Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Rola mikroorganizmów w zasiedlaniu składowisk odpadów pohutniczych przez rośliny oraz ich wpływ na biodostępność pierwiastków śladowych.

2015/17/N/ST10/03182

Słowa kluczowe:

składowiska odpadów różnorodnośc mikroorganizmów biodostepność pierwiastki śladowe

Deskryptory:

 • ST10_14: Gleboznawstwo, zanieczyszczenia gleb
 • ST10_16: Zmiany/kształtowanie i ochrona środowiska przyrodniczego
 • ST10_4: Geochemia

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Sylwia Siebielec 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 9 - ogłoszony 2015-03-16

Przyznana kwota: 150 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-02-24

Zakończenie projektu: 2020-08-23

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (20)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Activity and diversity of microorganisms in root zone of plant species spontaneously inhabiting smelter waste piles. IF: 4,411
  Autorzy:
  Sylwia Siebielec , Grzegorz Siebielec, Piotr Sugier, Małgorzata Woźniak, Jarosław Grządziel, Anna Gałązka, Tomasz Stuczyński
  Czasopismo:
  Molecules (rok: 2020, tom: 25, strony: 5638), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/molecules25235638 - link do publikacji
 2. Long term insight into biodiversity of a smelter wasteland reclaimed with biosolids and by-product lime IF: 4,61
  Autorzy:
  Sylwia Siebielec, Grzegorz Siebielec, Tomasz Stuczyński, Piotr Sugier, Emilia Grzęda, Jarosław Grządziel
  Czasopismo:
  Science of the Total Environment (rok: 2018, tom: 636, strony: 1048-1057), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.scitotenv.2018.04.372 - link do publikacji
 3. Testing Combined Effect of Amendments and Inoculation with Bacteria for Improving Phytostabilisation of Smelter Waste Extremely Contaminated with Trace Elements IF: 3,417
  Autorzy:
  Sylwia Siebielec, Grzegorz Siebielec, Anna Marzec-Grządziel, Monika Pecio, Tomasz Stuczyński
  Czasopismo:
  Agronomy (rok: 2021, tom: 11, strony: 2064), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/agronomy11102064 - link do publikacji
 1. Identyfikacja mikroorganizmów ze składowiska odpadów pohutniczych metodą sekwencjonowania 16S rDNA oraz genotypowanie szczepów metodą PCR MP
  Autorzy:
  Siebielec Sylwia, Siebielec Grzegorz, Grzęda Emilia
  Konferencja:
  Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Tygiel 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: Fundacja na rzecz promocji nauki irozwoju TYGIEL
  Data:
  konferencja 17-18 marzec
  Status:
  Opublikowana
 2. Lessons from greenhouse and long-term field phytostabilisation testing
  Autorzy:
  Grzegorz Siebielec, Tomasz Stuczynski, Sylwia Siebielec, Nick Basta, Piotr Sugier, Paweł Radzikowski, Petra Kidd
  Konferencja:
  7th European Bioremediation Conference (rok: 2018, ), Wydawca: Technical University of Crete
  Data:
  konferencja 25-28 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 3. Mikroorganizmy w spontanicznym i wspomaganym zasiedlaniu składowisk zanieczyszczonych metalami przez rośliny.
  Autorzy:
  Siebielec Sylwia, Pecio Monika, Grzęda Emilia, Grządziel Jarosław, Gałązka Anna, Siebielec Grzegorz.
  Konferencja:
  53 Ogólnopolska Konferencja Mikrobiologiczna. (rok: 2019, ), Wydawca: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Data:
  konferencja 43716
  Status:
  Opublikowana
 4. Charakterystyka mikrobiologiczna i chemiczna składowiska odpadów pohutniczych na obszarze Górnego Śląska
  Autorzy:
  Siebielec Sylwia, Siebielec Grzegorz, Grzęda Emilia
  Konferencja:
  Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Tygiel 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
  Data:
  konferencja 17-18 marzec
  Status:
  Opublikowana
 5. Identyfikacja bakterii wiążących azot pochodzących ze składowiska odpadów pohutniczych metodą sekwencjonowania 16 S rDNA oraz genotypowanie szczepów metodą PCR MP
  Autorzy:
  Siebielec Sylwia, Siebielec Grzegorz
  Konferencja:
  III Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne "Metagenomy różnych środowisk" (rok: 2018, ), Wydawca: Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku KUL
  Data:
  konferencja 28-29 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 6. Mikroorganizmy na zrekultywowanym składowisku odpadów pohutniczych
  Autorzy:
  Siebielec Sylwia, Siebielec Grzegorz, Grzęda Emilia
  Konferencja:
  52 Ogólnopolska Konferencja Mikrobiologiczna "Mikrobiologia środowiskowa szansą dla biotechnologii i zrównoważonego rozwoju (rok: 2018, ), Wydawca: Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Data:
  konferencja 12-15 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 7. Ocena aktywności enzymatycznej i metabolicznej gleb spod roślin spontanicznie zasiedlających składowiska odpadów poflotacyjnych i żużlowych.
  Autorzy:
  Siebielec Sylwia, Grzęda Emilia, Pecio Monika, Gałązka Anna, Siebielec Grzegorz
  Konferencja:
  IV Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne "Metagenomy Różnych Środowisk" (rok: 2019, ), Wydawca: Wydawnictwo POLIHYMNIA Sp. z o.o.
  Data:
  konferencja 43643
  Status:
  Opublikowana
 8. Identification of nitrogen-fixing bacteria from the smelter wasteland using 16S rDNA sequencing method and genotyping of strains using PCR-MP
  Autorzy:
  Siebielec Sylwia, Siebielec Grzegorz
  Konferencja:
  3RD International Conference of Young Scientists. Soil in the Environment (rok: 2018, ), Wydawca: Uniwersytet Poznański
  Data:
  konferencja 16-19 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 9. Identyfikacja bakterii pochodzących ze składowiska odpadów pohutniczych.
  Autorzy:
  Siebielec Sylwia, Siebielec Grzegorz
  Konferencja:
  IV Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Microbs. Nałęczów (rok: 2019, ), Wydawca: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju Tygiel
  Data:
  konferencja 43629
  Status:
  Opublikowana
 10. Interactions between rhizosphere microorganism and spontaneous plant species inhabiting smelter wastelands.
  Autorzy:
  Siebielec Sylwia, Siebielec Grzegorz, Sugier Piotr, Stuczyński Tomasz
  Konferencja:
  15th International Conference on Environmental Science and Technology (rok: 2019, ), Wydawca: Global Network of Environmental Science and Technology, the University of the Aegean
  Data:
  konferencja 43712
  Status:
  Opublikowana
 11. Liczebność bakterii z rodzaju Azotobacter i aktywność enzymatyczna na obszarze składowiska odpadów pohutniczych poddanym rekultywacji
  Autorzy:
  Siebielec Sylwia, Siebielec Grzegorz
  Konferencja:
  Krajowa Platforma Glebowa. Warsztaty Naukowe "Wskaźniki oceny jakości gleb" (rok: 2016, ), Wydawca: IUNG-PIB
  Data:
  konferencja 29.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 12. Ocena parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych spod gleb w pobliżu składowisk odpadów pohutniczych.
  Autorzy:
  Siebielec Sylwia, Siebielec Grzegorz, Woźniak Małgorzata, Grzęda Emilia, Pecio Monika
  Konferencja:
  Konferencja Naukowa Ochrona Bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń. (rok: 2019, ), Wydawca: Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
  Data:
  konferencja 43754
  Status:
  Opublikowana
 13. Wpływ zabiegów fitostabilizacyjnych na aktywność biologiczną podłoża wierzchniej warstwy składowiska odpadów pohutniczych.
  Autorzy:
  Siebielec Sylwia, Siebielec Grzegorz
  Konferencja:
  Wpływ zabiegów fitostabilizacyjnych na aktywność biologiczną podłoża wierzchniej warstwy składowiska odpadów pohutniczych. (rok: 2019, ), Wydawca: Młodzi Naukowcy
  Data:
  konferencja 43560
  Status:
  Opublikowana
 14. Biodiversity and biological activity of a top layer of smelter wasteland as indicators of the reclamation effectiveness
  Autorzy:
  Siebielec Sylwia, Siebielec Grzegorz, Grzęda Emilia
  Konferencja:
  6th International Scientific Conference Reasons and results of soil environment degradation" (rok: 2018, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Gleboznawcze - Oddział w Rzeszowie
  Data:
  konferencja 11-13 wrześień
  Status:
  Opublikowana
 15. Lessons from long-term field phytostabilisation studies.
  Autorzy:
  Siebielec Grzegorz, Siebielec Sylwia, Stuczyński Tomasz, Sugier Piotr
  Konferencja:
  15th International Conference on Environmental Science and Technology (rok: 2019, ), Wydawca: Global Network of Environmental Science and Technology, the University of the Aegean
  Data:
  konferencja 43712
  Status:
  Opublikowana
 16. Liczebność oraz identyfikacja molekularna bakterii z rodzaju Azotobacter wyodrębnionych z obszaru składowiska odpadów pohutniczych
  Autorzy:
  Siebielec Sylwia, Siebielec Grzegorz, Kozieł Monika
  Konferencja:
  I Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne "Metagenomy różnych Środowisk" (rok: 2016, ), Wydawca: IUNG-PIB
  Data:
  konferencja 20-21.10.2016
  Status:
  Opublikowana
 17. Wpływ rekultywacji składowiska odpadów huty cynku i ołowiu na różnorodność mikroorganizmów
  Autorzy:
  Siebielec Sylwia, Grządziel Jarosław, Grzęda Emilia, Siebielec Grzegorz, Stuczyński Tomasz
  Konferencja:
  I Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne "Metagenomy różnych Środowisk" (rok: 2016, ), Wydawca: IUNG-PIB
  Data:
  konferencja 20-21.10.2016
  Status:
  Opublikowana
 18. Aktywność enzymatyczna gleb spod roślin spontanicznie zasiedlających składowisko odpadów pohutniczych
  Autorzy:
  Sylwia Siebielec, Grzegorz Siebielec, Małgorzata Woźniak, Emilia Grzęda, Monika Pecio
  Konferencja:
  Konferencja Naukowa "Bioróżnorodność funkcjonalna gleb Polski" (rok: 2018, ), Wydawca: IUNG-PIB
  Data:
  konferencja 18-19 października
  Status:
  Opublikowana
 19. Analiza zmiany składu mikrobiologicznego składowiska odpadów pohutniczych z zastosowaniem metody elektroforezy w gradiencie środka denaturującego (DGGE)
  Autorzy:
  Siebielec Sylwia, Siebielec Grzegorz, Grządziel Jarosław
  Konferencja:
  III Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne "Metagenomy różnych środowisk" (rok: 2018, ), Wydawca: Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku KUL
  Data:
  konferencja 28-29 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 20. Możliwość produkcji innowacyjnych bionawozów z wykorzystaniem osadów ściekowych.
  Autorzy:
  Siebielec Sylwia, Siebielec Grzegorz
  Konferencja:
  Metody zagospodarowania osadów ściekowych. (rok: 2020, ), Wydawca: "Abrys" Spółka z o.o.
  Data:
  konferencja 22-24.09.2020
  Status:
  Opublikowana
 1. Aktywność enzymatyczna na składowisku odpadów pohutniczych.
  Autorzy:
  Siebielec Sylwia, Siebielec Grzegorz, Stuczyński Tomasz, Grzęda Emilia
  Książka:
  Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki Przyrodnicze. (rok: 2019, tom: IV, strony: 148-154), Wydawca: Młodzi Naukowcy
  Status:
  Opublikowana