Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Rekonstrukcja zdarzeń glacjalnych w czasie zlodowacenia Wisły na terenie Polski centralno-zachodniej

2015/17/D/ST10/01975

Słowa kluczowe:

OSL Be-10 lądolód vistuliański dynamika lądolodu chronologia glacjacji i deglacjacji Polska

Deskryptory:

  • ST10_7: Geomorfologia, glacjologia, zmiany globalne i regionalne oraz rozwój krajobrazu Ziemi

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Izabela Szuman-Kalita 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: SONATA 9 - ogłoszony 2015-03-16

Przyznana kwota: 345 615 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-01-26

Zakończenie projektu: 2022-03-25

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.