Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Intramolecular hydrogen transfer dynamics in single molecules studied with femtosecond microscopy

2015/19/P/ST4/03635

Słowa kluczowe:

single molecule microscopy femtosecond spectroscopy porphycene tautomerization hydrogen bond dynamics hydrogen transfer

Deskryptory:

  • ST4_1: Chemia fizyczna
  • ST4_14: Reakcje chemiczne: mechanizmy, termodynamika, kinetyka i kataliza
  • ST4_3: Metody spektroskopowe i spektrometryczne

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Łukasz Piątkowski 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: POLONEZ 1 - ogłoszony 2015-09-15

Przyznana kwota: 880 264 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-11-01

Zakończenie projektu: 2018-10-31

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Niniejszy projekt otrzymał dofinansowanie w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji UE „Horyzont 2020” na podstawie umowy Nr 665778 o dofinansowanie działań „Marie Skłodowska-Curie”.