Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Warstwowe podłoża wspomagające rekonstrukcję chrząstek nosa wytwarzane metodą druku przestrzennego i elektroprzędzenia

2015/18/E/ST5/00189

Słowa kluczowe:

drukowanie przestrzenne elektroprzędzenie podłoża tkankowe inżynieria tkankowa chrząstki nosa

Deskryptory:

 • ST5_11: Synteza biomateriałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Akademia Techniczno-Humanistyczna, Wydział Budowy Maszyn i Informatyki

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Izabella Rajzer 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: SONATA BIS 5 - ogłoszony 2015-06-15

Przyznana kwota: 749 600 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-04-01

Zakończenie projektu: 2019-06-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (8)
 • Publikacje książkowe (6)
 1. 3D printed poly l-lactic acid (PLLA) scaffolds for nasal cartilage engineering
  Autorzy:
  Adam Jabłoński, Jerzy Kopeć, Samuel Jatteau, Magdalena Ziąbka, Izabella Rajzer
  Czasopismo:
  Engineering of Biomaterials (rok: 2018, tom: vol 21 no 144, strony: s. 15-19,), Wydawca: Polish Society for Biomaterials in Krakow
  Status:
  Opublikowana
 2. A tubular polycaprolactone/ hyaluronic acid scaffolds for nasal cartilage tissue engineering
  Autorzy:
  Samuel Jatteau , Anna Kurowska, Magdalena Ziąbka, Izabella Rajzer
  Czasopismo:
  Engineering of Biomaterials (rok: 2017, tom: 141, strony: 45150), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe AKAPIT
  Status:
  Opublikowana
 3. Electrospun polycaprolactone membranes with Zn-doped bioglass for nasal tissues treatment IF: 2,448
  Autorzy:
  Izabella Rajzer, Michał Dziadek, Anna Kurowska, Katarzyna Cholewa-Kowalska, Magdalena Ziąbka, Elżbieta Menaszek, Timothy E.L. Douglas
  Czasopismo:
  Journal of Materials Science: Materials in Medicine (rok: 2019, tom: 30:80, strony: 44937), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10856-019-6280-4 - link do publikacji
 4. Electrospun polymer scaffolds modified with drugs for tissue engineering IF: 5,08
  Autorzy:
  Izabella Rajzer, Elżbieta Menaszek, Oscar Castano
  Czasopismo:
  Materials Science and Engineering C (rok: 2017, tom: 77, strony: 493-499), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.msec.2017.03.306 - link do publikacji
 5. Layered gelatin/PLLA scaffolds fabricated by electrospinning and 3D printing- for nasal cartilages and subchondral bone reconstruction IF: 4,525
  Autorzy:
  Izabella Rajzer; Anna Kurowska; Adam Jabłoński; Samuel Jatteau; Mateusz Śliwka; Magdalena Ziąbka, Elżbieta Menaszek
  Czasopismo:
  Materials and Design (rok: 2018, tom: 155, strony: 297-306), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.matdes.2018.06.012 - link do publikacji
 6. Scaffolds modified with graphene as future implants for nasal cartilage IF: 3,442
  Autorzy:
  Izabella Rajzer, Anna Kurowska, Adam Jabłoński, Ryszard Kwiatkowski, Wojciech Piekarczyk, Maciej B. Hajduga, Jerzy Kopeć, Marcin Sidzina, Elżbieta Menaszek
  Czasopismo:
  Journal of Materials Science (rok: 2020, ), Wydawca: Springer
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1007/s10853-019-04298-7 - link do publikacji
 1. Modelling, fabrication and characterization of 3D PLLA scaffolds plotted with commercial printer
  Autorzy:
  Adam Jabłoński, Jerzy Kopeć, Samuel Jatteau, Mateusz Śliwka, Magdalena Ziąbka, Izabella Rajzer
  Konferencja:
  26 th Annual Conference Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine (rok: 2017, ), Wydawca: Engineering of Biomaterials, Wydawnictwo Naukowe AKAPIT
  Data:
  konferencja 12 - 15 October 2017 Rytro, Poland
  Status:
  Opublikowana
 2. Wpływ stężenia roztworu żelatyny na mikrostukturę włóknin wytworzonych metodą elektroprzędzenia.
  Autorzy:
  M.Jeżowski, M.Ziąbka, I.Rajzer
  Konferencja:
  VI Międzynarodowa Konferencja Studentów oraz Doktorantów: Inżynier XXI wieku (rok: 2016, ), Wydawca: Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2016
  Data:
  konferencja 2.12.2016
  Status:
  Opublikowana
 3. Electrospinning of hyaluronic acid fibers for tissue engineering application.
  Autorzy:
  S.Jatteau, O.Saritas, I.Rajzer
  Konferencja:
  VI Międzynarodowa Konferencja Studentów oraz Doktorantów: Inżynier XXI wieku (rok: 2016, ), Wydawca: Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2016
  Data:
  konferencja 2.12.2016
  Status:
  Opublikowana
 4. Właściwości mechaniczne polimerowych rusztowań wytworzonych metodą druku 3D.
  Autorzy:
  M.Śliwka, A.Jabłoński, I.Rajzer
  Konferencja:
  VI Międzynarodowa Konferencja Studentów oraz Doktorantów: Inżynier XXI wieku (rok: 2016, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2016
  Data:
  konferencja 2.12.2016
  Status:
  Opublikowana
 5. Wpływ stężenia roztworu żelatyny na wytrzymałość włóknin wytworzonych metodą elektroprzędzenia.
  Autorzy:
  M.Śliwka, M.Jeżowski, I.Rajzer
  Konferencja:
  VI Międzynarodowa Konferencja Studentów oraz Doktorantów: Inżynier XXI wieku (rok: 2016, ), Wydawca: Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2016
  Data:
  konferencja 2.12.2016
  Status:
  Opublikowana
 6. Layered scaffolds for nasal cartilages reconstruction fabricated by 3D printing and electrospinning
  Autorzy:
  A. Kurowska, E. Menaszek, I. Rajzer
  Konferencja:
  TERMIS European Chapter Meeting 2019 Rhodes, Greece Tissue Engineering Therapies: From Concept to Clinical Translation & Commercialisation (rok: 2019, ), Wydawca: Termis
  Data:
  konferencja 27th-31st May 2019,
  Status:
  Opublikowana
 7. Innovative PCL/ graphene filament for 3D printing of cartilage scaffolds using fused deposition modeling
  Autorzy:
  Anna Kurowska, Arkadiusz Matuszek, Dawid Holisz, Adam Jabłoński, Magdalena Ziąbka, Ryszard Kwiatkowski, Izabella Rajzer
  Konferencja:
  ISBPPB 2018 : 4th International Conference on Biomedical Polymers & Polymeric Biomaterials, 15-18 July 2018, Kraków, Poland (rok: 2018, ), Wydawca: Kraków : Scientific Publishing House "Akapit"
  Data:
  konferencja 2018.07.15
  Status:
  Opublikowana
 8. Zastosowanie konwencjonalnej drukarki 3D do wytwarzania podłoży dla inżynierii tkankowej: wstępne testy.
  Autorzy:
  A.Jabłoński, I.Rajzer.
  Konferencja:
  VI Międzynarodowa Konferencja Studentów oraz Doktorantów: Inżynier XXI wieku (rok: 2016, ), Wydawca: Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2016
  Data:
  konferencja 2.12.2016
  Status:
  Opublikowana
 1. 3D bioprinting - application and the future direction of development
  Autorzy:
  Adam Jabłoński, Izabella Rajzer
  Książka:
  Projekt interdyscyplinarny projektem XXI wieku (rok: 2017, tom: 1, strony: 99-108), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała
  Status:
  Opublikowana
 2. Ocena biaktywności podłoży wytwarzanych techniką druku 3D
  Autorzy:
  Anna Kurowska, Izabella Rajzer
  Książka:
  Projektowanie, badania i eksploatacja. (rok: 2018, tom: Tom 1, strony: 215-224), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej
  Status:
  Opublikowana
 3. Analiza porównawcza mikrostruktury przestrzennych rusztowań dla inżynierii tkankowej wykonanych w technologii druku 3D
  Autorzy:
  Anna Kurowska, Sabina Paterek, Arkadiusz Matuszek, Dawid Holisz, Izabella Rajzer
  Książka:
  Projektowanie, badania i eksploatacja (rok: 2018, tom: Tom 1, strony: 205-214), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej
  Status:
  Opublikowana
 4. Control system modification in electrospinning machine of composites nanofibers for medical use.
  Autorzy:
  Daniel Jancarczyk, Marcin Sidzina, Izabella Rajzer
  Książka:
  Projekt interdyscyplinarny projektem XXI wieku (rok: 2017, tom: 1, strony: 109-120), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała
  Status:
  Opublikowana
 5. Electrospinning of nanofibers modified with graphene
  Autorzy:
  Anna Kurowska, Javier Racero Catalán, Izabella Rajzer
  Książka:
  Projekt interdyscyplinarny projektem XXI wieku (rok: 2017, tom: 1, strony: 187-194), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała
  Status:
  Opublikowana
 6. Wtryskiwanie polimerów biodegradowalnych: dobór parametrów procesu i ich wpływ na jakość wytwarzanego elementu.
  Autorzy:
  Arkadiusz Matuszek, Izabella Rajzer
  Książka:
  Projekt interdyscyplinarny projektem XXI wieku. (rok: 2017, tom: 1, strony: 209-218), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała
  Status:
  Opublikowana