Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Katalizowane metalami przejściowymi ukierunkowane reakcje aktywacji wiązania C-H nitro-podstawionych związków aromatycznych i olefin wraz z dalszą transformacją grupy nitrowej.

2015/19/D/ST5/02774

Słowa kluczowe:

Ukierunkowana funkcjonalizacja wiązania C-H grupa nitrowa kataliza kompleksami metali przejściowych heterocyklizacja transformacja grupy nitrowej aromatyczne i olefinowe związki nitrowe

Deskryptory:

 • ST5_18: Kataliza homogeniczna i heterogeniczna
 • ST5_23: Chemia organiczna
 • ST4_12: Kataliza

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Viktor Iaroshenko 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: SONATA 10 - ogłoszony 2015-09-15

Przyznana kwota: 698 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-08-04

Zakończenie projektu: 2019-08-03

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 1. Disilanes as Oxygen Scavengers and Surrogates of Hydrosilanes Suitable for Selective Reduction of Nitroarenes, Phosphine Oxides and other Valuable Substrates IF: 4,95
  Autorzy:
  Ashot Gevorgyan, Satenik Mkrtchyan, Tatevik Grigoryan, Viktor O. Iaroshenko.*
  Czasopismo:
  Org. Chem. Front. (rok: 2017, tom: 4, strony: 2437–2444), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C7QO00566K - link do publikacji
 2. Copper-catalyzed direct C-H arylselenation of 4-nitro-pyrazoles and other heterocycles with selenium powder and aryl iodides. Access to unsymmetrical heteroaryl selenides. IF: 3,168
  Autorzy:
  Michał Jakubczyk, Satenik Mkrtchyan,* Izabela D. Madura, Paulina H. Marek, Viktor O. Iaroshenko.*
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2019, tom: 9, strony: 25368–25376), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c9ra05004c - link do publikacji
 3. Application of Silicon-Initiated Water Splitting for the Reduction of Organic Substrates IF: 3,205
  Autorzy:
  Ashot Gevorgyan, Satenik Mkrtchyan, Tatevik Grigoryan, Viktor O. Iaroshenko.*
  Czasopismo:
  ChemPlusChem (rok: 2018, tom: 83, strony: 375 – 382), Wydawca: Wiley‐VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/cplu.201800131 - link do publikacji