Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Oscylacja Preborealna w świetle wysokiej rozdzielczości analiz multiproxy - laminowane osady jeziora Jelonek, Bory Tucholskie

2015/19/N/ST10/02655

Słowa kluczowe:

preboreał oscylacja preborealna paleolimnologia multiproxy

Deskryptory:

  • ST10_15: Paleoklimatologia, paleoekologia
  • ST10_2: Klimatologia, meteorologia, zmiany klimatu, dynamika atmosfery
  • ST10_7: Geomorfologia, glacjologia, zmiany globalne i regionalne oraz rozwój krajobrazu Ziemi

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Mateusz Kramkowski 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 10 - ogłoszony 2015-09-15

Przyznana kwota: 145 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-07-06

Zakończenie projektu: 2020-02-05

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.