Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Optymalizacja warunków rozdzieleń chromatograficznych z wykorzystaniem nieliniowego modelowania efektów mieszanych i technik bayesowskich

2015/18/E/ST4/00449

Słowa kluczowe:

chromatografia optymalizacja techniki Bayesowskie nieliniowe modelowanie efektów mieszanych

Deskryptory:

 • NZ7_14: Farmacja, farmakoterapia, farmakologia
 • ST4_6: Chemia analityczna

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Paweł Wiczling 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: SONATA BIS 5 - ogłoszony 2015-06-15

Przyznana kwota: 988 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-04-13

Zakończenie projektu: 2023-04-12

Planowany czas trwania projektu: 60 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (15)
 1. Overview of experimental and computational methods for the determination of the pKa values of 5-fluorouracil, cyclophosphamide, ifosfamide, imatinib and methotrexate IF: 8,442
  Autorzy:
  Katarzyna Mioduszewska, Joanna Dołżonek, Dariusz Wyrzykowski, Łukasz Kubik, Paweł Wiczling, Celina Sikorska, Michał Toński, Zbigniew Kaczyński, Piotr Stepnowski, Anna Białk-Bielińska.
  Czasopismo:
  Trends in Analytical Chemistry (rok: 2017, tom: 97, strony: 283-296), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.trac.2017.09.009 - link do publikacji
 2. pH-Gradient Liquid Chromatography: Fundamentals and Examples IF: 0,962
  Autorzy:
  Łukasz Kubik, Paweł Wiczling, Roman Kaliszan
  Czasopismo:
  Journal of AOAC International (rok: 2017, tom: 100, strony: 1590-1598), Wydawca: AOAC International
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5740/jaoacint.17-0205 - link do publikacji
 3. Analyzing chromatographic data using multilevel modeling IF: 3,307
  Autorzy:
  Paweł Wiczling
  Czasopismo:
  Analytical and Bioanalytical Chemistry (rok: 2018, tom: 410, strony: 3905–3915), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00216-018-1061-3 - link do publikacji
 4. Evaluation of sequential Bayesian-based method development procedures for chromatographic problems involving one, two, and three analytes
  Autorzy:
  Paweł Wiczling
  Czasopismo:
  Separation Science Plus (rok: 2018, tom: 1, strony: 63-75), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/sscp.201700037 - link do publikacji
 5. Application of Bayesian Multilevel Modeling in Quantitative Struc-ture-Retention Relationship Studies of Heterogeneous Compounds IF: 6,785
  Autorzy:
  Paweł Wiczling, Agnieszka Kamedulska, Łukasz Kubik
  Czasopismo:
  Analytical Chemistry (rok: 2021, tom: 93, strony: 6961-6971), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.analchem.0c05227 - link do publikacji
 6. How Much Can We Learn from a Single Chromatographic Experiment? A Bayesian Perspective IF: 5,886
  Autorzy:
  Paweł Wiczling and Roman Kaliszan
  Czasopismo:
  Anal. Chem. (rok: 2016, tom: 88, strony: 997-1002), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.analchem.5b03859 - link do publikacji
 7. Statistical analysis of isocratic chromatographic data using Bayesian modeling IF: 4,157
  Autorzy:
  Agnieszka Kamedulska, Łukasz Kubik, Paweł Wiczling
  Czasopismo:
  Analytical and Bioanalytical Chemistry (rok: 2022, ), Wydawca: Springer
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1007/s00216-022-03968-x - link do publikacji
 8. Analysis of Isocratic-Chromatographic-Retention Data using Bayesian Multilevel Modeling IF: 6,042
  Autorzy:
  Łukasz Kubik, Roman Kaliszan, Paweł Wiczling
  Czasopismo:
  Analytical Chemistry (rok: 2018, tom: 90, strony: 13670), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.analchem.8b04033 - link do publikacji
 1. Analyzing chromatographic data using multilevel (hierarchical) models
  Autorzy:
  Paweł Wiczling
  Konferencja:
  45th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques HPLC 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: bd
  Data:
  konferencja 18-22 June 2017
  Status:
  Opublikowana
 2. How to quickly find a desired separation? Integration of information and decision-making in chromatography
  Autorzy:
  Paweł Wiczling
  Konferencja:
  45th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques HPLC 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: bd
  Data:
  konferencja 18-22 June 2017
  Status:
  Opublikowana
 3. Zastosowanie bayesowskich modeli hierarchicznych w statystycznej analizie danych chromatograficznych
  Autorzy:
  Agnieszka Kamedulska, Łukasz Kubik, Paweł Wiczling
  Konferencja:
  XXVI Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (rok: 2021, ), Wydawca: Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
  Data:
  konferencja 28-29 stycznia, 2021
  Status:
  Opublikowana
 4. Zastosowanie modelowania hierarchicznego w analizie izokratycznych danych chromatograficznych
  Autorzy:
  Łukasz Kubik, Paweł Wiczling
  Konferencja:
  XXV Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego z OML Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (rok: 2018, ), Wydawca: XXV Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego z OML Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
  Data:
  konferencja 07-08.12.2018
  Status:
  Opublikowana
 5. Analiza statystyczna w duchu "otwartej nauki" na przykładzie modelu hierarchicznego danych chromatograficznych
  Autorzy:
  Agnieszka Kamedulska, Paweł Wiczling
  Konferencja:
  XXV Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego z OML Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (rok: 2018, ), Wydawca: XXV Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego z OML Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
  Data:
  konferencja 07-08.12.2018
  Status:
  Opublikowana
 6. Determination of quantitative structure-retention relationships with Bayesian statistics
  Autorzy:
  Łukasz Kubik, Roman Kaliszan, Paweł Wiczling
  Konferencja:
  Conferentia Chemometrica 2017, Gyöngyös-Farkasmály, Hungary, (rok: 2017, ), Wydawca: bd
  Data:
  konferencja September 03-06, 2017
  Status:
  Opublikowana
 7. Statistical Analysis Of Isocratic Chromatographic Data Using Bayesian Hierarchical Modeling
  Autorzy:
  A. Kamedulska, Ł. Kubik, P. Wiczling
  Konferencja:
  48TH International Symposium on High-Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques (rok: 2019, ), Wydawca: 48TH International Symposium on High-Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques
  Data:
  konferencja 2019-07-16-20
  Status:
  Opublikowana
 8. Analyzing chromatographic data using Bayesian multilevel modeling
  Autorzy:
  Paweł Wiczling
  Konferencja:
  The 41st Symposium Chromatographic Methods of Investigating Organic Compounds (rok: 2018, ), Wydawca: The 41st Symposium Chromatographic Methods of Investigating Organic Compounds
  Data:
  konferencja June 19th-22nd, 2018
  Status:
  Opublikowana
 9. Application of multilevel modelling to chromatographic data
  Autorzy:
  Paweł Wiczling. Łukasz Kubik, Roman Kaliszan
  Konferencja:
  ITP 2017 : 24th International Symposium on Electro- and Liquid Phase-Separation Techniques ; PKChrom 2017 : XI Polska Konferencja Chromatograficzna : "Chromatography in pharmacy and bioanalysis" (rok: 2017, ), Wydawca: bd
  Data:
  konferencja 10-13 September 2017
  Status:
  Opublikowana
 10. Bayesian Multilevel Models In Quantitative Structure-Retention Relationships Studies
  Autorzy:
  Pawel Wiczling
  Konferencja:
  30th International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Analysis (rok: 2019, ), Wydawca: 30th International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Analysis
  Data:
  konferencja 2019-08-15-18
  Status:
  Opublikowana
 11. Zastosowanie wnioskowania bayesowskiego i teorii podejmowania decyzji w doborze warunków rozdzielania w układach chromatograficznych
  Autorzy:
  Paweł Wiczling, Łukasz Kubik, Roman Kaliszan
  Konferencja:
  VI Konferencja Chemometria i Metrologia w Analityce (rok: 2017, ), Wydawca: Komitet Organizacyjny Konferencji Chemometria i Metrologia w Analityce
  Data:
  konferencja 1-3 marca 2017r.
  Status:
  Opublikowana
 12. Zastosowanie modeli hierarchicznych do analizy danych izokratycznych uzyskanych metodą HPLC
  Autorzy:
  Łukasz Kubik, Paweł Wiczling
  Konferencja:
  X Polska Konferencja Chemii Analitycznej "Od chemii wszystko się zaczyna" (rok: 2018, ), Wydawca: Wydawnictwo MALAMUT, 2018
  Data:
  konferencja 1-5 lipca 2018 roku
  Status:
  Opublikowana
 13. Application of bayesian statistics in quantitative structure-retention relationships development
  Autorzy:
  Łukasz Kubik, Paweł Wiczling
  Konferencja:
  ITP 2017: 24th International Symposium on Electro- and Liquid Phase-Separation Techniques ; PKChrom 2017: XI Polska Konferencja Chromatograficzna: "Chromatography in pharmacy and bioanalysis" (rok: 2017, ), Wydawca: bd
  Data:
  konferencja 10-13 September 2017
  Status:
  Opublikowana
 14. Is it possible to find the desired chromatographic separation in less than 30 min?
  Autorzy:
  Pawel Wiczling
  Konferencja:
  9th Polish-German Symposium on Pharmaceutical Sciences "Towards novel concepts in pharmaceutical sciences" (rok: 2017, ), Wydawca: Kraków : Wydawnictwo FALL, 2017
  Data:
  konferencja 26-27.05.2017
  Status:
  Opublikowana
 15. Understating Variability And Uncertainty In Retention Time Predictions
  Autorzy:
  Paweł Wiczling
  Konferencja:
  48TH International Symposium on High-Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques (rok: 2019, ), Wydawca: 48TH International Symposium on High-Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques
  Data:
  konferencja 2019-07-16-20
  Status:
  Opublikowana