Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Niezależna od receptora NMDA, wywołana acetylocholiną aktywność erupcyjna neuronów dopaminergicznych śródmózgowia - badania elektrofizjologiczne i farmakologiczne in vivo.

2015/19/N/NZ4/00960

Słowa kluczowe:

receptory cholinergicnze neurony dopaminergiczne aktywność erupcyjna

Deskryptory:

 • NZ4_7: Neurofizjologia
 • NZ4_9: Neurobiologia systemowa
 • NZ4_2: Fizjologia

Panel:

NZ4 - Biologia na poziomie tkanek, narządów i organizmów: budowa i czynność układów, narządów i organizmów ludzi i zwierząt, metody diagnostyki i terapii, medycyna doświadczalna, onkologia doświadczalna, podstawy nauk neurologicznych, farmacja, farmakoterapia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Magdalena Walczak 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 10 - ogłoszony 2015-09-15

Przyznana kwota: 149 160 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-08-04

Zakończenie projektu: 2020-08-03

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. System do jontoforetycznego podawania substancji. Za kwotę 21 000 PLN
 2. obiektyw i obudowa lampy halogenowej.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (5)
 1. Midbrain dopaminergic neuron activity across alternating brain states of urethane anaesthetized rat. IF: 2,941
  Autorzy:
  Walczak M., Błasiak T.
  Czasopismo:
  European Journal of Neuroscience (rok: 2017, tom: 45, strony: 1068–1077), Wydawca: Federation of European Neuroscience Societies and John Wiley & Sons Ltd
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1111/ejn.13533 - link do publikacji
 2. Several behavioral traits relevant for alcoholism are controlledby ɣ2 subunit containing GABAAreceptors on dopamineneurons in mice IF: 6,403
  Autorzy:
  Andrea Stojakovic, Magdalena Walczak, Przemysław E Cieślak, Aleksandra Trenk, Johan Sköld, Joanna Zajdel,Elahe Mirrasekhian, Camilla Karlsson, Annika Thorsell, Markus Heilig, Jan Rodriguez Park itna, Tomasz Błasiak andDavid Engblom
  Czasopismo:
  Neuropsychopharmacology (rok: 2018, ), Wydawca: Springer Nature
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/s41386-018-0022-z - link do publikacji
 1. Carbachol-induced NMDA-independent complex bursting of midbrain dopaminergic neurons – in vivo electrophysiological and pharmacological studies on NR1DATCreERT2 mice
  Autorzy:
  Magdalena Walczak, Jan Rodriguez Parkitna, Tomasz Błasiak
  Konferencja:
  11th Conference on Electrophysiological Techniques in Bioelectricity Research: from ion channels to neural networks (rok: 2018, ), Wydawca: Nencki Institute of Experimentsl Biology, Polish Academy of Science
  Data:
  konferencja 25-26.05
  Status:
  Opublikowana
 2. Influence of carbachol on activity level and pattern of dopaminergic neurons – in vivo studies on urethane anaesthetized mice
  Autorzy:
  Magdalena Walczak, Jan Rodriguez Parkitna, Tomasz Błasiak
  Konferencja:
  7th conference Aspects of Neuroscience (rok: 2017, ), Wydawca: Wydział Biologii Uniwersytet Warszawski
  Data:
  konferencja 24-26.11
  Status:
  Opublikowana
 3. NMDA independent complex bursts in dopaminergic neurons in response to cholinergic agonists administration - in vivo electrophysiological and pharmacological studies on NR- 1DATCreERT2 mice
  Autorzy:
  Magdalena Walczak, Łukasz Szumiec, Jan Rodriguez Parkitna, Tomasz Błasiak
  Konferencja:
  8th conference Aspects of Neuroscience (rok: 2018, ), Wydawca: Wydział Biologii Uniwersytet Warszawski
  Data:
  konferencja 23-25.11
  Status:
  Opublikowana
 4. NMDA-independent mechanism of bursting activity in dopaminergic neurons – in vivo studies on urethane anaesthetized mice
  Autorzy:
  Magdalena Walczak, Łukasz Szumiec, Jan Rodriguez Parkitna, Tomasz Błasiak
  Konferencja:
  11 FENS Forum of Neuroscience (rok: 2018, ), Wydawca: Federation of European Neuroscence Society
  Data:
  konferencja 7-11.07
  Status:
  Opublikowana
 5. Influence of carbachol on electrical activity of midbrain dopaminergic neurons – in vivo studies on urethane anaesthetized mice
  Autorzy:
  Magdalena Walczak, Łukasz Szumiec, Jan Rodriguez Parkitna, Tomasz Błasiak
  Konferencja:
  Neuronus 2018 IBRO Neuroscience Forum (rok: 2018, ), Wydawca: STUDENT NEUROSCIENCE SOCIETY 'NEURONUS' INSTITUTE OF ZOOLOGY AND BIOMEDICAL RESEARCH OF THE JAGIELLONIAN UNIVERSITY
  Data:
  konferencja 20-22.04
  Status:
  Opublikowana