Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ oddziaływania typu "Exchange bias" na anizotropię prostopadłą warstwy ferromagnetyka w układach ferromagentyk/antyferromagnetyk(ferrimagnetyk).

2015/18/E/ST3/00557

Słowa kluczowe:

cienkie warstwy prostopadła anizotropia magnetyczna oddziaływanie wymienne typ "Exchange bias"

Deskryptory:

 • ST3_11: Magnetyzm
 • ST5_4: Cienkie warstwy
 • ST3_12: Nanofizyka: nanoelekronika, nanofotonika, nanomagnetyzm

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Instytut Fizyki Molekularnej PAN

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Piotr Kuświk 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: SONATA BIS 5 - ogłoszony 2015-06-15

Przyznana kwota: 1 426 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-04-27

Zakończenie projektu: 2021-04-26

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Gausomierz - pomiar pola magnetycznego w elektromagnesie histerezografu magentooptycznego. Za kwotę 40 000 PLN
 2. Notebook. Za kwotę 5 000 PLN
 3. Oprogramowanie do sterowania pomiarami struktury domenowej przy użyciu mikroskopu magentooptycznego. Za kwotę 15 000 PLN
 4. Źródło mierzące (stabilizowane źródło napięcia/prądu). Za kwotę 25 000 PLN
 5. Kriostat helowo-azotowy. Za kwotę 110 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (13)
 1. Asymmetric domain wall propagation caused by interfacial Dzyaloshinskii-Moriya interaction in exchange biased Au/Co/NiO layered system IF: 3,836
  Autorzy:
  P. Kuświk, M. Matczak, M. Kowacz, K. Szuba-Jabłoński N. Michalak, B. Szymański, A. Ehresmann, and F. Stobiecki
  Czasopismo:
  PHYSICAL REVIEW B (rok: 2018, tom: 97, strony: 24404), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.97.024404 - link do publikacji
 2. Current-Induced Magnetization Switching of Exchange-Biased NiO Heterostructures Characterized by Spin-Orbit Torque IF: 4,194
  Autorzy:
  Krzysztof Grochot, Łukasz Karwacki, Stanisław Łazarski, Witold Skowroński, Jarosław Kanak, Wiesław Powroźnik, Piotr Kuświk, Mateusz Kowacz, Feliks Stobiecki, and Tomasz Stobiecki
  Czasopismo:
  Physical Review Applied (rok: 2021, tom: 15, strony: 14017), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevApplied.15.014017 - link do publikacji
 3. Tailoring Perpendicular Exchange Bias Coupling in Au/Co/NiO Systems by Ion Bombardment IF: 3,504
  Autorzy:
  Piotr Kuświk, Alexander Gaul, Maciej Urbaniak, Marek Schmidt, Jacek Aleksiejew, Arno Ehresmann and Feliks Stobiecki
  Czasopismo:
  Nanomaterials (rok: 2018, tom: 8, strony: 813), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/nano8100813 - link do publikacji
 4. Wide-range tuning of interfacial exchange coupling between ferromagnetic Au/Co and ferrimagnetic Tb/Fe(Co) multilayers IF: 4,122
  Autorzy:
  Łukasz Frąckowia k, Piotr Kuświk, Maciej Urbaniak, Gabriel David Chaves-O'Flynn, Feliks Stobiecki
  Czasopismo:
  Scientific Reports (rok: 2018, tom: 9, strony: 16911), Wydawca: Nature
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/s41598-018-35042-x - link do publikacji
 5. Strong Interfacial Perpendicular Magnetic Anisotropy in Exchange-Biased NiO/Co/Au and NiO/Co/NiO Layered Systems IF: 3,057
  Autorzy:
  Mateusz Kowacz, Błażej Anastaziak, Marek Schmidt, Feliks Stobieck iand Piotr Kuświk
  Czasopismo:
  Materials (rok: 2021, tom: 14, strony: 1237), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ma14051237 - link do publikacji
 6. Subsystem domination influence on magnetization reversal in designed magnetic patterns in ferrimagnetic Tb/Co multilayers IF: 3,998
  Autorzy:
  Łukasz Frąckowiak, Feliks Stobiecki, Gabriel David Chaves‑O'Flynn, Maciej Urbaniak, Marek Schmidt, Michał Matczak, Andrzej Maziewski, Meike Reginka, Arno Ehresmann and Piotr Kuświk
  Czasopismo:
  Scientific reports (rok: 2021, tom: 11, strony: 1041), Wydawca: Nature
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/s41598-020-80004-x - link do publikacji
 7. Determination of the Dzyaloshinskii-Moriya interaction in exchange biased Au/Co/NiO systems IF: 2,717
  Autorzy:
  P. Kuświk, M. Matczak, M. Kowacz, F. Lisiecki, and F. Stobiecki
  Czasopismo:
  Journal of Magnetism and Magnetic Materials (rok: 2019, tom: 472, strony: 29-33), Wydawca: Elsavier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 8. Perpendicularly magnetized Co 20 Fe 60 B 20 layer sandwiched between Au with low Gilbert damping IF: 2,649
  Autorzy:
  Piotr Kuświk , Hubert Głowiński, Emerson Coy, Janusz Dubowik and Feliks Stobiecki
  Czasopismo:
  Journal of Physics: Condensed Matter (rok: 2017, tom: 29, strony: 435803), Wydawca: IOP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/1361-648X/aa834d - link do publikacji
 9. Demagnetization of an ultrathin Co/NiO bilayer with creation of submicrometer domains controlled by temperature-induced changes of magnetic anisotropy IF: 2,683
  Autorzy:
  P. Mazalski, B. Anastaziak, P. Kuświk, Z. Kurant, I. Sveklo, A. Maziewski
  Czasopismo:
  Journal of Magnetism and Magnetic Materials (rok: 2020, tom: 508, strony: 166871), Wydawca: Elsavier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jmmm.2020.1668 - link do publikacji
 10. Impact of orthogonal exchange coupling on magnetic anisotropy in antiferromagnetic oxides/ferromagnetic systems IF: 2,772
  Autorzy:
  Piotr Kuświk, Pedro Lana Gastelois, Hubert Głowiński, Marek Przybylski and Jürgen Kirschner
  Czasopismo:
  Journal of Physics: Condensed Matter (rok: 2016, tom: 28, strony: 425001), Wydawca: IOP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/0953-8984/28/42/425001 - link do publikacji
 11. Influence of adjacent layers on the damping of magnetization precession in CoxFe100-x films IF: 3,779
  Autorzy:
  H. Głowiński, F. Lisiecki, P. Kuświk, J. Dubowik, F. Stobiecki
  Czasopismo:
  Journal of Alloys and Compounds (rok: 2019, tom: 785, strony: 891-896), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jallcom.2019.01.261 - link do publikacji
 12. Magnetic Domains without Domain Walls: A Unique Effect of He + Ion Bombardment in Ferrimagnetic Tb=Co Films IF: 9,227
  Autorzy:
  Ł. Frąckowiak, P. Kuświk , G. D. Chaves-O ' Flynn, M. Urbaniak, M. Matczak , P. P. Michałowski , A. Maziewski, M. Reginka, A. Ehresmann, and F. Stobiecki
  Czasopismo:
  PHYSICAL REVIEW LETTERS (rok: 2020, tom: 124, strony: 47203), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevLett.124.047203 - link do publikacji
 13. Origin of Perpendicular Magnetic Anisotropy Enhancement in Co/Ni Bilayer Due to Plasma Oxidation IF: 2,821
  Autorzy:
  Błażej Anastaziak, Hubert Głowiński, Maciej Urbaniak, Łukasz Frąckowiak, Feliks Stobiecki, and Piotr Kuświk
  Czasopismo:
  physica status solidi (RRL) - Rapid Research Letters (rok: 2021, tom: b.d., strony: 2100450 (1-9)), Wydawca: Wiley Online Library
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/pssr.202100450 - link do publikacji