Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Cyfrowe edycje map dawnych: perspektywy i ograniczenia na przykładzie "Mapy geograficzno-wojskowej i statystycznej Wielkopolski" (1807-1812)

2015/17/N/HS3/01267

Słowa kluczowe:

edycja elektroniczna GIS historia kartografii Wielkopolska

Deskryptory:

 • HS3_1: Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)
 • HS3_12: Dziedzictwo kulturowe (w tym: inwentaryzacja pamiątek i zabytków kultury, aktywność regionalistyczna)
 • ST10_12: Geodezja, kartografia, systemy informacji geograficznej, teledetekcja

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Tomasz Panecki 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 9 - ogłoszony 2015-03-16

Przyznana kwota: 112 320 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-01-21

Zakończenie projektu: 2019-07-20

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. Digital methods in cartographic sources editing IF: 0,418
  Autorzy:
  Tomasz Panecki
  Czasopismo:
  Digital Scholarship in the Humanities (rok: 2020, ), Wydawca: Oxford Academic
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1093/llc/fqaa061 - link do publikacji
 2. Cyfrowe edycje map dawnych: perspektywy i ograniczenia na przykładzie mapy Gaula/Raczyńskiego (1807–1812)
  Autorzy:
  Tomasz Panecki
  Czasopismo:
  Studia Źródłoznawcze. Commentationes (rok: 2020, tom: 58, strony: 185-206), Wydawca: Instytut Historii PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12775/SZ.2020.10 - link do publikacji
 3. From historic cartography to historical mapping. Creating a digital edition of the Gaul/Raczyński map of Greater Poland (1807−1812) IF: 0,571
  Autorzy:
  Tomasz Panecki
  Czasopismo:
  The Cartographic Journal , Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1080/00087041.2020.1842145 - link do publikacji
 1. The "Gaul /Raczyński Map of Greater Poland (1807 –1812). A Project for a Digital Edition
  Autorzy:
  Tomasz Panecki; Piotr Kann
  Konferencja:
  Editionswissenschaftliches Kolloquium 2015: Die Geschichte im Bild (rok: 2016, ), Wydawca: Towarzystwo Naukowe w Toruniu
  Data:
  konferencja 19-20.11.2015
  Status:
  Opublikowana