Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Elektrochemiczna modyfikacja elektrod z cienkowarstwowego diamentu domieszkowanego borem (BDD).

2015/17/D/ST5/02571

Słowa kluczowe:

BDD utlenianie anodowe niehomogeniczność elektrody DEIS NIM

Deskryptory:

 • ST5_19: Metody badań właściwości materiałów
 • ST5_3: Modyfikacja powierzchni materiałów
 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Jacek Ryl 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: SONATA 9 - ogłoszony 2015-03-16

Przyznana kwota: 799 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-02-02

Zakończenie projektu: 2019-06-01

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Dedykowany system niskoprądowy do pomiaru chwilowych impedancji. Za kwotę 110 000 PLN
 2. Polerka do materiałów półprzewodnikowych. Za kwotę 35 000 PLN
 3. Przenośny komputer z oprzyrządowaniem. Za kwotę 6 000 PLN
 4. Moduł EBSD do mikroskopu S-3400N. Za kwotę 330 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (14)
 1. 3D Hierarchical Boron Doped Diamond-Multilayered Graphene Nanowalls as an Efficient Supercapacitor Electrode IF: 4,309
  Autorzy:
  D. Banerjee, K. Sankaran, S. Deshmukh, M. Ficek, G. Bhattacharya, J. Ryl, D. Phase, M. Gupta, R. Bogdanowicz, I.N. Lin, A. Kanjilal, K. Haenen, S. Roy
  Czasopismo:
  The Journal of Physical Chemistry C (rok: 2019, tom: 123, strony: 15458-15466), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpcc.9b03628 - link do publikacji
 2. Heterogeneous distribution of surface electrochemical activity in polycrystalline highly boron-doped diamond electrodes under deep anodic polarization IF: 4,396
  Autorzy:
  J. Ryl, A. Zielinski, R. Bogdanowicz, K. Darowicki
  Czasopismo:
  Electrochemistry Communications (rok: 2017, tom: 83, strony: 41-45), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.elecom.2017.08.019 - link do publikacji
 3. Instantaneous Impedance Analysis of Non-Stationary Corrosion Process: a Case Study of Carbon Steel in 1M HCl IF: 1,469
  Autorzy:
  J. Ryl, L. Gawel, M. Cieslik, H. Gerengi, G. Lentka, P. Slepski
  Czasopismo:
  International Journal of Electrochemical Science (rok: 2017, tom: 12, strony: 6908-6919), Wydawca: ESG
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.20964/2017.07.15 - link do publikacji
 4. A rapid-response ultrasensitive biosensor for influenza virus detection using antibody modified boron-doped diamond IF: 4,259
  Autorzy:
  D. Nidzworski, K. Siuzdak, P. Niedzialkowski, R. Bogdanowicz, M. Sobaszek, J. Ryl, P. Weiher, M. Sawczak, E. Wnuk, W.A. Goddard, A. Jaramillo-Botero, T. Ossowski
  Czasopismo:
  Scientific Reports (rok: 2017, tom: 7, strony: 44936), Wydawca: Nature
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/s41598-017-15806-7 - link do publikacji
 5. Electrochemical Stability of Few-layer Phosphorene Flakes on the Boron-doped Diamond: Wide Potential Range Studies in Aqueous Solutions IF: 4,309
  Autorzy:
  A. Dettlaff, G. Skowierzak, L. Macewicz, M. Sobaszek, J. Karczewski, M. Sawczak, J. Ryl, T. Ossowski, R. Bogdanowicz
  Czasopismo:
  The Journal of Physical Chemistry C (rok: 2019, tom: 123, strony: 20233-20240), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpcc.9b03028 - link do publikacji
 6. Ellipsometric investigation of nitrogen doped diamond thin films grown in microwave CH4/H2/N2 plasma enhanced chemical vapor deposition IF: 3,142
  Autorzy:
  M. Ficek, K. Sankaran, J. Ryl, R. Bogdanowicz, I. Lin, K. Heanen, K. Darowicki
  Czasopismo:
  Applied Physics Letters (rok: 2016, tom: 108, strony: 241906-1 241906-5), Wydawca: AIP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4953779 - link do publikacji
 7. Heterogeneous oxidation of highly boron-doped diamond electrodes and its influence on the surface distribution of electrochemical activity IF: 5,116
  Autorzy:
  J. Ryl, L. Burczyk, A. Zielinski, M. Ficek, A. Franczak, R. Bogdanowicz, K. Darowicki
  Czasopismo:
  Electrochimica Acta (rok: 2019, tom: 297, strony: 1018-1027), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.electacta.2018.12.050 - link do publikacji
 8. Boron-Doped Nanocrystalline Diamond−Carbon Nanospike Hybrid Electron Emission Source IF: 8,456
  Autorzy:
  K.J. Sankaran, M. Ficek, K. Panda, C.J Yeh, M. Sawczak, J. Ryl, K.C. Leou, J.Y. Park, I.N. Lin, R. Bogdanowicz, K. Haenen
  Czasopismo:
  ACS Applied Materials & Interfaces (rok: 2019, tom: 11, strony: 48612-48623), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acsami.9b17942 - link do publikacji
 9. High-Temperature Oxidation of Heavy Boron-Doped Diamond Electrodes: Microstructural and Electrochemical Performance Modification IF: 2,972
  Autorzy:
  J. Ryl, M. Cieslik, A. Zielinski, M. Ficek, B. Dec, K. Darowicki, R. Bogdanowicz
  Czasopismo:
  Materials (rok: 2020, tom: 13, strony: 964), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ma13040964 - link do publikacji
 10. Multifrequency Nanoscale Impedance Microscopy (m-NIM): A novel approach towards detection of selective and subtle modifications on the surface of polycrystalline boron-doped diamond electrodes IF: 2,644
  Autorzy:
  A. Zielinski, M. Cieslik, M. Sobaszek, R. Bogdanowicz, K. Darowicki, J. Ryl
  Czasopismo:
  Ultramicroscopy (rok: 2019, tom: 199, strony: 34-45), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ultramic.2019.01.004 - link do publikacji
 11. Optical and electrical properties of boron doped diamond thin conductive films deposited on fused silica glass substrates IF: 3,15
  Autorzy:
  M. Ficek, M. Sobaszek, M. Gnyba, J. Ryl, L. Golunski, M. Smietana, J. Jasinski, P. Caban, R. Bogdanowicz
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2016, tom: 387, strony: 846-856), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2016.06.165 - link do publikacji
 12. Boron-enhanced growth of micron-scale carbon-based nanowalls: a route toward high rates of electrochemical biosensing IF: 7,504
  Autorzy:
  K. Siuzdak, M. Ficek, M. Sobaszek, J. Ryl, M. Gnyba, P. Niedzialkowski, N. Malinowska, J. Karczewski, R. Bogdanowicz
  Czasopismo:
  ACS Applied Materials and Interfaces (rok: 2017, tom: 9, strony: 12982-12992), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acsami.6b16860 - link do publikacji
 13. Chemical-assisted mechanical lapping of thin boron-doped diamond films: a route toward high electrochemical performance for sensing devices IF: 4,798
  Autorzy:
  J. Ryl, A. Zielinski, L. Burczyk, R. Bogdanowicz, T. Ossowski, K. Darowicki
  Czasopismo:
  Electrochimica Acta (rok: 2017, tom: 242, strony: 268-279), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.electacta.2017.05.027 - link do publikacji
 14. Local electrochemical impedance spectroscopy in dynamic mode of galvanic coupling IF: 5,116
  Autorzy:
  L. Burczyk, K. Darowicki
  Czasopismo:
  Electrochimica Acta (rok: 2018, tom: 282, strony: 304-310), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.electacta.2018.05.192 - link do publikacji