Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Mechanizmy tworzenia i funkcjonalność multiwarstw nanocząstek zawierających biokompatybilne molekuły.

2015/17/D/ST4/00569

Słowa kluczowe:

polipeptydy multiwarstwy oddziaływania nanocząstka – powierzchnia oddziaływania powierzchnia – powierzchnia preparatyka multiwarstw nanocząstek stabilność multiwarstw uwalnianie nanoczastek określanie struktur multiwarstw

Deskryptory:

 • ST4_5: Chemia i fizykochemia powierzchni
 • ST4_13: Chemia fizyczna układów biologicznych
 • ST4_2: Nanochemia

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna, m.in.:

Jednostka realizująca:

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Maria Morga 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: SONATA 9 - ogłoszony 2015-03-16

Przyznana kwota: 350 280 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-02-03

Zakończenie projektu: 2019-08-02

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. pH-metr / konduktometr / czujnik zasolenia CPC-505 firmy Elmetron z mieszadłem magnetycznym serii Super-Nova/Mieszadło magnetyczne silnikowe MS 11 HS. Za kwotę 8 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (10)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (14)
 1. Formation of Poly‑L‑lysine Monolayers on Silica: Modeling and Experimental Studies IF: 4,189
  Autorzy:
  Dominik Kosior, Maria Morga, Plinio Maroni, Michał Cieśla, and Zbigniew Adamczyk
  Czasopismo:
  The Journal of Physical Chemistry C (rok: 2020, tom: 124, strony: 4571-4581), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1021/acs.jpcc.9b10870 - link do publikacji
 2. Hematite/silica nanoparticle bilayers at mica: AFM and electrokinetic characteristics IF: 3,906
  Autorzy:
  Maria Morga, Zbigniew Adamczyk, Dominik Kosior, Magdalena Oćwieja
  Czasopismo:
  Physical Chemistry Chemical Physics (rok: 2018, tom: 20, strony: 15368-15379), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1039/C8CP01049H - link do publikacji
 3. Homogeneous gold nanoparticle monolayers—QCM and electrokinetic characteristics IF: 2,834
  Autorzy:
  Julia Maciejewska-Prończuk, Maria Morga, Zbigniew Adamczyk, Magdalena Oćwieja, Małgorzata Zimowska
  Czasopismo:
  Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects (rok: 2017, tom: 514, strony: 226-235), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.colsurfa.2016.11.048 - link do publikacji
 4. Silica nanoparticle monolayers on macroion modified surface: formation mechanism and stability IF: 4,123
  Autorzy:
  Maria Morga, Zbigniew Adamczyk, Dominik Kosior
  Czasopismo:
  Physical Chemistry Chemical Physics (rok: 2017, tom: 19, strony: 22721-22732), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1039/C7CP03876C - link do publikacji
 5. Conformations of Poly-L-lysine Molecules in Electrolyte Solutions: Modeling and Experimental Measurements IF: 4,484
  Autorzy:
  Zbigniew Adamczyk, Maria Morga, Dominik Kosior, Piotr Barys
  Czasopismo:
  The Journal of Physical Chemistry C (rok: 2018, tom: 122, strony: 23180-23190), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1021/acs.jpcc.8b07606 - link do publikacji
 6. Gold substrates of controlled roughness and electrokinetic properties formed by nanoparticle deposition IF: 3,567
  Autorzy:
  Maria Morga, Małgorzata Nattich-Rak, Magdalena Oćwieja, Zbigniew Adamczyk
  Czasopismo:
  Physical Chemistry Chemical Physics (rok: 2019, tom: 21, strony: 6535-6543), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1039/c9cp00440h - link do publikacji
 7. Kinetics of Poly-L-lysine Adsorption on Mica and Stability of Formed Monolayers: Theoretical and Experimental Studies IF: 3,683
  Autorzy:
  Maria Morga, Zbigniew Adamczyk, Dominik Kosior, Marta Kujda-Kruk
  Czasopismo:
  Langmuir (rok: 2019, tom: 35, strony: 12042-12052), Wydawca: American Chemical Society - ACS Publications
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1021/acs.langmuir.9b02149 - link do publikacji
 8. Spheroidal Microparticle Monolayers Characterized by Streaming Potential Measurements IF: 3,833
  Autorzy:
  Maria Morga, Zbigniew Adamczyk, Teresa Basińska, Patrycja Komar, Monika Gosecka, Paulina Żeliszewska, Monika Wasilewska
  Czasopismo:
  Langmuir (rok: 2017, tom: 33, strony: 9916-9925), Wydawca: American Chemical Society - ACS Publications
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1021/acs.langmuir.7b02496 - link do publikacji
 9. Electrokinetic properties of cysteine-stabilized silver nanoparticles dispersed in suspensions and deposited on solid surfaces in the form of monolayers IF: 5,383
  Autorzy:
  Magdalena Oćwieja, Maria Morga
  Czasopismo:
  Electrochimica Acta (rok: 2019, tom: 297, strony: 1000-1010), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.electacta.2018.11.213 - link do publikacji
 10. Formation and stability of polyelectrolyte/polypeptide monolayers determined by electrokinetic measurements IF: 2,834
  Autorzy:
  Maria Morga, Aneta Michna, Zbigniew Adamczyk
  Czasopismo:
  Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects (rok: 2017, tom: 529, strony: 302-310), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.colsurfa.2017.05.033 - link do publikacji
 1. Gold substrates of controlled roughness and electrokinetic properties for potential biocatalytic applications
  Autorzy:
  Maria Morga, Małgorzata Nattich-Rak, Magdalena Oćwieja, Zbigniew Adamczyk
  Konferencja:
  51 Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne OKK 2018 (rok: 2019, ), Wydawca: IKiFP PAN ul. Niezapominajek 8, 30-239 Kraków
  Data:
  konferencja 20-22 marzec
  Status:
  Opublikowane
 2. Electrokinetic properties of poly (diallyldimethyl ammonium chloride) determined in bulk and onto solid substrates
  Autorzy:
  Aneta Michna, Maria Morga, Zbigniew Adamczyk
  Konferencja:
  International Conference on Catalysis and Surface Chemistry (rok: 2018, ), Wydawca: IKiFP PAN ul. Niezapominajek 8, 30-239 Kraków
  Data:
  konferencja 18-23 marzec
  Status:
  Opublikowane
 3. Electrokinetic studies on charge inversion and stability of monolayers formed from cysteine-stabiized silver nanoparticles
  Autorzy:
  Magdalena Oćwieja, Maria Morga, Zbigniew Adamczyk
  Konferencja:
  5th International Symposium on Surface Imaging/Spectroscopy at the Solid/Liquid Interface ISSIS 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: IKiFP PAN ul. Niezapominajek 8, 30-239 Kraków
  Data:
  konferencja 6-8 czerwiec
  Status:
  Opublikowane
 4. Monolayers of poly(amido amine) dendrimers and poly(diallyldimethylammonium chloride) studied by in situ streaming potential measurements and AFM.
  Autorzy:
  Aneta Michna, Maria Morga, Zbigniew Adamczyk, Kamila Sofińska
  Konferencja:
  The 32nd Conference of the European Colloid and Interface Society ECIS 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: University of Ljubljana
  Data:
  konferencja 2-7 wrzesień
  Status:
  Opublikowane
 5. Properties of monolayers formed from cysteine-stabilized silver nanoaprticles
  Autorzy:
  Magdalena Oćwieja, Maria Morga
  Konferencja:
  62 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego PTChem 2019 (rok: 2019, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne ul. Freta 16, 00-227 Warszawa
  Data:
  konferencja 2-6 wrzesień
  Status:
  Opublikowane
 6. Silica Nanoparticle Monolayers at Macroion (PAH)-modified Mica: AFM and SEM Studies
  Autorzy:
  Dominik Kosior, Maria Morga, Zbigniew Adamczyk
  Konferencja:
  50th International Conference on Catalysis and Surface Chemistry (rok: 2018, ), Wydawca: IKiFP PAN ul. Niezapominajek 8, 30-239 Kraków
  Data:
  konferencja 18-23 marzec
  Status:
  Opublikowane
 7. Formation and stability of hematite/silver nanoparticle bilayers at mica: AFM and electrokinetic characteristics
  Autorzy:
  Maria Morga, Zbigniew Adamczyk, Dominik Kosior, Magdalena Oćwieja
  Konferencja:
  The 32nd Conference of the European Colloid and Interface Society ECIS 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: University of Ljubljana
  Data:
  konferencja 2-7 wrzesień
  Status:
  Opublikowane
 8. Formation of a-Fe2O3/Ag and a-Fe2O3/SiO2 Nanoparticle Bilayers of Controlled Structure and Properties
  Autorzy:
  Maria Morga, Dominik Kosior, Magdalena Oćwieja, Zbigniew Adamczyk
  Konferencja:
  51 Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne OKK 2018 (rok: 2019, ), Wydawca: IKiFP PAN ul. Niezapominajek 8, 30-239 Kraków
  Data:
  konferencja 20-22 marzec
  Status:
  Opublikowane
 9. Electrokinetic properties of poly(allylamine hydro chloride) (PAH) monolayers at mica
  Autorzy:
  Maria Morga, Aneta Michna, Zbigniew Adamczyk
  Konferencja:
  International Conference on Catalysis and Surface Chemistry (rok: 2018, ), Wydawca: IKiFP PAN ul. Niezapominajek 8, 30-239 Kraków
  Data:
  konferencja 18-23 marzec
  Status:
  Opublikowane
 10. Electrokinetic studies of polyelectrolyte/polypeptides monolayers on mica
  Autorzy:
  Maria Morga, Aneta Michna, Zbigniew Adamczyk
  Konferencja:
  12th International Symposium on Electrokinetics, Electrosurface Phenomena in Advanced Materials and Soft Matter, ELKIN 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: Leibniz-Institut Leibniz für Polymerforschung e.V. Hohe Str. 6, 01069 Dresden
  Data:
  konferencja 10-12 wrzesień
  Status:
  Opublikowane
 11. Influence of poly(allylamine hydrochloride) (PAH) Macromolecules on electrokinetic properties of solid substrates
  Autorzy:
  Maria Morga, Aneta Michna, Zbigniew Adamczyk
  Konferencja:
  12th International Symposium on Electrokinetics, Electrosurface Phenomena in Advanced Materials and Soft Matter, ELKIN 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: Leibniz-Institut für Polymerforschung e.V. Hohe Str. 6, 01069 Dresden
  Data:
  konferencja 10-12 wrzesień
  Status:
  Opublikowane
 12. Formation and Stability of Silica Nanoparticle Monolayers at Macroion (PAH)-modified Mica
  Autorzy:
  Dominik Kosior, Maria Morga, Zbigniew Adamczyk
  Konferencja:
  The 32nd Conference of the European Colloid and Interface Society ECIS 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: University of Ljubljana
  Data:
  konferencja 2-7 wrzesień
  Status:
  Opublikowane
 13. Formation of gold nanoparticle bilayers of solid substrates
  Autorzy:
  Julia Maciejewska-Prończuk, Zbigniew Adamczyk, Magdalena Oćwieja, Agata Pomorska, Maria Morga
  Konferencja:
  International Conference on Catalysis and Surface Chemistry (rok: 2018, ), Wydawca: IKiFP PAN ul. Niezapominajek 8, 30-239 Kraków
  Data:
  konferencja 18-23 marzec
  Status:
  Opublikowane
 14. Silver nanoparticle monolayers of tunable structure, stability and charge
  Autorzy:
  Magdalena Oćwieja, Maria Morga, Zbigniew Adamczyk
  Konferencja:
  The 32nd Conference of the European Colloid and Interface Society ECIS 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: University of Ljubljana
  Data:
  konferencja 2-7 wrzesień
  Status:
  Opublikowane