Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Fizykochemiczne i strukturalne aspekty fibrylogenezy modulowanej halogenowymi pochodnymi chalkonu w obecności błon lipidowych

2015/17/B/ST4/03717

Słowa kluczowe:

amyloidowa fibrylogeneza halogenowe pochodne halkonu błona lipidowa VCD FTIR TEM DSC spectroskopia fluorescencyjna

Deskryptory:

 • ST4_3: Metody spektroskopowe i spektrometryczne
 • ST4_4: Struktura i architektura molekularna
 • ST4_13: Chemia fizyczna układów biologicznych

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Katarzyna Cieślik-Boczula 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 9 - ogłoszony 2015-03-16

Przyznana kwota: 378 900 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-02-01

Zakończenie projektu: 2019-11-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Tool Box pracujcy w programie Matlab. Za kwotę 3 000 PLN
 2. Vortex z nasadkami. Za kwotę 1 900 PLN
 3. komputer PC. Za kwotę 3 000 PLN
 4. pH metr.
 5. urządzenie wielofunkcyjne biurowe - czarno-biała drukarka z możliwością skanowania i kopiowania. Za kwotę 2 000 PLN
 6. Laptop.
 7. liofilizator. Za kwotę 60 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (12)
 1. Badania FTIR-ATR i fluorescencyjne układów białkowo-lipidowych. FTIR-ATR and fluorescence studies of protein-lipid systems.
  Autorzy:
  Litwińczuk-Mammadova Adriana, Cieślik-Boczula Katarzyna, Rospenk Maria
  Czasopismo:
  Wiadomości Chemiczne (rok: 2017, tom: 71, strony: 109-132), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Status:
  Opublikowana
 2. Budowa i funkcje układów białkowo-lipidowych. Structure and function of protein-lipid systems.
  Autorzy:
  Litwińczuk-Mammadova Adriana, Cieślik-Boczula Katarzyna, Rospenk Maria
  Czasopismo:
  Wiadomości Chemiczne (rok: 2016, tom: 70, strony: 723-746), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Status:
  Opublikowana
 3. The PPII-to-α-helix transition of poly-L-lysine in methanol/water solvent mixtures accompanied by fibrillar self-aggregation : an influence of fluphenazine molecules. IF: 2,402
  Autorzy:
  Cieślik-Boczula Katarzyna
  Czasopismo:
  Biophysical Chemistry (rok: 2017, tom: 227, strony: 14-20), Wydawca: Elsevier, Sciencedirect.com
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.bpc.2017.05.012 - link do publikacji
 4. Anesthetic-dependent changes in the chain-melting phase transition of DPPG liposomes studied using near-infrared spectroscopy supported by PCA. IF: 2,536
  Autorzy:
  Kuć Marta, Cieślik-Boczula Katarzyna, Rospenk Maria
  Czasopismo:
  Spectrochimica Acta Part A-Molecular and Biomolecular Spectroscopy (rok: 2017, tom: 186, strony: 37-43), Wydawca: Elsevier, Scienecedirect.com
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.saa.2017.06.003 - link do publikacji
 5. Effect of phenothiazine compounds on the secondary structure and fibrillogenesis of poly-L-lysine. IF: 2,931
  Autorzy:
  Katarzyna Cieślik-Boczula
  Czasopismo:
  Spectrochimica Acta Part A-Molecular and Biomolecular Spectroscopy (rok: 2019, tom: 216, strony: 15-24), Wydawca: Elsevier, Sciencedirect.com
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.saa.2019.03.011 - link do publikacji
 6. Laurdan emission study of the cholesterol-like effect of long-chain alkylresorcinols on the structure of dipalmitoylphosphocholine and sphingomyelin membranes. IF: 2,363
  Autorzy:
  Zawilska Patrycja, Cieślik-Boczula Katarzyna
  Czasopismo:
  Biophysical Chemistry (rok: 2017, tom: 221, strony: 44570), Wydawca: Elsevier, Sciencedirect.com
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.bpc.2016.11.004 - link do publikacji
 7. Alpha-helix to beta-sheet transition in long-chain poly-L-lysine: formation of alpha-helical fibrils by poly-L-lysine. IF: 3,112
  Autorzy:
  Cieślik-Boczula Katarzyna
  Czasopismo:
  Biochimie (rok: 2017, tom: 137, strony: 106-114), Wydawca: Elsevier, Sciencedirect.com
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.biochi.2017.03.006 - link do publikacji
 8. Influence of resveratrol on interactions between negatively charged DPPC/DPPG membranes and positively charged poly-L-lysine. IF: 2,766
  Autorzy:
  Cieślik-Boczula Katarzyna
  Czasopismo:
  Chemistry and Physics of Lipids (rok: 2018, tom: 214, strony: 24-34), Wydawca: Elsevier, Sciencedirect.com
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.chemphyslip.2018.05.004 - link do publikacji
 9. Influence of phenothiazine molecules on the interactions between positively charged poly-ʟ-lysine and negatively charged DPPC/DPPG membranes. IF: 2,931
  Autorzy:
  Trombik Paulina, Cieślik-Boczula Katarzyna
  Czasopismo:
  Spectrochimica Acta Part A-Molecular and Biomolecular Spectroscopy (rok: 2020, tom: 227, strony: 117563/1-117563/11), Wydawca: Elsevier, Sciencedirect.com
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.saa.2019.117563 - link do publikacji
 10. Interaction of anesthetic molecules with α-helix and polyproline II extended helix of long-chain poly-L-lysine. IF: 2,536
  Autorzy:
  Cieślik-Boczula Katarzyna, Rospenk Maria
  Czasopismo:
  Spectrochimica Acta Part A-Molecular and Biomolecular Spectroscopy (rok: 2018, tom: 189, strony: 436-442), Wydawca: Elsevier, Sciencedirect.com
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.saa.2017.08.045 - link do publikacji
 11. NIR studies of cholesterol-dependent structural modification of the model lipid bilayer doped with inhalation anesthetics. IF: 1,753
  Autorzy:
  Kuć Marta, Cieślik-Boczula Katarzyna, Rospenk Maria
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Structure (rok: 2018, tom: 1162, strony: 17-25), Wydawca: Elsevier, Sciencedirect.com
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.molstruc.2018.02.086 - link do publikacji
 12. Resveratrol modulates fibrillogenesis in a poly L lysine peptide. IF: 3,909
  Autorzy:
  Cieślik-Boczula Katarzyna, Trombik Paulina
  Czasopismo:
  International Journal of Biological Macromolecules (rok: 2019, tom: 125, strony: 630-641), Wydawca: Elsevier, Sciencedirect.com
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ijbiomac.2018.12.100 - link do publikacji