Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Dyfrakcyjny rentgenowski pomiar naprężeń w uogólnionych siatkach pomiarowych - nowe możliwości badawcze dla materiałów o silnej teksturze krystalograficznej, heterogenicznych mikrostrukturalnie lub gruboziarnistych.

2015/17/N/ST8/02320

Słowa kluczowe:

naprężenia własne dyfrakcja rentgenowska tekstura krystalograficzna rentgenowskie stałe elastyczne

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Bogusz Kania 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 9 - ogłoszony 2015-03-16

Przyznana kwota: 92 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-02-18

Zakończenie projektu: 2019-10-17

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Specjalnie zaprojektowany kolimator Soller'a dla dyfraktometru Bruker D8 Discover. Za kwotę 22 760 PLN
 2. Specjalnie zaprojektowany kolimator Soller'a dla dyfraktometru Bruker D8 Discover.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 1. Phase composition and stress state in the surface layers of burnished and gas nitrided Sverker 21 and Vanadis 6 tool steels IF: 2,906
  Autorzy:
  D. Toboła, B. Kania
  Czasopismo:
  Surface and Coatings Technology (rok: 2018, tom: 353, strony: 105-115), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.surfcoat.2018.08.055 - link do publikacji
 2. MICROSTRUCTURE AND TEXTURE CHANGES OF MgLiAl ALLOYS COMPOSED OF α OR α + β PHASES AFTER TWIST CHANNEL ANGULAR PRESSING TCAP IF: 0,625
  Autorzy:
  J. Dutkiewicz, S. Rusz, D. Kuc, P. Bobrowski, B. Kania
  Czasopismo:
  Archives of Metallurgy and Materials (rok: 2018, tom: 63, strony: 1827-1835), Wydawca: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.24425/amm.2018.125111 - link do publikacji