Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Synteza i charakterystyka fizykochemiczna dwufunkcyjnych nanomateriałów luminescencyjno-plazmonicznych o strukturze typu rdzeń/powłoka

2015/17/N/ST5/01947

Słowa kluczowe:

dwufunkcyjne nanomateriały nanocząstki rdzeń/powłoka luminescencja efekty plazmoniczne SERS modyfikacja/dekoracja powierzchni jony lantanowców pierwiastki ziem rzadkich spektroskopia nanotechnologia

Deskryptory:

 • ST5_3: Modyfikacja powierzchni materiałów
 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
 • ST5_9: Materiały do konstrukcji sensorów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Marcin Runowski 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 9 - ogłoszony 2015-03-16

Przyznana kwota: 141 600 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-01-19

Zakończenie projektu: 2019-01-18

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (13)
 1. Color-tunable up-conversion emission of luminescent-plasmonic, core/shell nanomaterials - KY3F10:Yb3+,Tm3+/SiO2-NH2/Au IF: 2,686
  Autorzy:
  Marcin Runowski
  Czasopismo:
  Journal of Luminescence (rok: 2017, tom: 186, strony: 199–204), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jlumin.2017.02.032 - link do publikacji
 2. Gold Nanorods as a High-pressure Sensor of Phase Transitions and Refractive-Index Gauge IF: 7,233
  Autorzy:
  Marcin Runowski, Szymon Sobczak, Jędrzej Marciniak, Ida Bukalska, Stefan Lis and Andrzej Katrusiak
  Czasopismo:
  Nanoscale (rok: 2019, tom: 11, strony: 8718-8726), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c9nr02792k - link do publikacji
 3. Influence of boric acid/Sr2+ ratio on the structure and luminescence properties (colour tuning) of nano-sized, complex strontium borates doped with Sm2+ and Sm3+ ions IF: 2,32
  Autorzy:
  Przemysław Woźny, Marcin Runowski, Stefan Lis
  Czasopismo:
  Optical Materials (rok: 2018, tom: 83, strony: 245–251), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.optmat.2018.06.027 - link do publikacji
 4. Luminescent–Magnetic Cellulose Fibers, Modified with Lanthanide-Doped Core/Shell Nanostructures
  Autorzy:
  Skwierczyńska Małgorzata, Runowski Marcin, Goderski Szymon, Szczytko Jacek, Rybusiński Jarosław, Kulpiński Piotr, Lis Stefan
  Czasopismo:
  ACS Omega (rok: 2018, tom: 3, strony: 10383-10390), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acsomega.8b00965 - link do publikacji
 5. Luminescent-plasmonic core-shell microspheres, doped with Nd3+ and modified with gold nanoparticles, exhibiting whispering gallery modes and SERS activity IF: 2,524
  Autorzy:
  Marcin Runowski, Inocencio R. Martín, Vladimir N. Sigaev, Vitaliy I. Savinkov, Georgiy Yu. Shakhgildyan, Stefan Lis
  Czasopismo:
  Journal of Rare Earths (rok: 2019, tom: -, strony: -), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
 6. Luminescent-plasmonic effects in GdPO4:Eu3+ nanorods covered with silver nanoparticles IF: 2,686
  Autorzy:
  Szymon Goderski, Marcin Runowski, Natalia Stopikowska, Stefan Lis
  Czasopismo:
  Journal of Luminescence (rok: 2017, tom: 188, strony: 24–30), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jlumin.2017.04.008 - link do publikacji
 7. Preparation of Biocompatible, Luminescent-Plasmonic Core/Shell Nanomaterials Based on Lanthanide and Gold Nanoparticles Exhibiting SERS Effects IF: 4,509
  Autorzy:
  Marcin Runowski, Szymon Goderski, Jan Paczesny, Monika Księżopolska-Gocalska, Anna Ekner-Grzyb, Tomasz Grzyb, Jakub D. Rybka, Michael Giersig, Stefan Lis
  Czasopismo:
  Journal of Physical Chemistry C (rok: 2016, tom: 120, strony: 23788–23798), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpcc.6b06644 - link do publikacji
 8. Spectroscopic, structural and in vitro cytotoxicity evaluation of luminescent, lanthanide doped core@ shell nanomaterials GdVO4:Eu3+ 5%@SiO2@NH2 IF: 3,782
  Autorzy:
  Agata Szczeszak, Anna Ekner-Grzyb, Marcin Runowski, Kosma Szutkowski, Lucyna Mrówczyńska, Zuzanna Kaźmierczak, Tomasz Grzyb, Krystyna Dąbrowska, Michael Giersig, Stefan Lis
  Czasopismo:
  Journal of Colloid and Interface Science (rok: 2016, tom: 481, strony: 245–255), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jcis.2016.07.025 - link do publikacji
 9. Luminescent-plasmonic, lanthanide-doped core/shell nanomaterials modified with Au nanorods – Up-conversion luminescence tuning and morphology transformation after NIR laser irradiation IF: 3,779
  Autorzy:
  Marcin Runowski, Natalia Stopikowska, Szymon Goderski, Stefan Lis
  Czasopismo:
  Journal of Alloys and Compounds (rok: 2018, tom: 762, strony: 621-630), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jallcom.2018.05.211 - link do publikacji
 10. Synthesis of luminescent KY3F10 nanopowder multi-doped with lanthanide ions by a co-precipitation method IF: 2,188
  Autorzy:
  Szymon Goderski, Marcin Runowski, Stefan Lis
  Czasopismo:
  Journal of Rare Earths (rok: 2016, tom: 34, strony: 807-813), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/S1002-0721(16)60098-4 - link do publikacji
 11. Effects of Dopant Addition on Lattice and Luminescence Intensity Parameters of Eu(III)-Doped Lanthanum Orthovanadate IF: 4,509
  Autorzy:
  Andrii Shyichuk, Renaldo Tenorio Moura Jr, Albano Neto Carneiro Neto, Marcin Runowski, Mohammad Salah Zarad, Agata Szczeszak, Stefan Lis, Oscar L. Malta
  Czasopismo:
  Journal of Physical Chemistry C (rok: 2016, tom: 120, strony: 28497–28508), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpcc.6b10778 - link do publikacji
 12. Modification of cellulose fibers with inorganic luminescent nanoparticles based on lanthanide(III) ions IF: 5,158
  Autorzy:
  Skwierczyńska Małgorzata, Runowski Marcin, Kulpiński Piotr, Lis Stefan
  Czasopismo:
  Carbohydrate Polymers (rok: 2019, tom: 206, strony: 742-748), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.carbpol.2018.11.058 - link do publikacji
 13. Nanocrystalline rare earth fluorides doped with Pr3+ ions IF: 2,188
  Autorzy:
  Marcin Runowski, Stefan Lis
  Czasopismo:
  Journal of Rare Earths (rok: 2016, tom: 34, strony: 802-807), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/S1002-0721(16)60097-2 - link do publikacji