Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Miniaturowy hybrydowy układ bioreaktorowy z mieszaniem typu wave: badania i modelowanie wzrostu komórek zwierzęcych

2015/17/B/ST8/00631

Słowa kluczowe:

bioreaktor typu single-use hodowla komórek zwierzęcych modelowanie wzrostu komórek zwierzęcych mieszanie typu wave ciekły nośnik gazów ciekły perfluorozwiązek

Deskryptory:

 • ST8_1: Inżynieria chemiczna, chemia techniczna, inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna, inżynieria procesowa

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Maciej Pilarek 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 9 - ogłoszony 2015-03-16

Przyznana kwota: 763 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-03-01

Zakończenie projektu: 2020-02-29

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Komora laminarna z pionowym obiegiem jałowego powietrza. Za kwotę 40 000 PLN
 2. inkubator CO2.
 3. Bioreaktorowy układ zapewniający mieszanie typu wave do hodowli wgłębnej izolowanych komórek zwierzęcych. Za kwotę 215 000 PLN
 4. Zestaw komputerowy do archiwizacji danych i modelowania matematycznego. Za kwotę 10 000 PLN
 5. Miniaturowa elektroda tlenowa. Za kwotę 10 000 PLN
 6. spektrofotometr UV-VIS.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (12)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (16)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Badanie właściwości powierzchniowych w układzie perfluorozwiązek-woda z aktywnym powierzchniowo polimerem Pluronic-F68
  Autorzy:
  Agata Bąk, Maciej Pilarek, Wioletta Podgórska
  Czasopismo:
  Acta Scientarum Polonorum Biotechnologia (rok: 2018, tom: 17 (1), strony: 13-18), Wydawca: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.30825/5.biot.45.2018.17.1 - link do publikacji
 2. Hodowla wgłębna adherentnych fibroblastów linii L929 na mikronośnikach sferycznych w warunkach mieszania typu wave
  Autorzy:
  Kamil Wierzchowski, Konrad Pacyno, Maciej Pilarek
  Czasopismo:
  Acta Scientarum Polonorum Biotechnologia (rok: 2018, tom: 17 (2), strony: 59-68), Wydawca: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.30825/5.biot.59.2018.17.2 - link do publikacji
 3. Badanie szybkości absorpcji tlenu w bioreaktorze z mieszaniem typu wave
  Autorzy:
  Paweł Sobieszuk, Maciej Pilarek, Kamil Wierzchowski, Katarzyna Dąbkowska
  Czasopismo:
  Inżynieria i Aparatura Chemiczna (rok: 2017, tom: 56, strony: 142-143), Wydawca: Oficyna Wydawnicza SIMPRESS
  Status:
  Opublikowana
 4. Impact of operating parameters on value of a volumetric mass transfer coefficient in a single-use bioreactor with wave-induced agitation IF: 2,795
  Autorzy:
  Maciej Pilarek, Paweł Sobieszuk Kamil Wierzchowski, Katarzyna Dąbkowska
  Czasopismo:
  Chemical Engineering Research and Design (rok: 2018, tom: 136, strony: 44571), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.cherd.2018.04.012 - link do publikacji
 5. Intensification of chondrocytes proliferation by microcarriers and wave-induced mixing: Reynolds number influence on CP5 cells growth IF: 4,237
  Autorzy:
  Kamil Wierzchowski, Aleksandra Kuźmińska, Maciej Pilarek
  Czasopismo:
  Chemical Engineering and Processing - Process Intensification (rok: 2021, tom: 166, strony: art. nr 108472), Wydawca: Elsevier, Holandia
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.cep.2021.108472 - link do publikacji
 6. Oxygen transfer effects in a two-phase system of an aqueous phase and liquid perfluorochemical subjected to continuous wave-assisted agitation in disposable bioreactor IF: 3,004
  Autorzy:
  Kamil Wierzchowski, Paweł Sobieszuk
  Czasopismo:
  Energies (rok: 2021, tom: 14, strony: art. nr 4381), Wydawca: MDPI AG, Szwajcaria
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/en14144381 - link do publikacji
 7. Propagation of non-adherent HL-60 cells in batch cultures maintained in static and wave-type agitated systems IF: 0,759
  Autorzy:
  Kamil Wierzchowski, Iwona Grabowska, Maciej Pilarek
  Czasopismo:
  Chemical and Process Engineering (rok: 2019, tom: 40, strony: 167-177), Wydawca: Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.24425/cpe.2019.126109 - link do publikacji
 8. Surface properties of perfluorodecalin-containing liquid/liquid systems: the influence of Pluronic F-68 dissolved in the aqueous phase IF: 1,879
  Autorzy:
  Agata Bąk, Maciej Pilarek, Wioletta Podgórska, Agnieszka Markowska-Radomska, Robert Hubacz
  Czasopismo:
  Journal of Fluorine Chemistry (rok: 2018, tom: 215, strony: 36-43), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jfluchem.2018.09.002 - link do publikacji
 9. Aplikacyjność bioreaktora single-use z mieszaniem typu wave w bioprocesach przeprowadzanych w warunkach tlenowych
  Autorzy:
  Maciej Pilarek, Paweł Sobieszuk, Kamil Wierzchowski, Katarzyna Dąbkowska
  Czasopismo:
  Inżynieria i Aparatura Chemiczna (rok: 2017, tom: 56, strony: 136-137), Wydawca: Oficyna Wydawnicza SIMPRESS
  Status:
  Opublikowana
 10. Efficient propagation of suspended HL‑60 cells in a disposable bioreactor supporting wave‑induced agitation at various Reynolds number IF: 3,21
  Autorzy:
  Kamil Wierzchowski, Iwona Grabowska, Maciej Pilarek
  Czasopismo:
  Bioprocess and Biosystems Engineering (rok: 2020, tom: 43, strony: 1973-1985), Wydawca: Springer Verlag GmbH, Niemcy
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00449-020-02386-6 - link do publikacji
 11. Badania wpływu lepkości pożywek na wartości współczynnika kLa w warunkach mieszania typu wave
  Autorzy:
  Maciej Pilarek, Kamil Wierzchowski, Paweł Sobieszuk, Magdalena Gołota, Andżelika Wyżyńska, Katarzyna Dąbkowska
  Czasopismo:
  Acta Scientarum Polonorum Biotechnologia (rok: 2018, tom: 17 (2), strony: 13-20), Wydawca: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.30825/5.biot.53.2018.17.2 - link do publikacji
 12. Enhanced chondrocyte proliferation in a prototyped culture system with wave-induced agitation IF: 0,971
  Autorzy:
  Maciej Pilarek, Klaudia Godlewska, Aleksandra Kuźmińska, Michał Wojasiński, Katarzyna Dąbkowska
  Czasopismo:
  Chemical and Process Engineering (rok: 2017, tom: 38, strony: 321-330), Wydawca: De Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/cpe-2017-0025 - link do publikacji
 1. Determination of mixing time in a disposable culture bag subjected to wave-type agitation in WAVE bioractor
  Autorzy:
  Maciej Pilarek, Kamil Wierzchowski, Aleksandra Adamczyk
  Konferencja:
  23rd Polish Conference of Chemical and Process Engineering (rok: 2019, ), Wydawca: Faculty of Chemical and Process Engineering, Warsaw University of Technology
  Data:
  konferencja 2019-06-02-05
  Status:
  Opublikowana
 2. Mass transfer in a small-scale wave-mixed disposable bioreactor system
  Autorzy:
  Maciej Pilarek, Paweł Sobieszuk, Katarzyna Dąbkowska
  Konferencja:
  10th World Congress of Chemical Engineering (rok: 2017, ), Wydawca: EFCE-Spain Group
  Data:
  konferencja 1-5.10.2017
  Status:
  Opublikowana
 3. Wpływ parametrów operacyjnych na wzrost fibroblastów L929 hodowanych na mikronośnikach sferycznych w bioreaktorze single-use z mieszaniem typu wave
  Autorzy:
  Kamil Wierzchowski, Maciej Pilarek, Konrad Pacyno, Paweł Sobieszuk
  Konferencja:
  IX Kongress Technologii Chemicznej (rok: 2018, ), Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej
  Data:
  konferencja 3-7.09.2018
  Status:
  Opublikowana
 4. Enhanced chondrocytes proliferation in a wave-induced agitation system
  Autorzy:
  Maciej Pilarek, Klaudia Godlewska, Michał Wojasiński, Katarzyna Dąbkowska
  Konferencja:
  XXII Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej (rok: 2016, ), Wydawca: Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
  Data:
  konferencja 5-9 września 2016 r.
  Status:
  Opublikowana
 5. Investigation of the rate of oxygen absorption in a wave-type agitated single-use bioreactor
  Autorzy:
  Kamil Wierzchowski, Paweł Sobieszuk, Maciej Pilarek
  Konferencja:
  6th European Young Engineers Conference (rok: 2017, ), Wydawca: Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej
  Data:
  konferencja 24-26.04.2017
  Status:
  Opublikowana
 6. Study on oxygen absorption rate in aqueous solutions of protein in a disposable bioreactor with wave-induced agitation
  Autorzy:
  Michał Bień, Kamil Wierzchowski, Maciej Pilarek
  Konferencja:
  8th European Young Engineers Conference (rok: 2019, ), Wydawca: Wydział Inzynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej
  Data:
  konferencja 2019-04-08-10
  Status:
  Opublikowana
 7. Bioprocessing of non-adherent HL-60 cells in single-use WAVE bioreactor system: mathematical modeling of cell growth
  Autorzy:
  Kamil Wierzchowski, Maciej Pilarek
  Konferencja:
  23rd Polish Conference of Chemical and Process Engineering (rok: 2019, ), Wydawca: Faculty of Chemical and Process Engineering, Warsaw University of Technology
  Data:
  konferencja 2019-06-02-05
  Status:
  Opublikowana
 8. Cultures of non-adherent HL-60 cells in a wave-type agitated single-use bioreactor
  Autorzy:
  Kamil Wierzchowski, Maciej Pilarek, Iwona Grabowska
  Konferencja:
  7th European Young Engineers Conference (rok: 2018, ), Wydawca: Wydział Inzynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej
  Data:
  konferencja 23-25.04.2018
  Status:
  Opublikowana
 9. Enhanced proliferation of non-adherent HL-60 cells in a disposable bioreactor supported with weve-induced agitation
  Autorzy:
  Maciej Pilarek, Kamil Wierzchowski, Iwona Grabowska
  Konferencja:
  European Symposium on Biochemical Engineering Sciences ESBES 2018 "Bioprocess Engineering Integration and Intensification" (rok: 2018, ), Wydawca: esbes.org
  Data:
  konferencja 9-12.09.2018
  Status:
  Opublikowana
 10. Influence of working parameters on mixing time values in single-use culture bag rocked in WAVE 25 bioreactor
  Autorzy:
  Maciej Pilarek, Kamil Wierzchowski
  Konferencja:
  5th European Congress of Applied Biotechnology (rok: 2019, ), Wydawca: European Federation of Chemical Engineering
  Data:
  konferencja 2019-09-15-19
  Status:
  Opublikowana
 11. Cultures of HL-60 cells in a wave-type agitated single-use bioreactor
  Autorzy:
  Kamil Wierzchowski, Maciej Pilarek, Iwona Grabowska
  Konferencja:
  7th European Young Engineers Conference (rok: 2018, ), Wydawca: Wydział Inzynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej
  Data:
  konferencja 23-25.04.2018
  Status:
  Opublikowana
 12. Dobór mikronośnika sferycznego do propagacji fibroblastów L929 w warunkach mieszania typu wave
  Autorzy:
  Kamil Wierzchowski, Konrad Pacyno, Maciej Pilarek
  Konferencja:
  IX Kongres Technologii Chemicznej (rok: 2018, ), Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej
  Data:
  konferencja 3-7.09.2018
  Status:
  Opublikowana
 13. Enhanced yield of adherent cells growth on Cytodex 3 microcarriers in disposable WAVE bioreactor system
  Autorzy:
  Kamil Wierzchowski, Kuźmińska Aleksandra, Maciej Pilarek
  Konferencja:
  23rd Polish Conference of Chemical and Process Engineering (rok: 2019, ), Wydawca: Faculty of Chemical and Process Engineering, Warsaw University of Technology
  Data:
  konferencja 2019-06-02-05
  Status:
  Opublikowana
 14. Influence of aqueous phase viscosity on the oxygen absorption rate during wave-type agitation performed in a disposable culture bag
  Autorzy:
  Maciej Pilarek, Kamil Wierzchowski, Paweł Sobieszuk, Katarzyna Dąbkowska
  Konferencja:
  23rd Polish Conference of Chemical and Process Engineering (rok: 2019, ), Wydawca: Faculty of Chemical and Process Engineering, Warsaw University of Technology
  Data:
  konferencja 2019-06-02-05
  Status:
  Opublikowana
 15. Oxygen absorption in aqueous/perfluorinated system supported to wave-type agitation
  Autorzy:
  Kamil Wierzchowski, Paweł Sobieszuk, Maciej Pilarek
  Konferencja:
  46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering (rok: 2019, ), Wydawca: Slovak Society of Chemical Engineering
  Data:
  konferencja 2019-05-20-23
  Status:
  Opublikowana
 16. Propagation of non-adherent HL-60 cells in batch cultures: a comparison of static culture and WAVE 25 disposable system
  Autorzy:
  Maciej Pilarek, Kamil Wierzchowski, Iwona Grabowska
  Konferencja:
  European Symposium on Biochemical Engineering Sciences ESBES 2018 "Bioprocess Engineering Integration and Intensification" (rok: 2018, ), Wydawca: esbes.org
  Data:
  konferencja 9-12.09.2018
  Status:
  Opublikowana
 1. Oxygen transfer effects in H2O/PBS-PFC systems in wave-type agitated conditions
  Autorzy:
  Kamil Wierzchowski, Mateusz Cieślak. Paweł Sobieszuk, Maciej Pilarek
  Książka:
  Chemical and Process Engineering for Environment and Health (rok: 2020, tom: 1, strony: 100-110), Wydawca: Publishing House of Łukasiewicz - Institute for Sustainable Technologies (Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy)
  Status:
  Opublikowana