Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Czuła detekcja emitujących indywiduów i procesów międzymolekularnych na platformach plazmonicznych

2015/17/B/ST5/03143

Słowa kluczowe:

plazmony powierzchniowe fluorescencja platformy plazmoniczne

Deskryptory:

 • ST5_3: Modyfikacja powierzchni materiałów
 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
 • ST5_19: Metody badań właściwości materiałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

UNIWERSYTET GDAŃSKI, Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Piotr Bojarski 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 9 - ogłoszony 2015-03-16

Przyznana kwota: 623 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-01-21

Zakończenie projektu: 2019-01-20

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Odwrócony mikroskop Olympus IX71 z kamerą CCD lub równoważny mikroskop z dodatkowym oprzyrządowaniem. Za kwotę 189 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (14)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (26)
 1. Concentration dependent evolution of aggregates formed by chlorinated and non-chlorinated perylene tetracarboxylic acid esters in pure spin-coated films and in a PMMA matrix IF: 2,73
  Autorzy:
  E.Piosik, A.Synak, J.Paluszkiewicz, T.Martyński
  Czasopismo:
  Journal of Luminescence (rok: 2019, tom: 206, strony: 132-145), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 2. Enhanced emission of Nile Red on plasmonic platforms IF: 2,32
  Autorzy:
  A.Synak, P. Bojarski, B. Grobelna, I. Gryczyński, R. Fudala, M. Mońka
  Czasopismo:
  Optical Materials (rok: 2018, tom: 78, strony: 82-87), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.optmat.2018.02.009 - link do publikacji
 3. Photophysical properties and detection of Valrubicin on plasmonic platforms IF: 3,76
  Autorzy:
  A. Synak, E. Szczepańska, B. Grobelna, J.Gondek, M.Mońka, I. Gryczynski, P. Bojarski
  Czasopismo:
  Dyes and Pigments (rok: 2019, tom: 163, strony: 623-627), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.dyepig.2018.12.032 - link do publikacji
 4. Spectral Features and Excited-State Transformations of Hydroxy Derivatives of 4′‑N,N‑Dimethylaminoflavone in PVA Films and on Plasmonic Platforms IF: 4,536
  Autorzy:
  I.E. Serdiuk, A. Synak, B.Grobelna, I. Gryczynski, and P. Bojarski
  Czasopismo:
  The Journal of Physical Chemistry C (rok: 2017, tom: 121, strony: 639-648), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpcc.6b07386 - link do publikacji
 5. Structural and luminescent study of TeO2-BaO-Bi2O3-Ag glass system doped with Eu3+ and Dy3+ for possible color-tunable phosphor application IF: 2,32
  Autorzy:
  T.Lewandowski , C. Sewerynski , M. Walas , M. Łapinski, A. Synak , W. Sadowski , B. Koscielska
  Czasopismo:
  Optical Materials (rok: 2018, tom: 79, strony: 390-396), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.optmat.2018.03.031 - link do publikacji
 6. Excitation energy transfer in partly ordered polymer films differing in donor and acceptor transition moments orientation IF: 2,183
  Autorzy:
  A. Synak , P. Bojarski , M. Sadownik , L. Kułak , I. Gryczynski , B. Grobelna ,S. Rangełowa-Jankowska , D. Jankowski , A. Kubicki
  Czasopismo:
  Optical Materials (rok: 2016, tom: 59, strony: 34-38), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.optmat.2016.03.005 - link do publikacji
 7. Influence of chlorine atoms in bay positions of perylene-tetracarboxylic acids on their spectral properties in Langmuir-Blodgett films IF: 2,536
  Autorzy:
  E. Piosik, A. Synak, T. Martynski
  Czasopismo:
  Spectrochimica Acta Part A (rok: 2018, tom: 189, strony: 374-380), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.saa.2017.08.043 - link do publikacji
 8. New plasmonic platform for enhanced luminescence of Valrubicin IF: 2,32
  Autorzy:
  M. Łapiński, A.Synak, A. Gapska, P. Bojarski, W. Sadowski,B. Kościelska
  Czasopismo:
  Optical Materials (rok: 2018, tom: 83, strony: 225–228), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.optmat.2018.05.002 - link do publikacji
 9. AMCA to TAMRA long range resonance energy transfer on a flexible peptide IF: 3,76
  Autorzy:
  A. Synak, R. Fudala, I. Gryczynski, L. Kułak, S. Shah, I.E. Serdiuk, B. Grobelna, P. Arłukowicz, A. Kubicki, P. Bojarski
  Czasopismo:
  Dyes and Pigments (rok: 2018, tom: 158, strony: 60–64), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.dyepig.2018.05.019 - link do publikacji
 10. Determination of low-activity hydrolases using ESIPT fluorescent indicators on silver surfaces IF: 3,473
  Autorzy:
  I. E. Serdiuk, M. Reszka, A. Synak, B. Liberek, P. Bojarski
  Czasopismo:
  Dyes and Pigments (rok: 2018, tom: 149, strony: 224–228), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.dyepig.2017.09.067 - link do publikacji
 11. Eu3+ doped tellurite glass ceramics containing SrF2 nanocrystals: Preparation, structure and luminescence properties IF: 3,133
  Autorzy:
  M. Walas, T. Lewandowski, A. Synak, M. Łapinski, W.h Sadowski, B. Koscielska
  Czasopismo:
  Journal of Alloys and Compounds (rok: 2017, tom: 696, strony: 619-626), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jallcom.2016.11.301 - link do publikacji
 12. Spectroscopic method for estimation of MMP-9 enzyme concentration and activity IF: 4,56
  Autorzy:
  A. Synak, I. E. Serdiuk, B. Grobelna, R. Fudala, I. Gryczynski, P. Bojarski
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Liquids (rok: 2019, tom: 286, strony: 110936-41), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.molliq.2019.110936 - link do publikacji
 13. Novel inorganic xerogels doped with CaWO4:xDy: Synthesis, characterization and luminescence properties IF: 2,084
  Autorzy:
  B.Grobelna, A. Synak, D. Głowaty, P. Bojarski, E.Szczepanska , K.Szczodrowski , I. Gryczynski , J. Karczewski
  Czasopismo:
  Materials Chemistry and Physics (rok: 2017, tom: 199, strony: 166-172), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.matchemphys.2017.07.005 - link do publikacji
 14. Tailored white light emission in Eu3+/Dy3+doped tellurite glass phosphors containing Al3+ ions IF: 2,32
  Autorzy:
  M. Walas, P. Piotrowski , T. Lewandowski , A. Synak ,M. Łapinski , W. Sadowski , B. Koscielska
  Czasopismo:
  Optical Materials (rok: 2018, tom: 79, strony: 289-295), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.optmat.2018.03.015 - link do publikacji
 1. Harnessing Excited State Proton Transfer in liquid and solid protic media
  Autorzy:
  I. E. Serdiuk, A. D. Roshal, J. Błażejowski, M. Reszka, B. Liberek, A. Synak, P. Bojarski.
  Konferencja:
  2nd International Caparica Conference on Chromogenic and Emissive Materials (rok: 2016, ), Wydawca: Printed by Proteomass Scientific Society (Portugal)
  Data:
  konferencja 5 -8 Wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 2. Intramolecular proton-transfer fluorophores with donor-acceptor units and in the presence of plasmonic resonance platforms
  Autorzy:
  I.E.Serdiuk, A.Synak, B.Grobelna, I.Gryczyński, P.Bojarski
  Konferencja:
  XIVth International Conference on Molecular Spectroscopy (rok: 2017, ), Wydawca: Akademia Górniczo-Hutnicza
  Data:
  konferencja 3-7 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 3. Preparation and characterization of core-shell structure based on TiO2
  Autorzy:
  D. Głowaty, A. Synak, P. Bojarski, K. Szczodrowski, B. Grobelna
  Konferencja:
  The Phosphor Safari and The Sixth International Workshop on Advanced Spectroscopy and Optical Materials (rok: 2017, ), Wydawca: FRUG, UG
  Data:
  konferencja 9-14 lipiec
  Status:
  Opublikowana
 4. Spectral Properties of Donor-Peptide-Acceptor System
  Autorzy:
  A.Synak, I. Serdiuk, S. Shah, R. Fudala, B.Grobelna, I. Gryczynski, P. Bojarski
  Konferencja:
  The Phosphor Safari and The Sixth International Workshop on Advanced Spectroscopy and Optical Materials (rok: 2017, ), Wydawca: FRUG, UG
  Data:
  konferencja 9-14 lipiec
  Status:
  Opublikowana
 5. Structural and luminescent study of promising TeO2-BaO-Bi2O3-Ag glass system doped with Eu3+ and Dy3+ for color-tunable LED phosphors
  Autorzy:
  T. Lewandowski, C. Seweryński, M. Walas, M. Łapiński, M. Narajczyk, A. Synak, W. Sadowski, B. Kościelska
  Konferencja:
  The Phosphor Safari and The Sixth International Workshop on Advanced Spectroscopy and Optical Materials (rok: 2017, ), Wydawca: FRUG, UG
  Data:
  konferencja 9-14 lipiec
  Status:
  Opublikowana
 6. AMCA to TAMRA resonance energy transfer to monitor MMP9 enzyme activity on plasmonic platforms
  Autorzy:
  P. Bojarski, A. Synak, R. Fudala, I. Gryczynski, L. Kułak, S. Shah, I. E. Serdiuk, B. Grobelna
  Konferencja:
  3rd International Caparica Conference on Chromogenic and Emissive Materials (rok: 2018, ), Wydawca: Proteomass Scientific Society
  Data:
  konferencja 03-06.09.
  Status:
  Opublikowana
 7. New plasmonic platforms for sensitive detection of medically active compounds
  Autorzy:
  A. Synak, B. Grobelna, M. Łapiński, B. Kościelska, P. Bojarski
  Konferencja:
  2nd International Conference on Sustainable Materials Science and Technology (rok: 2017, ), Wydawca: ScienceKNOWConferences
  Data:
  konferencja 19-21 lipiec
  Status:
  Opublikowana
 8. Nowe platformy plazmoniczne
  Autorzy:
  B. Grobelna, A. Synak, E.Szczepańska, P. Bojarski
  Konferencja:
  61 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2018, ), Wydawca: Uniwersytet Jagieloński
  Data:
  konferencja 17 - 21 września
  Status:
  Opublikowana
 9. Spectral features of flavonols on plasmonic platforms
  Autorzy:
  I.Serdiuk, A. Synak , B. Grobelna, P. Bojarski,
  Konferencja:
  2nd International Conference on Sustainable Materials Science and Technology (rok: 2017, ), Wydawca: ScienceKNOWConferences
  Data:
  konferencja 19-21 lipiec
  Status:
  Opublikowana
 10. Charakterystyka strukturalna –spektroskopowa sondy luminescencyjnej 1,8-diazafluroen-9-onu (DFO) w matrycy stałej ditlenku tytanu
  Autorzy:
  A.Lewkowicz, P.Bojarski, R.Bogdanowicz, J. Karczewski, L.Kułak, A.Synak, M.Mońka
  Konferencja:
  IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Fizykochemiczne badania śladów kryminalistycznych – nowoczesne technologie a opinia biegłego " (rok: 2018, ), Wydawca: Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
  Data:
  konferencja 20-23 listopada
  Status:
  Opublikowana
 11. Influence of thickness of dielectric buffer layer on luminescence intensity enhanced by surface plasmon resonance
  Autorzy:
  M. Łapiński, A. Gapska, A. Synak, B. Kościelska, P. Bojarski, W. Sadowski
  Konferencja:
  The Phosphor Safari and The Sixth International Workshop on Advanced Spectroscopy and Optical Materials (rok: 2017, ), Wydawca: FRUG, UG
  Data:
  konferencja 9-14 lipiec
  Status:
  Opublikowana
 12. Nile Red/TiO2 based plasmonic platforms
  Autorzy:
  A.Synak, B. Grobelna, D.Głowaty, P. Bojarski
  Konferencja:
  The Phosphor Safari and The Sixth International Workshop on Advanced Spectroscopy and Optical Materials (rok: 2017, ), Wydawca: FRUG, UG
  Data:
  konferencja 9-14 lipiec
  Status:
  Opublikowana
 13. Sensitive Detection of Flavones on Plasmonic Platforms
  Autorzy:
  I. Serdiuk, P. Bojarski, A. Synak, B. Grobelna, I. Gryczynski
  Konferencja:
  XVI Conference of the Polish Biophysical Society (rok: 2016, ), Wydawca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Fizyki
  Data:
  konferencja 28 czerwiec-1lipiec
  Status:
  Opublikowana
 14. Enhanced Fluorescence of Biologically Important molecules on Plasmonic Platforms
  Autorzy:
  A.Synak, B.Grobelna, I.Gryczyński, D.Jankowski, P.Bojarski
  Konferencja:
  XVI Conference of the Polish Biophysical Society (rok: 2016, ), Wydawca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Fizyki
  Data:
  konferencja 28 czerwiec-1 lipiec
  Status:
  Opublikowana
 15. Fluorescent Materials Based on the Flavone Derivatives Undergoing Excited-State Intramolekular Proton-Transfer
  Autorzy:
  I.Serdiuk, A.Synak, B.Grobelna, I.Gryczynski, P.Bojarski
  Konferencja:
  XXII International Krutyn Summer School (rok: 2017, ), Wydawca: Polska Akademia Nauk
  Data:
  konferencja 21-27 maj
  Status:
  Opublikowana
 16. Preparation and characterization of silver@silica core-shell structure to obtain new plasmonic platforms
  Autorzy:
  Dorota Głowaty, Anna Synak, Piotr Bojarski, Elżbieta Szczepańska, Michał Mońka, Beata Grobelna
  Konferencja:
  2nd International Conference on Structural Integrity (rok: 2017, ), Wydawca: INEGI – Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial
  Data:
  konferencja 4-7 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 17. Steady state emission anisotropy measurement for investigate FRET mechanism ina Rhodamine 110-peptide-Rhodamine 101 system in PVA films
  Autorzy:
  M.Monka, A.Synak, A.Kubicki, U.Łozowska, B.Grobelna
  Konferencja:
  XIVth International Conference on Molecular Spectroscopy (rok: 2017, ), Wydawca: Akademia Górniczo-Hutnicza
  Data:
  konferencja 3-7 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 18. Transparent tellurite glasses for LED phosphors: spectroscopic and structural investigation
  Autorzy:
  M. Walas, T. Lewandowski, A. Synak, M. Łapiński, P. Piotrowski, W. Sadowski, B. Kościelska
  Konferencja:
  The Phosphor Safari and The Sixth International Workshop on Advanced Spectroscopy and Optical Materials (rok: 2017, ), Wydawca: FRUG, UG
  Data:
  konferencja 9-14 lipiec
  Status:
  Opublikowana
 19. Enhanced fluorescence of NILE RED in TiO2 and SiO2 matrices
  Autorzy:
  A. Synak, B. Grobelna, M. Monka, D. Głowaty, A. Kubicki, P. Bojarski
  Konferencja:
  2nd International Conference on Structural Integrity (rok: 2017, ), Wydawca: INEGI – Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial
  Data:
  konferencja 4-7 wrzesien
  Status:
  Opublikowana
 20. Nanotechnologia w zastosowaniu aplikacyjnym i jej wpływ na środowisko
  Autorzy:
  E. Szczepańska, A. Synak, P. Bojarski, B. Grobelna
  Konferencja:
  CHEMIA - BIZNES – ŚRODOWISKO (rok: 2018, ), Wydawca: Uniwersytet Gdański
  Data:
  konferencja 25 czerwiec
  Status:
  Opublikowana
 21. Preparation and Study of the Release of Silver Nanoparticles from Different Types of Skincare Formulations
  Autorzy:
  B.Grobelna, A. Synak, P. Bojarski, E. Szczepańska, A. Bielicka-Giełdoń
  Konferencja:
  XVI Conference of the Polish Biophysical Society (rok: 2016, ), Wydawca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Fizyki
  Data:
  konferencja 28 czerwiec-1lipiec
  Status:
  Opublikowana
 22. Preparation and modification of silver nanoparticles for enhance luminescence of rare-earth ions
  Autorzy:
  D. Głowaty, A. Synak, P. Bojarski, I. Serdiuk, B. Grobelna
  Konferencja:
  2nd International Conference on Sustainable Materials Science and Technology (rok: 2017, ), Wydawca: ScienceKNOWConferences
  Data:
  konferencja 19-21 Lipiec
  Status:
  Opublikowana
 23. Preparation and modification of silver nanoparticles for enhance luminescence to obtain plasmonic platform
  Autorzy:
  B. Grobelna, E. Szczepańska, A. Synak, P. Bojarski, S. Ramotowska
  Konferencja:
  3rd International Caparica Conference on Chromogenic and Emissive Materials (rok: 2018, ), Wydawca: Proteomass Scientific Society
  Data:
  konferencja 03-06.09.
  Status:
  Opublikowana
 24. Sensitive detection of Valrubicin - chemotherapeutic drug on plasmonic platforms
  Autorzy:
  A. Synak, B. Grobelna, P. Bojarski
  Konferencja:
  2nd International Conference on Structural Integrity (rok: 2017, ), Wydawca: INEGI – Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial
  Data:
  konferencja 4-7 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 25. Spectral Properties of Valrubicin in TiO2 and SiO2 matrices
  Autorzy:
  A.Synak, B. Grobelna, P. Bojarski
  Konferencja:
  The Phosphor Safari and The Sixth International Workshop on Advanced Spectroscopy and Optical Materials (rok: 2017, ), Wydawca: FRUG, UG
  Data:
  konferencja 9-14 lipiec
  Status:
  Opublikowana
 26. Wykorzystanie platform plazmonicznych do czułej detekcji ważnych biologicznie i medycznie molekuł
  Autorzy:
  A. Synak, B. Grobelna, E. Szczepańska, P. Bojarski
  Konferencja:
  IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Fizykochemiczne badania śladów kryminalistycznych – nowoczesne technologie a opinia biegłego" (rok: 2018, ), Wydawca: Centralne Laboratorium Kryminalistyczne
  Data:
  konferencja 20-23 listopada
  Status:
  Opublikowana