence oligonucleotide probes based on cytosine- and guanine-rich sequences IF: 4,122
  Autorzy:
  Anna Dembska, Angelika Świtalska, Agnieszka Fedoruk-Wyszomirska, Bernard Juskowiak
  Czasopismo:
  Scientific Reports (rok: 2020, tom: 10, strony: 11006-11018), Wydawca: Nature Publishing Group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/s41598-020-67745-5 - link do publikacji
 2. Cholesterol-Bearing Fluorescent G-Quadruplex Potassium Probes for Anchoring at the Langmuir Monolayer and Cell Membrane IF: 2,677
  Autorzy:
  Świtalska A., Dembska A., Fedoruk-Wyszomirska A., Juskowiak B.
  Czasopismo:
  Sensors (Basel) (rok: 2018, tom: 18, strony: 2201-2218), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/s18072201 - link do publikacji
 1. DNA Tetraplex-based Biosensors for Cell Analysis
  Autorzy:
  Anna Dembska, Angelika Świtalska, Agnieszka Fedoruk-Wyszomirska, Bernard Juskowiak
  Konferencja:
  The SMS 2019 / EGF 2019 / NanoMed 2019 joint conferences (rok: 2019, ), Wydawca: Setcor.org
  Data:
  konferencja 23-25.10.2019
  Status:
  Opublikowana
 2. DNA-templated silver nanoclusters, equipped with hydrophobic anchors
  Autorzy:
  Angelika Świtalska, Krzysztof Żukowski, Bernard Juskowiak
  Konferencja:
  45th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering (rok: 2018, ), Wydawca: Slovak Society of Chemical Engineering
  Data:
  konferencja 21–25.05.2018
  Status:
  Opublikowana
 3. A ethynylpyrenyldeoxyuridine-Labeled G-Quadruplex Oligonucleotide as a Fluorescent Probe
  Autorzy:
  Angelika Świtalska, Bernard Juskowiak
  Konferencja:
  44th International Conference of SSCHE (rok: 2017, ), Wydawca: Slovak Society of Chemical Engineering
  Data:
  konferencja 22-26.05.2017
  Status:
  Opublikowana
 4. Synthesis and characterization of fluorescent silver nanoclusters
  Autorzy:
  Angelika Świtalska, Małgorzata Guzowska, Bernard Juskowiak
  Konferencja:
  46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering (rok: 2019, ), Wydawca: Slovak Society of Chemical Engineering
  Data:
  konferencja 20-23.05.2019
  Status:
  Opublikowana
 5. Nanoklastery srebra (Ag NCs) – zastosowanie w bioanalityce
  Autorzy:
  Angelika Świtalska, Bernard Juskowiak
  Konferencja:
  Nauka i przemysł - lubelskie spotkanie studenckie (rok: 2017, ), Wydawca: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  Data:
  konferencja 20.06.2017
  Status:
  Opublikowana