Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Człowiek a środowisko - warunki przyrodnicze i charakter antropopresji pogranicza Wielkopolski i Pomorza we wczesnym średniowieczu w świetle badań geoarcheologicznych kompleksu osadniczego w Santoku.

2015/18/E/HS3/00425

Słowa kluczowe:

geoarcheologia środowisko naturalne antropopresja wczesne średniowiecze osadnictwo

Deskryptory:

 • ST10_8: Paleontologia, stratygrafia, geochronologia
 • ST10_15: Paleoklimatologia, paleoekologia
 • HS3_8: Archeologia ( w tym: archeologia Grecji i Rzymu; archeologia Egiptu i Nubii, archeologia Bliskiego Wschodu, archeologia Nowego Świata, archeologia pradziejowa, archeologia protohistoryczna, archeologiawczesnośredniowieczna, archeologia średniowieczna i nowożytna

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Kinga Zamelska-Monczak 

Liczba wykonawców projektu: 17

Konkurs: SONATA BIS 5 - ogłoszony 2015-06-15

Przyznana kwota: 506 035 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-04-08

Zakończenie projektu: 2020-04-07

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Sword chape found at Santok: technological, technical, formal and typological aspects IF: 0,56
  Autorzy:
  Andrzej Janowski, Paweł Gan, Kinga Zamelska-Monczak
  Czasopismo:
  Sprawozdania Archeologiczne (rok: 2019, tom: 71, strony: 387-406), Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.23858/SA71.2019.015 - link do publikacji
 2. Biografia krajobrazu zbiegu Noteci do Warty w perspektywie archeologicznej interpretacji danych teledetekcyjnych/A Landscape Biography of the Noteć River's Confluence into the Warta: an Archaeological Interpretation Based on Remote Sensing Data IF: 0,36
  Autorzy:
  Mikołaj Kostyrko, Kinga Zamelska-Monczak
  Czasopismo:
  Przegląd Archeologiczny (rok: 2020, tom: 68, strony: 137-162), Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.23858/PA68.2020.007 - link do publikacji
 3. Geoarchaeological studies in the early medieval Santok stronghold (north‐western Poland) IF: 1,882
  Autorzy:
  Kinga Zamelska-Monczak, Andrzej Piotrowski, Paweł Sydor, Tomasz Żuk, Monika Rzodkiewicz, Agnieszka Noryśkiewicz, Jarmila Krzymińska
  Czasopismo:
  Geoarchaeology (rok: 2021, tom: vol. 36, no 6, strony: 978-1008), Wydawca: John Wiley & Sons Inc.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/gea.21883 - link do publikacji
 4. Znaleziska wczesnośredniowiecznych akcesoriów kupieckich z Santoka na tle porównawczym
  Autorzy:
  Kinga Zamelska-Monczak
  Czasopismo:
  Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim. (rok: 2019, tom: 60, strony: 277-302), Wydawca: Instytut Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Wydział Historii i Nauk Społecznych Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14746/sa.2019.60.12 - link do publikacji
 1. Human-environment interaction in the early medieval Santok, NW Poland.
  Autorzy:
  K. Zamelska-Monczak, A. Piotrowski, P. Sydor, T. Żuk, J. Krzemińska, M. Rzodkiewicz, A. Noryśkiewicz
  Konferencja:
  Living through change: the archaeology of human-environment interaction. 40th AEA Conference. Sheffield (rok: 2019, ), Wydawca: Association for Environmental Archaeology. The University of Sheffield
  Data:
  konferencja 29.11-01.12.2019 r.
  Status:
  Opublikowana
 2. Development of Warta nad Odra valley in Santok geoarchaeological site (NW Poland), in the light of sea-level changes
  Autorzy:
  Kinga Zamelska-Monczak, Andrzej Piotrowski, Paweł Sydor, Tomasz Żuk, Jarmila Krzymińska, Monika Rzodkiewicz Agnieszka Noryśkiewicz
  Konferencja:
  Lateglacial-Interglacial transition: glaciotechnic, seismoactivity, catastrophic hydrographic and landscape changes, INQUA Peribaltic Working Group Meeting and Excursion 2018. 19-25 August 2018. International Scientific Conference and School for Young Scientists, Petrozavodsk (rok: 2018, ), Wydawca: Karelian Research Centre of Russian Academy of Science
  Data:
  konferencja 19-25.08.2018
  Status:
  Opublikowana
 3. Settlement on the Borderland Between Cultural Zones - Case of Santok in Early Middle Ages
  Autorzy:
  Kinga Zamelska-Monczak
  Konferencja:
  24th EAA Annual Meeting. Barcelona 5-8 September 2018. Reflecting Futures (rok: 2018, ), Wydawca: Universitat de Barcelona
  Data:
  konferencja 05-08.09.2018
  Status:
  Opublikowana
 4. Environmental changes around the early medieval Santok, NW Poland
  Autorzy:
  Kinga Zamelska-Monczak, Andrzej Piotrowski, Paweł Sydor
  Konferencja:
  5th International Landscape Archaeology Conference (rok: 2018, ), Wydawca: Newcastle University, Durham University
  Data:
  konferencja 17-20.09.2018
  Status:
  Opublikowana
 1. Badania geologiczne nad pierwotnym ukształtowaniem terenu
  Autorzy:
  Andrzej Piotrowski, Paweł Sydor, Tomasz Żuk
  Książka:
  Santok. Strażnica i klucz królestwa polskiego. Badania milenijne 1958-1965. (rok: 2019, tom: 13, strony: 40-49), Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
  Status:
  Opublikowana