Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Rola zmian epigenetycznych i p53 w trzewnej tkance tłuszczowej w patogenezie cukrzycy typu 2.

2015/17/B/NZ7/03019

Słowa kluczowe:

modyfikacje epigenetyczne p53 cukrzyca typu 2 trzewna tkanka tłuszczowa

Deskryptory:

 • NZ7_12: Prewencja chorób człowieka

Panel:

NZ7 - Zdrowie publiczne: epidemiologia, choroby cywilizacyjne i społeczne zagrożenia środowiskowe dla zdrowia ludzi i zwierząt, medyczna i weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego, etyka, medycyna pracy, farmakoekonomika

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Katedra Biochemii Medycznej

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Janusz Szemraj 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 9 - ogłoszony 2015-03-16

Przyznana kwota: 798 600 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-03-09

Zakończenie projektu: 2020-03-08

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (8)
 1. Chronic and Intermittent Hyperglycemia Modulates Expression of Key Molecules of PI3K/AKT Pathway in Differentiating Human Visceral Adipocytes IF: 5,923
  Autorzy:
  Świderska E, Strycharz J, Wróblewski A, Czarny P, Szemraj J, Drzewoski J, Śliwińska A.
  Czasopismo:
  International Journal of Molecular Sciences (rok: 2021, tom: 22, strony: 7712), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ijms22147712 - link do publikacji
 2. Is p53 Involved in Tissue-Specific Insulin Resistance Formation? IF: 4,492
  Autorzy:
  Justyna Strycharz, Jozef Drzewoski, Janusz Szemraj, Agnieszka Sliwinska
  Czasopismo:
  Oxidative Medicine and Cellular Longevity (rok: 2017, tom: -, strony: -), Wydawca: Hindawi Publishing Corporation
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1155/2017/9270549 - link do publikacji
 3. MicroRNAs and metabolic disorders - where are we heading? IF: 2,03
  Autorzy:
  Sliwinska A, Kasinska MA, Drzewoski J.
  Czasopismo:
  Archives of Medical Science (rok: 2017, tom: 13, strony: 885-896), Wydawca: Termedia
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5114/aoms.2017.65229 - link do publikacji
 4. Chronic and Transient Hyperglycemia Induces Changes in the Expression Patterns of IL6 and ADIPOQ Genes and Their Associated Epigenetic Modifications in Differentiating Human Visceral Adipocytes IF: 5,923
  Autorzy:
  Wróblewski, A.; Strycharz, J.; Świderska, E.; Balcerczyk, A.; Szemraj, J.; Drzewoski, J.; Śliwińska, A.
  Czasopismo:
  International Journal of Molecular Sciences (rok: 2021, tom: 22, strony: 6964), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ijms22136964 - link do publikacji
 5. Hyperglycemia Changes Expression of Key Adipogenesis Markers (C/EBPα and PPARᵞ)and Morphology of Differentiating Human Visceral Adipocytes. IF: 4,171
  Autorzy:
  Świderska E, Podolska M, Strycharz J, Szwed M, Abramczyk H, Brożek-Płuska B, Wróblewski A, Szemraj J, Majsterek I, Drzewoski J, Śliwińska A.
  Czasopismo:
  Nutrients (rok: 2019, tom: 11, strony: 44578), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/nu11081835 - link do publikacji
 6. Visceral Adipose Tissue of Prediabetic and Diabetic Females Shares a Set of Similarly Upregulated microRNAs Functionally Annotated to Inflammation, Oxidative Stress and Insulin Signaling. IF: 6,312
  Autorzy:
  52.Strycharz J, Wróblewski A, Zieleniak A, Świderska E, Matyjas T, Rucińska M, Pomorski L, Czarny P, Szemraj J, Drzewoski J, Śliwińska A.
  Czasopismo:
  Antioxidants (Basel) (rok: 2021, tom: 10, strony: 101), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/antiox10010101 - link do publikacji
 7. Hyperglycemia Affects miRNAs Expression Pattern during Adipogenesis of Human Visceral Adipocytes-Is Memorization Involved? IF: 4,603
  Autorzy:
  Strycharz J, Świderska E, Wróblewski A, Podolska M, Czarny P, Szemraj J, Balcerczyk A, Drzewoski J, Kasznicki J, Śliwińska A.
  Czasopismo:
  Nutrients (rok: 2018, tom: 10, strony: 44580), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/nu10111774 - link do publikacji
 1. Diabetes and prediabetes similarly affect expression of miR-708-5p, miR-10a-5p and miR-99a-5p
  Autorzy:
  Adam Wróblewski, Justyna Strycharz, Ewa Świderska, Andrzej Zieleniak, Tomasz Matyjas, Monika Rucińska, Paweł Kumoniewski, Lech Pomorski, Katarzyna Białek, Janusz Szemraj, Józef Drzewoski, Agnieszka śliwińska
  Konferencja:
  From molecules to living systems. The 44th FEBS Congress (rok: 2019, ), Wydawca: FEBS, PTBioch
  Data:
  konferencja 6-11 July
  Status:
  Opublikowana
 2. Hyperglycaemia changes the miRNA expression pattern during differentiation and maturation of human visceral adipocytes
  Autorzy:
  J. Strycharz, E. Swiderska, A. Wroblewski, M. Podolska, J. Drzewoski, J. Szemraj, A. Sliwinska;
  Konferencja:
  54th Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes (rok: 2018, ), Wydawca: Springer
  Data:
  konferencja 1-5. 10.
  Status:
  Opublikowana
 3. Hyperglycemia induces expression changes of miR-26a-5p and its target, IL6 gene, during the differentiation of visceral adipocytes
  Autorzy:
  Adam Wróblewski , Justyna Strycharz , Ewa Świderska , Janusz Szemraj , Józef Drzewoski, Agnieszka Śliwińska
  Konferencja:
  International Young Scientists Conference on Molecular and Cell Biology 2021 (rok: 2021, ), Wydawca: International Institute of Molecular and Cell Biology in Warsaw
  Data:
  konferencja 5-6 lutego
  Status:
  Opublikowana
 4. Wpływ hiperglikemii na ekspresję miR-214, miR-20a, miR-21 oraz miR-26b w wisceralnych dojrzałych i niedojrzałych adipocytach
  Autorzy:
  Justyna Strycharz, Janusz Szemraj, Józef Drzewoski
  Konferencja:
  VI Konferencja Biologii Molekularnej (rok: 2017, ), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Data:
  konferencja 6.04-8.04
  Status:
  Opublikowana
 5. Wpływ hiperglikemii na poziom modulację ekspresji transportera glukozy GLUT4 w czasie różnicowania in vitro wisceralnych ludzkich adipocytów: potencjalna rola cząsteczek miRNA
  Autorzy:
  Ewa Świderska, Justyna Strycharz, Adam Wróblewski, Marta Podolska, Marzena Szwed, Janusz Szemraj, Józef Drzewoski, Agnieszka Śliwińska
  Konferencja:
  XX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (rok: 2019, ), Wydawca: Via Medica
  Data:
  konferencja 16-19 maja
  Status:
  Opublikowana
 6. HIPERGLIKEMIA ZABURZA EKSPRESJĘ miR-140-5p, miR-151a-5p I miR-193b-3p – CZĄSTECZEK O ZASADNICZYM ZNACZENIU DLA RÓŻNICOWANIA WISCERALNYCH KOMÓREK TŁUSZCZOWYCH
  Autorzy:
  Adam Wróblewski, Justyna Strycharz, Ewa Świderska, Marta Podolska, Piotr Czarny, Janusz Szemraj, Józef Drzewoski, Agnieszka Śliwińska
  Konferencja:
  XXZjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (rok: 2019, ), Wydawca: Via Medica
  Data:
  konferencja 16-18 maja
  Status:
  Opublikowana
 7. Przejściowa i chroniczna hiperglikemia zmienia profil globalnej metylacji DNA oraz acetylacji i trimetylacji histonu H3 w wisceralnych adipocytach
  Autorzy:
  Agnieszka Śliwińska, Aneta Balcerczyk, Ewa Świderska, Justyna Strycharz, Martyna Wojtala, Janusz Szemraj, Jacek Kasznicki, Józef Drzewoski
  Konferencja:
  XX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (rok: 2019, ), Wydawca: Via Medica
  Data:
  konferencja 16-18 maja
  Status:
  Opublikowana
 8. hiperglikemia zmienia profil ekspresji microRNA podczas adipogenezy wisceralnej
  Autorzy:
  Justyna, Strycharz, Ewa Świderska, Adam Wróblewski, Marta Podolska, Marzena Szwed, Piotr Czarny, Janusz Szemraj, Józef Drzewoski, Jacek Kasznicki, Agnieszka Sliwińska
  Konferencja:
  XX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (rok: 2019, ), Wydawca: Via Medica
  Data:
  konferencja 16-18 maja
  Status:
  Opublikowana