Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zastosowanie modyfikowanych materiałów polimerowych do usuwania toksycznych jonów metali z wód podziemnych w technologii przepuszczalnych barier sorpcyjnych

2015/19/D/ST10/03214

Słowa kluczowe:

toksyczne jony metali wody podziemne przepuszczalne bariery sorpcyjne żywice impregnowane związkami makrocyklicznymi polimerowe membrany inkluzyjne

Deskryptory:

 • ST10_10: Hydrogeologia, hydrologia, obieg wód, zanieczyszczenia wód
 • ST10_16: Zmiany/kształtowanie i ochrona środowiska przyrodniczego

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych, Instytut Chemii

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Iwona Zawierucha 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: SONATA 10 - ogłoszony 2015-09-15

Przyznana kwota: 300 360 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-06-20

Zakończenie projektu: 2019-12-19

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Analizator zawartości rtęci RA3110. Za kwotę 75 000 PLN
 2. Pompa tłokowa LC.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (7)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Removal of Pb(II) Ions Using Polymer Inclusion Membranes Containing Calix[4]resorcinarene Derivative as Ion Carrier IF: 3,164
  Autorzy:
  Iwona Zawierucha, Anna Nowik-Zając, Cezary A. Kozłowski
  Czasopismo:
  Polymers (rok: 2019, tom: 11(12), strony: 2111), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/polym11122111 - link do publikacji
 2. Selective removal of As(V) ions from acid mine drainage using polymer inclusion membranes IF: 2,644
  Autorzy:
  Iwona Zawierucha, Anna Nowik-Zajac, Grzegorz Malina
  Czasopismo:
  Minerals (rok: 2020, tom: 10(10), strony: 909), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/min10100909 - link do publikacji
 3. Application of Cr(VI) transport across the polymer inclusion membrane with calixresorcin[4]arene derivative as ion carrier IF: 1,718
  Autorzy:
  Iwona Zawierucha, Anna Nowik-Zając, Cezary Kozłowski
  Czasopismo:
  Separation Science and Technology (rok: 2020, tom: 55(12), strony: 2204-2210), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/01496395.2019.1609031 - link do publikacji
 1. Application of Cr(VI) transport across the polymer inclusion membrane with calixresorcin[4]arene derivative as ion carrier
  Autorzy:
  Iwona Zawierucha, Anna Nowik-Zajac, Jolanta Kozłowska, Cezary Kozłowski
  Konferencja:
  International Conference on Methods and Materials for Separation Processes Separation Science – Theory and Practice" (rok: 2018, ), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
  Data:
  konferencja 26-30 sierpień 2018
  Status:
  Opublikowana
 2. Arsenic removal by resin impregnated with cyclodextrin ligands
  Autorzy:
  Iwona Zawierucha, Anna Nowik-Zając, Tomasz Girek
  Konferencja:
  World Congress on Chemistry (rok: 2019, ), Wydawca: Conference Era
  Data:
  konferencja 24-25.10.2019
  Status:
  Opublikowana
 3. Transport ołowiu(II) przez plastyfikowane membrany zawierające pochodną rezorcynarenu jako przenośnik jonów
  Autorzy:
  Iwona Zawierucha, Anna Nowik-Zając, Cezary Kozłowski
  Konferencja:
  Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka (rok: 2019, ), Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej
  Data:
  konferencja 4-6.09.2019
  Status:
  Opublikowana
 4. Impregnated Resins as Novel Sorbents for Removal of Toxic Metal Ions from Aqueous Solutions
  Autorzy:
  Iwona Zawierucha, Anna Nowik-Zając, Cezary Kozłowski
  Konferencja:
  16th International Conference on Environmental Science and Technology CEST2019 (rok: 2019, ), Wydawca: Global Network of Environmental Science and Technology
  Data:
  konferencja 4-7.09.2019
  Status:
  Opublikowana
 5. Application of impregnated resin for removal of mercury from aqueous solutions
  Autorzy:
  Iwona Zawierucha
  Konferencja:
  21th INTERNATIONAL SEMINAR ON PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS and advanced materials (ISPCS21) (rok: 2018, ), Wydawca: Jan Długosz University in Czestochowa
  Data:
  konferencja 10-13 czerwiec 2018
  Status:
  Opublikowana
 6. Removal of mercury(II) from aqueous solutions using calixarene derivative immobilized into membranes and Amberlite XAD-4 resin
  Autorzy:
  Iwona Zawierucha, Anna Nowik-Zajac, Cezary Kozłowski
  Konferencja:
  International Conference on Methods and Materials for Separation Processes Separation Science – Theory and Practice" (rok: 2018, ), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
  Data:
  konferencja 26-30 sierpień 2018
  Status:
  Opublikowana
 7. Membranes Removal of Toxic Metal Ions through Polymer Inclusion Containing Macrocyclic Ligands as Carriers
  Autorzy:
  Anna Nowik-Zając, Iwona Zawierucha, Cezary Kozłowski
  Konferencja:
  16th International Conference on Environmental Science and Technology CEST2019 (rok: 2019, ), Wydawca: Global Network of Environmental Science and Technology
  Data:
  konferencja 4-7.09.2019
  Status:
  Opublikowana
 1. Zastosowanie modyfikowanej żywicy do usuwania toksycznych jonów metali z roztworów wodnych
  Autorzy:
  Iwona Zawierucha
  Książka:
  Remediacja, rekultywacja i rewitalizacja (rok: 2017, tom: 2017, strony: 237-249), Wydawca: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Wielkopolski
  Status:
  Opublikowana
 2. Modyfikowane materiały polimerowe do usuwania toksycznych jonów metali z roztworów wodnych
  Autorzy:
  Iwona Zawierucha
  Książka:
  Remediacja, rekultywacja i rewitalizacja (rok: 2018, tom: 2018, strony: 127-138), Wydawca: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS) Oddział Wielkopolski
  Status:
  Opublikowana
 3. Remediacja wód zanieczyszczonych metalami ciężkimi z użyciem modyfikowanych materiałów polimerowych
  Autorzy:
  Iwona Zawierucha, Anna Nowik-Zając, Cezary Kozłowski
  Książka:
  Praktyczne aspekty remediacji, rekultywacji i rewitalizacji (rok: 2019, tom: 2019, strony: 169-180), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  Status:
  Opublikowana