Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Synteza nanokompozytów TiO2-SnO2 dwustopniową metodą zol-żel i charakterystyka ich właściwości fizykochemicznych wpływających na odpowiedź sensorów gazów t.j. NH3, H2 wykonanych na ich bazie.

2015/19/N/ST8/00187

Słowa kluczowe:

nanoproszki nanokompozyty TiO2 SnO2 rezystancyjne sensory gazowe

Deskryptory:

 • ST8_1: Inżynieria chemiczna, chemia techniczna, inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna, inżynieria procesowa
 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Anna Szczygielska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 10 - ogłoszony 2015-09-15

Przyznana kwota: 70 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-06-22

Zakończenie projektu: 2018-06-21

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Nie dotyczy.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (7)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Preparation of nanocrystalline composite TiO2-SnO2 powders using sol-gel method combined with hydrothermal treatment IF: 1,07
  Autorzy:
  A. Marzec, Z.Pędzich, W. Maziarz
  Czasopismo:
  Processing and Application of Ceramics (rok: 2016, tom: 4, strony: 249-256), Wydawca: University of Novi Sad
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2298/PAC1604249M - link do publikacji
 2. Nanocrystalline composites in TiO2 and SnO2 system for ammonia resistance sensors IF: 1,152
  Autorzy:
  A. Marzec, Z. Pędzich, W. Maziarz
  Czasopismo:
  Processing and Application of Ceramics (rok: 2018, tom: Nie dotyczy, strony: Nie dotyczy), Wydawca: University of Novi Sad
  Status:
  Opublikowana
 3. Comparison of physical-chemical and structural properties of nanocrystalline TiO2-SnO2 composites obtained by means of calcination and hydrothermal method
  Autorzy:
  A. Marzec, Z. Pędzich
  Czasopismo:
  Composites Theory and Practice (rok: 2016, tom: 3, strony: 196-199), Wydawca: Polskiego Towarzystwa Materiałów Kompozytowych
  Status:
  Opublikowana
 1. Comparison of sensor properties of nanocrystalline TiO2-SnO2 composites obtained by means of calcination and hydrothermal method
  Autorzy:
  A. Marzec, Z. Pędzich, W. Maziarz
  Konferencja:
  Polish-Slovak-Chinese Seminar on Ceramics (rok: 2017, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Ceramiczne
  Data:
  konferencja 13-16 września
  Status:
  Opublikowana
 2. Gas sensing properties of TiO2−SnO2 nanocomposites
  Autorzy:
  Anna Szczygielska, Zbigniew Pędzich, Wojciech Maziarz
  Konferencja:
  X jubileuszowa międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna Polska Ceramika (rok: 2018, ), Wydawca: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
  Data:
  konferencja 9-12.09.2018
  Status:
  Opublikowana
 3. Gas sensing properties of TiO2-SnO2 nanocomposites
  Autorzy:
  A. Marzec, Z. Pędzich, W. Maziarz
  Konferencja:
  6th World Congress and Expo on Nanotechnology and Material Science (rok: 2018, ), Wydawca: Scientific Future Group
  Data:
  konferencja 16-18 kwietnia
  Status:
  Opublikowana
 4. Gas sensing properties of TiO2-SnO2 nanocomposites
  Autorzy:
  A. Marzec, Z. Pędzich, W. Maziarz
  Konferencja:
  7th International Congress on Ceramics (rok: 2018, ), Wydawca: brak
  Data:
  konferencja 17-21 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 5. Hydrothermal synthesis of TiO2-SnO2 heterostructures applied to the gas sensors
  Autorzy:
  A. Marzec, Z. Pędzich
  Konferencja:
  5th International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials (rok: 2017, ), Wydawca: Elsevier
  Data:
  konferencja 6-10 marca
  Status:
  Opublikowana
 6. Nanocomposites in TiO2−SnO2 system for sensor applications.
  Autorzy:
  A. Marzec, Z. Pędzich, W. Maziarz
  Konferencja:
  International Workshop on Science Research Aimed to Application of Ceramic Matrix Composites (rok: 2017, ), Wydawca: Northwestern Polytechnical University
  Data:
  konferencja 9-12 listopada
  Status:
  Opublikowana
 7. Synthesis of TiO2-SnO2 nanocomposites for application in the gas sensors
  Autorzy:
  A. Marzec, Z. Pędzich
  Konferencja:
  12th Pacific Rim Conference on Ceramic and Glass Technology (rok: 2017, ), Wydawca: The American Ceramic Society
  Data:
  konferencja 21-26 maja
  Status:
  Opublikowana
 1. Europejski wniosek patentowy EP 3 141 526 A1
  Autorzy:
  Anna Marzec, Zbigniew Pędzich
  Książka:
  Method for preparation of TiO2-SnO2 nanocomposites (rok: 2017, tom: Bulletin2017/11, strony: 123), Wydawca: European Patent Office
  Status:
  Opublikowana
 2. Patent PL 232 775 B1
  Autorzy:
  Anna Marzec, Zbigniew Pędzich
  Książka:
  Sposób wytwarzania nanokompozytów TiO2-SnO2 (rok: 2019, tom: WUP 07/19, strony: 123), Wydawca: Polski Urząd Patentowy Wiadomości Urzędu Patentowego
  Status:
  Opublikowana