Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Ilościowy wgląd w przebieg reakcji katalitycznej z wykorzystaniem metod spektroskopowych w modzie operando

2015/18/E/ST4/00191

Słowa kluczowe:

spektroskopia operando UV-Vis i IR reakcja katalityczna zeolity pomiar ilościowy specjacja

Deskryptory:

 • ST4_3: Metody spektroskopowe i spektrometryczne
 • ST4_5: Chemia i fizykochemia powierzchni
 • ST4_14: Reakcje chemiczne: mechanizmy, termodynamika, kinetyka i kataliza

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Kinga Góra-Marek 

Liczba wykonawców projektu: 14

Konkurs: SONATA BIS 5 - ogłoszony 2015-06-15

Przyznana kwota: 2 000 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-04-01

Zakończenie projektu: 2021-09-30

Planowany czas trwania projektu: 60 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (23)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (20)
 1. The proximity of aluminium atoms influences the reaction pathway of ethanol transformation over zeolite ZSM-5 IF: 7,7
  Autorzy:
  Kinga Gołąbek, Edyta Tabor, Veronika Pashkova, Jiri Dedecek, Karolina Tarach, Kinga Góra-Marek
  Czasopismo:
  Communications Chemistry (rok: 2020, tom: 3, strony: 25), Wydawca: Nature
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/s42004-020-0268-3 - link do publikacji
 2. Standard and Fast Selective Catalytic Reduction of NO with NH3‑SCR on Zeolites Fe-BEA" IF: 4,509
  Autorzy:
  M. Jabłońska, G. Delahay, K. Kruczała, A. Błachowski, K.A. Tarach, K. Brylewska,C. Petitto, K. Góra-Marek
  Czasopismo:
  Journal of Physical Chemistry C (rok: 2016, tom: 120, strony: 16831–16842), Wydawca: ASC Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpcc.6b05692 - link do publikacji
 3. Effect of Zeolite Topology on NH3-SCR Activity and Stability of Cu-Exchanged Zeolites IF: 19,503
  Autorzy:
  M. Jabłońska, Kamila Pyra, K. A. Tarach, M. Liebau, B. Reiprich, R. Gläser, K. Góra-Marek
  Czasopismo:
  Applied Catalysis B: Environmental (rok: 2021, tom: 284, strony: 119752), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apcatb.2020.119752 - link do publikacji
 4. Modification of silicalite-1 with ammonium compounds aimed at preparation of acidic catalyst for acetalization of glycerol with acetone IF: 4,63
  Autorzy:
  E. Janiszewska, J. Kowalska-Kuś, K. Góra-Marek, A. Szymocha, K. Nowińska, S. Kowalak
  Czasopismo:
  Applied Catalysis A, General (rok: 2019, tom: 581, strony: 44936), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apcata.2019.05.012 - link do publikacji
 5. Xylenes transformation over zeolites ZSM-5 ruled by acidic properties IF: 2,88
  Autorzy:
  K. Gołąbek, K. Tarach, K. Góra-Marek
  Czasopismo:
  Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular (rok: 2018, tom: 192, strony: 61–367), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.saa.2017.11.028 - link do publikacji
 6. "Cobalt catalyst for steam reforming of ethanol - insights into the promotional role of potassium" IF: 4,939
  Autorzy:
  G. Grzybek, M. Greluk; P. Indyka; K. Góra-Marek; P. Legutko; G. Słowik; S. Turczyniak-Surdacka; M. Rotko; Z. Sojka; A. Kotarba
  Czasopismo:
  Journal of Hydrogen Energy (rok: 2020, tom: 45, strony: 22658-22673), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ijhydene.2020.06.037 - link do publikacji
 7. "Increasing the catalytic performance of erionite by hierarchization" IF: 4,551
  Autorzy:
  J. Tekla, L. Lakiss, V. Valchev, K. A.Tarach, M. Jabłońska, V. Girman, A. Szymocha, A. Kowalczyk, K. Góra-Marek, J.-P. Gilson
  Czasopismo:
  Microporous and Mesoporous Materials (rok: 2020, tom: 229, strony: 10088), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.micromeso.2020.110088 - link do publikacji
 8. 2D COS Analysis of m-Xylene Transformation over Medium-Pore Zeolites IF: 3,649
  Autorzy:
  K. Gołąbek, K. Tarach, K. Góra-Marek
  Czasopismo:
  Microporous and Mesoporous Materials (rok: 2018, tom: 266, strony: 90–101), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.micromeso.2018.02.028 - link do publikacji
 9. Ce-modified zeolite BEA catalysts for the trichloroethylene oxidation. The role of the different and necessary active sites IF: 14,229
  Autorzy:
  K. Gołąbek, A. E. Palomares, J. Martínez-Triguero, K. Tarach, K. Kruczała, V. Girman, K. Góra-Marek
  Czasopismo:
  Applied Catalysis B: Environmental (rok: 2019, tom: 259, strony: 118022), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apcatb.2019.118022 - link do publikacji
 10. Effect of Textural Properties and Presence of Co-cation on NH3-SCR Activity of Cu-Exchanged ZSM-5 IF: 4,146
  Autorzy:
  M. Jabłońska, K. Góra-Marek, M. Grilc, P.C. Bruzzese, D. Poppitz, K. Pyra, M. Liebau, A. Pöppl, B. Likozar, R. Gläser
  Czasopismo:
  Catalysts (rok: 2021, tom: 11, strony: 843), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/catal11070843 - link do publikacji
 11. Ethylene Formation by Dehydration of Ethanol over Medium Pore Zeolites IF: 2,88
  Autorzy:
  K. Gołąbek, K. Tarach, U. Filek, K. Góra-Marek
  Czasopismo:
  Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular (rok: 2018, tom: 192, strony: 464–472), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.saa.2017.11.049 - link do publikacji
 12. Optimization of the potassium promotion of the Co|α-Al2O3 catalyst for the effective hydrogen production via ethanol steam reforming IF: 5,706
  Autorzy:
  G. Grzybek, K. Góra-Marek, P. Patulski, M. Greluk, M. Rotko, G. Słowik, A. Kotarba
  Czasopismo:
  Applied Catalysis A General (rok: 2021, tom: 614, strony: 118051), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apcata.2021.118051 - link do publikacji
 13. Zeolite-driven Ag species during redox treatments and catalytic implications for SCO of NH3 IF: 12,732
  Autorzy:
  Ch. W. Lopes, J. Martinez-Ortigosa, K. Góra-Marek, K. Tarach, J. A. Vidal-Moya, A.E. Palomares, G. Agostini,T. Blasco, F. Reya
  Czasopismo:
  Journal of Material Chemistry A (rok: 2021, tom: 9, strony: 27448), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/d1ta09625g - link do publikacji
 14. "Bioethanol steam reforming over cobalt-containing USY and ZSM-5 commercial zeolite catalysts" IF: 2,705
  Autorzy:
  G. Grzybek, M. Greluk, K. Tarach, K. Pyra, G. Słowik, M. Rotko, K. Góra-Marek
  Czasopismo:
  Frontiers in Materials (rok: 2020, tom: 7, strony: 597528), Wydawca: Frontiers
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3389/fmats.2020.597528 - link do publikacji
 15. "Hydrothermal stability and catalytic performance of desilicated highly siliceous zeolites ZSM-5" IF: 7,354
  Autorzy:
  K. A. Tarach, J. Martínez Triguero, F. Rey, K. Góra-Marek
  Czasopismo:
  Journal of Catalysis (rok: 2016, tom: 339, strony: 256 – 269), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jcat.2016.04.023 - link do publikacji
 16. Effective hierarchization of TS-1 and its catalytic performance in xcyclohexene epoxidation IF: 3,349
  Autorzy:
  J. Tekla, K. A. Tarach, Z. Olejniczak, V. Girman, K. Góra-Marek
  Czasopismo:
  Microporous and Mesoporous Materials (rok: 2016, tom: 233, strony: 16 – 25), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.micromeso.2016.06.031 - link do publikacji
 17. Recovering waste plastics using shape-selective nano-scale reactors as catalysts
  Autorzy:
  Z. Zhang, K. Gora-Marek, J.S. Watson, J. Tian, M.R. Ryder, K.A. Tarach, L. López-Pérez, J. Martínez-Triguero, I. Melián-Cabrera
  Czasopismo:
  Nature Sustainability (rok: 2019, tom: 2, strony: 39–42), Wydawca: Nature
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/s41893-018-0195-9 - link do publikacji
 18. "Acidity and accessibility studies of desilicated ZSM-5 zeolites in terms of their effectiveness as catalysts in acid-catalyzed cracking processes IF: 5,773
  Autorzy:
  K.A. Tarach, K. Góra-Marek, J.Martinez-Triguero, I. Melián-Cabrera
  Czasopismo:
  Catalysis Science and Technology (rok: 2017, tom: 7, strony: 858 – 873), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c6cy02609e - link do publikacji
 19. "Alkaline-acid treated zeolite L as the catalyst in ethanol dehydration" IF: 3,65
  Autorzy:
  J. Tekla, K. A. Tarach, U. Filek, A. Szymocha, I. Tarach, K. Góra-Marek
  Czasopismo:
  Microporous and Mesoporous Materials (rok: 2017, tom: 241, strony: 132-144), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.micromeso.2016.12.03 - link do publikacji
 20. "Standard and Rapid-Scan Infrared Spectroscopic Studies of o-Xylene Transformations in Terms of Pore Arrangement of 10-ring zeolites - 2D COS Analysis" IF: 4,029
  Autorzy:
  K. Gołąbek, K. Tarach, K. Góra-Marek
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2017, tom: 46, strony: 9934 - 9950), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c7dt00644f - link do publikacji
 21. Catalytic decomposition of N2O over Cu–Al–Ox mixed metal oxides IF: 3,049
  Autorzy:
  M. Jabłonska, M. Agote Aran, A. M. Beale, K. Góra-Marek, G. Delahay, C. Petitto, K. Pacultova, R. Palkovits
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2019, tom: 9, strony: 3979-3986), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c8ra10509j - link do publikacji
 22. "Nanosized Cu-SSZ-13 and Its Application in NH3-SCR" IF: 3,52
  Autorzy:
  A. Palčić, P. C. Bruzzese, K. Pyra, M. Bertmer, K. Góra-Marek, D. Poppitz, A. Pöppl, R. Gläser, M. Jabłońska
  Czasopismo:
  Catalysts (rok: 2020, tom: 10, strony: 506), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/catal10050506 - link do publikacji
 23. "Nickel loaded zeolites FAU and MFI: Characterization and activity in waterphase hydrodehalogenation of TCE IF: 4,521
  Autorzy:
  K. A. Tarach, A. Śrębowata, E. Kowalewski, K. Gołąbek, V. Girman, A. Kostuch, K. Kruczała, K. Góra-Marek
  Czasopismo:
  Applied Catalysis A: General 5 (rok: 2018, tom: 68, strony: 64-75), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apcata.2018.09.026 - link do publikacji
 1. Catalytic LDPE cracking performance of hierarchical 10- and 12-MR zeolites
  Autorzy:
  Karolina A. Tarach, Kamila Pyra, Ignacio Melián-Cabrera, Justyna Tekla, Kinga Góra-Marek
  Konferencja:
  International Conference on Catalysis and Surface Chemistry 2018 & 50-te Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne, ICCSC 2018 & 50 OKK (rok: 2018, ), Wydawca: IKiFP PAN, Kraków 2018
  Data:
  konferencja 18-23 marca
  Status:
  Opublikowana
 2. Ni-loaded hierarchical zeolite Y as the catalyst in TCE and PCE removal from drinking water
  Autorzy:
  K.A. Tarach, E. Kowalewski, A. Śrębowata, K. Gołąbek,aK. Góra-Marek
  Konferencja:
  EUROPACAT (rok: 2017, ), Wydawca: European Research Institute of Catalysis
  Data:
  konferencja 27-31 VIII
  Status:
  Opublikowana
 3. Rapid Scan IR spectroscopy supported by 2D COS Analysis as an efficient tool for intermediates searching
  Autorzy:
  Kinga Gołąbek, Kinga Góra-Marek, Karolina Tarach, Kamila Pyra
  Konferencja:
  14th EuropaCat – European Congress on Catalysis Catalysis without Borders" (rok: 2019, ), Wydawca: The catalysis communities of Germany, the Netherlands and Belgium
  Data:
  konferencja 18-23 sierpnia
  Status:
  Opublikowana
 4. The role of pore arrangement of 10-MR zeolites in transformation ethanol – 2D COS analysis
  Autorzy:
  K. Gołąbek, K.A. Tarach, U. Filek, K. Góra-Marek
  Konferencja:
  EUROPACAT (rok: 2017, ), Wydawca: European Research Institute of Catalysis
  Data:
  konferencja 27-31 VIII
  Status:
  Opublikowana
 5. Acetalization of glycerol with acetone on acidic silicalite-1
  Autorzy:
  E. Janiszewska, J. Kowalska-Kuś, K. Nowińska, S. Kowalak,
  Konferencja:
  14th EuropaCat – European Congress on Catalysis Catalysis without Borders" (rok: 2019, ), Wydawca: The catalysis communities of Germany, the Netherlands and Belgium
  Data:
  konferencja 18-23 sierpnia
  Status:
  Opublikowana
 6. Application of 2D COS analysis for evaluation of xylene isomerization over 10-MR zeolites of various pore arrangement
  Autorzy:
  K. Gołąbek, K. Tarach, K. Góra-Marek
  Konferencja:
  XXIst Zeolite Forum, Boszkowo (rok: 2017, ), Wydawca: 2017 Polish Zeolie Association
  Data:
  konferencja February 7 – 11
  Status:
  Opublikowana
 7. Application of 2D COS analysis for evaluation of xylene isomerization over 10-MR zeolites of various pore arrangement
  Autorzy:
  Karolina A. Tarach, Kinga Gołąbek, Kinga Góra-Marek
  Konferencja:
  EUROPACAT (rok: 2017, ), Wydawca: European Research Institute of Catalysis
  Data:
  konferencja 27-31 VIII
  Status:
  Opublikowana
 8. INSIGHT TO INTERMEDIATE SPECIES FORMATION DURING ETHANOL SORPTION IN 10-RING ZEOLITES
  Autorzy:
  Kinga Gołąbek, Karolina A. Tarach and Kinga Góra-Marek
  Konferencja:
  WORKSHOP Advances in Zeolite Chemistry and Catalysis (rok: 2018, ), Wydawca: J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry of the ASCR, v. v. i.
  Data:
  konferencja May 21-25
  Status:
  Opublikowana
 9. Real-Time IR Spectroscopy Describes Brønsted Site – Ethanol Molecule Interaction: Rapid Scan IR Measurments and 2D COS Analysis
  Autorzy:
  K.Góra-Marek, K. Gołabek, K. Tarach, E. Tabor, V. Pashkova, J. Dedecek
  Konferencja:
  19th International Zeolite Association Conference (rok: 2019, ), Wydawca: International Zeolite Association (IZA)
  Data:
  konferencja 7-12 lipca
  Status:
  Opublikowana
 10. Hierarchical erionites – Preparation, physico-chemical properties and catalytic performances
  Autorzy:
  J. Tekla, K.A. Tarach, J.P. Gilson, L. Lakiss, K. Góra-Marek
  Konferencja:
  EUROPACAT (rok: 2017, ), Wydawca: European Research Institute of Catalysis
  Data:
  konferencja 27-31 VIII
  Status:
  Opublikowana
 11. Increasing the catalytic performance of erionite by hierarchization
  Autorzy:
  J. Tekla, K.A. Tarach, J.P. Gilson, L. Lakiss, V. Valtchev, A. Szymocha, K. Góra-Marek
  Konferencja:
  International Conference on Catalysis and Surface Chemistry 2018 & 50-te Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne, ICCSC 2018 & 50 OKK (rok: 2018, ), Wydawca: IKiFP PAN, Kraków 2018
  Data:
  konferencja 18-23 marca
  Status:
  Opublikowana
 12. Aromaticity Loss of Xylenes Upon Their Adsorption in 10-Ring Zeolites
  Autorzy:
  K.Góra-Marek, P. Kozyra, W. Piskorz, G. Jajko, K. Gołąbek, K. Tarach
  Konferencja:
  19th International Zeolite Association Conference (rok: 2019, ), Wydawca: International Zeolite Association (IZA)
  Data:
  konferencja 7-12 lipca
  Status:
  Opublikowana
 13. Hierarchical erionite: catalytic performance regarding textural and acidic characteristics
  Autorzy:
  J. Tekla, K.A. Tarach, J.P. Gilson, L. Lakiss, V. Valtchev, A. Szymocha, K. Góra-Marek
  Konferencja:
  ANM 2019 - Advanced Nano Materials Conference (rok: 2019, ), Wydawca: ANM 2019
  Data:
  konferencja 17-19 lipca
  Status:
  Opublikowana
 14. Spektroskopia IR jako efektywne narzędzie charakterystyki powierzchni katalizatorów
  Autorzy:
  K. Góra-Marek, K.A. Tarach, K. Gołąbek, J. Tekla
  Konferencja:
  59 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego - -wykład sekcyjny na zaproszenie (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwa Chemicznego
  Data:
  konferencja 19-23 września 2016
  Status:
  Opublikowana
 15. ZEOLITE FEATURES FORCED LOSS OF AROMATICITY OF METHYLATED BENZENES
  Autorzy:
  Kinga Gołąbek, Karolina A. Tarach and Kinga Góra-Marek
  Konferencja:
  WORKSHOP Advances in Zeolite Chemistry and Catalysis (rok: 2018, ), Wydawca: J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry of the ASCR, v. v. i.
  Data:
  konferencja May 21-25
  Status:
  Opublikowana
 16. Zeolite Features Forced Loss of Aromaticity of Methylated Benzenes
  Autorzy:
  Kinga Góra-Marek, Paweł Kozyra, Witold Piskorz, Kinga Gołąbek, Karolina Tarach
  Konferencja:
  14th EuropaCat – European Congress on Catalysis Catalysis without Borders" (rok: 2019, ), Wydawca: The catalysis communities of Germany, the Netherlands and Belgium
  Data:
  konferencja 18-23 sierpnia
  Status:
  Opublikowana
 17. "Wpływ dotacji potasem na zeolit Y modyfikowany kobaltem (CoY). Specjacja potasu a reaktywność układu w reakcji reformingu parowego etanolu"
  Autorzy:
  G. Grzybek, K. Góra-Marek, P. Patulski, K. Tarach, K. Pyra, M. Greluk, G. Słowik, M. Rotko, A. Kotarba
  Konferencja:
  53. Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne, Kraków (rok: 2021, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. J. Habera PAN
  Data:
  konferencja 22-24 września
  Status:
  Opublikowana
 18. Bifunkcyjne katalizatory zeolitowe w utlenianiu związków chloroorganicznych
  Autorzy:
  Kinga Góra-Marek, Kinga Gołąbek, Antonio Eduardo Palomares, Joaquin Martinez Triguero, Susana Valencia
  Konferencja:
  61 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2018, ), Wydawca: Wydział Chemii UJ
  Data:
  konferencja 17-21 września
  Status:
  Opublikowana
 19. Detection of intermediate species in o-xylene isomerisation
  Autorzy:
  K. Gołąbek, K.A. Tarach, K. Góra-Marek
  Konferencja:
  International Conference on Catalysis and Surface Chemistry 2018 & 50-te Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne, ICCSC 2018 & 50 OKK (rok: 2018, ), Wydawca: IKiFP PAN, Kraków 2018
  Data:
  konferencja 18-23 marca
  Status:
  Opublikowana
 20. Dwuwymiarowa spektroskopia korelacyjna IR w badaniach procesów katalitycznych
  Autorzy:
  Kinga Góra-Marek, Kinga Gołąbek, Karolina Tarach
  Konferencja:
  61 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2018, ), Wydawca: WCh UJ
  Data:
  konferencja 17-21 września
  Status:
  Opublikowana