Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Kiedy ciecze można określić jako proste? Badania metodą PVT i szerokopasmowej spektroskopii dielektrycznej wybranych materiałów asocjacyjnych i nie-asocjacyjnych w warunkach wysokiego ciśnienia.

2015/17/B/ST3/01221

Słowa kluczowe:

skalowanie termodynamiczne teoria izomorfów ciecze proste aparatura PVT

Deskryptory:

 • ST3_3: Cieplne własności materii skondensowanej
 • ST3_15: "Miękka" materia skondensowana (ciekłe kryształy, polimery,...)
 • ST3_1: Struktura ciał stałych i płynów

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Sebastian Pawlus 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 9 - ogłoszony 2015-03-16

Przyznana kwota: 994 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-03-03

Zakończenie projektu: 2019-09-02

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Zakup mikropompy wysokociśnieniowej MP5 z Jednostką Sterującą, przetwornikami i miernikami ciśnienia oraz termoparami ciśnieniowymi.. Za kwotę 300 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (10)
 1. Mechanical, Thermal, and Electrical Energy Storage in a Single Working Body: Electrification and Thermal Effects upon Pressure- Induced Water Intrusion−Extrusion in Nanoporous Solids IF: 7,145
  Autorzy:
  Yaroslav Grosu, Michał Mierzwa, Valentine A. Eroshenko, Sebastian Pawlus, Mirosław Chorazewski, Jean-Marie Nedelec, Jean-Pierre E. Grolier
  Czasopismo:
  ACS Applied Materials and Interfaces (rok: 2017, tom: 9, strony: 7044−7049), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acsami.6b14422 - link do publikacji
 2. On the Breakdown of the Simple Arrhenius Law in the Normal Liquid State IF: 9,353
  Autorzy:
  Thoms Erik; Grzybowski Andrzej; Pawlus Sebastian; Paluch Marian
  Czasopismo:
  The Journal of Physical Chemistry Letters (rok: 2018, tom: 9, strony: 1783−1787), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpclett.8b00583 - link do publikacji
 3. Verifying the Approximate Coinvariance of the α and Johari − Goldstein β Relaxation Times to Variations of Pressure and Temperature in Polyisoprene IF: 5,914
  Autorzy:
  Sławomir Kołodziej, Sebastian Pawlus, K. L. Ngai, and Marian Paluch
  Czasopismo:
  Macromolecules (rok: 2018, tom: 51, strony: 4435–4443), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.macromol.8b00811 - link do publikacji
 4. Inflection point in the Debye relaxation time of 2-butyl-1-octanol IF: 2,843
  Autorzy:
  Erik Thoms, Sławomir Kołodziej, Michał Wikarek, Stefan Klotz, Sebastian Pawlus, and Marian Paluch
  Czasopismo:
  The Journal of Chemical Physics (rok: 2018, tom: 149, strony: 214502), Wydawca: American Institute of Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.5064757 - link do publikacji
 5. Peculiar relaxation dynamics of propylene carbonate derivatives IF: 2,997
  Autorzy:
  Agnieszka Jedrzejowska, Stella Hensel-Bielowka, Kajetan Koperwas, Karolina Jurkiewicz, Krzysztof Chmiel, Johan Jacquemin, Danuta Kruk, and Marian Paluch
  Czasopismo:
  The Journal of Chemical Physics (rok: 2019, tom: 150, strony: 44504), Wydawca: American Institute of Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.5055204 - link do publikacji
 6. How to align a nematic glassy phase – Different conditions – Different results IF: 4,513
  Autorzy:
  M. Mierzwa, M. Rams-Baron, S. Capaccioli, S. Pawlus, M. Paluch
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Liquids (rok: 2019, tom: 280, strony: 314-318), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.molliq.2019.02.048 - link do publikacji
 7. Interplay between structural static and dynamical parameters as a key factor to understand peculiar behaviour of associated liquids IF: 5,065
  Autorzy:
  Karolina Jurkiewicz, Sławomir Kołodziej, Barbara Hachuła, Katarzyna Grzybowska, Małgorzata Musiał, Joanna Grelska, Rafał Bielas, Agnieszka Talik, Sebastian Pawlus, Kamil Kamiński, Marian Paluch
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Liquids (rok: 2020, tom: 319, strony: 114084), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.molliq.2020.114084 - link do publikacji
 8. Glassy dynamics predicted by mutual role of free and activation volumes IF: 3,399
  Autorzy:
  Wycliffe K. Kipnusu, Mohamed Elsaye, Ciprian Iacob, Sebastian Pawlus, Reinhard Krause-Rehberg and Marian Paluch
  Czasopismo:
  Soft Matter (rok: 2019, tom: 15, strony: 4656), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c9sm00363k - link do publikacji
 9. Unusual dielectric response of 4-methyl-1,3- dioxolane derivatives IF: 3,567
  Autorzy:
  Marzena Rams-Baron, Agnieszka Jedrzejowska, Mateusz Dulski, Kamila Wolnica, Korbinian Geirhos, Peter Lunkenheimer and Marian Paluchab
  Czasopismo:
  Physical Chemistry Chemical Physica (rok: 2018, tom: 20, strony: 28211), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c8cp05913f - link do publikacji
 10. Density Scaling Based Detection of Thermodynamic Regions of Complex Intermolecular Interactions Characterizing Supramolecular Structures IF: 3,998
  Autorzy:
  Sebastian Pawlus, Andrzej Grzybowski, Sławomir Kołodziej, Michał Wikarek, Marzena Dzida, Paweł Góralski, Scott Bair & Marian Paluch
  Czasopismo:
  Scientific Reports (rok: 2020, tom: 10, strony: 9316), Wydawca: Nature
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/s41598-020-66244-x - link do publikacji