Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zdalna identyfikacja zmian koncentracji zawiesiny węglanowej w fiordach Spitsbergenu.

2015/19/N/ST10/01659

Słowa kluczowe:

Arktyka zawiesina mineralna teledetekcja GIS

Deskryptory:

  • ST10_11: Oceanologia chemiczna i fizyczna

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Katarzyna Dragańska 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 10 - ogłoszony 2015-09-15

Przyznana kwota: 147 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-07-22

Zakończenie projektu: 2019-07-21

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.