Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Morfostruktura i morfotektonika bloku Gór Orlickich i Bystrzyckich w Sudetach Środkowych w świetle ilościowej analizy rzeźby terenu i cech systemów rzecznych

2015/19/N/ST10/01530

Słowa kluczowe:

Geomorfologia tektoniczna - Geomorfometria - Sieć rzeczna - Sudety

Deskryptory:

  • ST10_7: Geomorfologia, glacjologia, zmiany globalne i regionalne oraz rozwój krajobrazu Ziemi

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Milena Różycka 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 10 - ogłoszony 2015-09-15

Przyznana kwota: 106 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-09-21

Zakończenie projektu: 2021-09-20

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.