Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowe związki MOF jako degradowalne nanokontenery inhibitorów kinaz tyrozynowych w nowoczesnej terapii przeciwnowotworowej

2015/17/B/ST5/01446

Słowa kluczowe:

MOF cystyna TCPP H3TCBPB biologicznie przyjazne MOF terapia przeciwnowotworowa

Deskryptory:

 • ST5_11: Synteza biomateriałów
 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii

woj. kujawsko-pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Artur Terzyk 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 9 - ogłoszony 2015-03-16

Przyznana kwota: 730 080 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-03-17

Zakończenie projektu: 2020-05-16

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Zestaw do HPLC. Za kwotę 150 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (8)
 1. Non-thermal plasma-assisted catalytic CO2 conversion over Zn-TCPP 2D catalyst IF: 2,285
  Autorzy:
  Marek Wiśniewski, Artur P. Terzyk
  Czasopismo:
  Adsorption (rok: 2020, tom: 26, strony: 1165-1171), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10450-020-00222-7 - link do publikacji
 2. Mechanistic aspects of water adsorption – desorption in porphyrin containing MOFs IF: 4,182
  Autorzy:
  M. Wiśniewski, A. Bieniek, P. Bolibok, S. Koter, P. Bryk, P. Kowalczyk, A. P. Terzyk
  Czasopismo:
  Microporous & Mesoporous Materials (rok: 2019, tom: 290, strony: 109649, 1-8), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.micromeso.2019.109649 - link do publikacji
 3. New Strategy of Controlled, Stepwise Release from Novel MBioF and its Potential Application for Drug Delivery Systems IF: 1,829
  Autorzy:
  M. Wiśniewski, A. Bieniek, K. Roszek, P. Bolibok, A.P. Terzyk, P. Ferrer, I. Da Silva
  Czasopismo:
  Adsorption (rok: 2019, tom: 25, strony: 383–391), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10450-018-00002-4 - link do publikacji
 4. Stability of Coordination Polymers in Water - State of the Art and Towards a Methodology for Nonporous Materials IF: 1,829
  Autorzy:
  A.P. Terzyk, A. Bieniek, P. Bolibok, M. Wiśniewski, P. Ferrer, I. Da Silva, P. Kowalczyk
  Czasopismo:
  Adsorption (rok: 2019, tom: 25, strony: 44572), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10450-018-9991-9 - link do publikacji
 5. MOF materials as therapeutic agents, drug carriers, imaging agents and biosensors in cancer biomedicine: recent advances and perspectives IF: 31,56
  Autorzy:
  Adam Bieniek, Artur Terzyk, Marek Wiśniewski, Katarzyna Roszek, Piotr Kowalczyk, Lev Sarkisov, Seda Keskin, Katsumi Kaneko
  Czasopismo:
  Progr. Mater. Sci. (rok: 2021, tom: 117, strony: 100743), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.pmatsci.2020.100743 - link do publikacji
 6. Testing the Self-cleaning Properties of a Coordination Polymer Surface IF: 1,829
  Autorzy:
  A.P. Terzyk, G. Szymański, E. Korczeniewski, P. Bryk, A. Bieniek, P. Bolibok, M. Chodkowski, P. Kowalczyk, M. Wiśniewski, P. Ferrer, I. Da Silva
  Czasopismo:
  Adsorption (rok: 2019, tom: 25, strony: 33-39), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10450-018-9987-5 - link do publikacji
 7. Cystine-based MBioF for Maintaining the Antioxidant-oxidant Balance in Airways Diseases IF: 3,794
  Autorzy:
  M. Wiśniewski, A. Bieniek, K. Roszek, J. Czarnecka, P. Bolibok, P. Ferrer, I. Da Silva, A.P. Terzyk
  Czasopismo:
  ACS Med. Chem. Lett. (rok: 2018, tom: 9, strony: 1280-1284), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acsmedchemlett.8b00468 - link do publikacji
 1. Mechanism of H2O interaction with Pillarless Porphyrin-based Coordination Polymers
  Autorzy:
  Marek Wiśniewski, Adam Bieniek, Paulina Bolibok, Artur P. Terzyk, Pilar Ferrer, Ivan da Silva and Piotr Kowalczyk
  Konferencja:
  Fundamentals of Adsorption 2019 (rok: 2019, ), Wydawca: International Adsorption Society
  Data:
  konferencja 43611
  Status:
  Opublikowana
 2. Potential application of Zn(Cys)2 as drug delivery system with controlled, stepwise release
  Autorzy:
  Bieniek Adam, Wiśniewski Marek, Terzyk Artur P., Bolibok Paulina, Roszek Katarzyna
  Konferencja:
  Symposium on Metal-Organic Frameworks and Porous Organic Materials (rok: 2018, ), Wydawca: University of Southampton, 2018
  Data:
  konferencja 9-10.04
  Status:
  Opublikowana
 3. Nowy porowaty związek cystyny i cynku jako przykład MBioF
  Autorzy:
  Adam Bieniek, Marek Wiśniewski, Artur Piotr Terzyk
  Konferencja:
  NanoBioMateriały teoria i praktyka 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
  Data:
  konferencja 2-3 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 4. Wielofunkcyjne układy z MOF w medycynie
  Autorzy:
  A. Bieniek, M. Wiśniewski, P. Bolibok, A.P. Terzyk
  Konferencja:
  NanoBioMateriały teoria i praktyka 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
  Data:
  konferencja 29-31.05.2017
  Status:
  Opublikowana
 5. The intelligent MBioF and its potential application for drug delivery systems
  Autorzy:
  Wiśniewski Marek, Bieniek Adam, Bolibok Paulina, Ferrer Pilar, da Silva Ivan, Włoch Jerzy, Terzyk Artur P.
  Konferencja:
  Effects of surface heterogeneity in adsorption, catalysis and related phenomena : Tenth International Symposium (rok: 2018, ), Wydawca: Faculty of Chemistry. Maria Curie-Skłodowska University
  Data:
  konferencja 27-31.08
  Status:
  Opublikowana
 6. Anti-oxidative properties of various metal ions (Zn, Mg, Ca) in cystine-coordination-polymers.
  Autorzy:
  Bieniek Adam, Wiśniewski Marek, Bolibok Paulina, Czarnecka Joanna, Roszek Katarzyna, Terzyk Artur P.
  Konferencja:
  Effects of surface heterogeneity in adsorption, catalysis and related phenomena : Tenth International Symposium (rok: 2018, ), Wydawca: Faculty of Chemistry. Maria Curie-Skłodowska University
  Data:
  konferencja 27-31.08
  Status:
  Opublikowana
 7. Hydrotermalna stabilność MOF złożonego z cynku i porfiryny Zn2(ZnTCPP)
  Autorzy:
  Adam Bieniek, Marek Wiśniewski, Artur P. Terzyk
  Konferencja:
  NanoBioMateriały teoria i praktyka 2016 (rok: 2019, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UMK w Toruniu
  Data:
  konferencja 43622
  Status:
  Opublikowana
 8. Nowe MBioF: Zn(Cys)2, Mg(Cys)2, Ca(Cys)2 porównanie właściwości fizykochemicznych i biologicznych
  Autorzy:
  Bieniek Adam, Wiśniewski Marek, Terzyk Artur P.
  Konferencja:
  NanoBioMateriały - teoria i praktyka (rok: 2018, ), Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
  Data:
  konferencja 6-8.06
  Status:
  Opublikowana