Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Mechanizmy degradacji kwantowych laserów kaskadowych: analiza, identyfikacja oraz zrozumienie ich podstaw fizycznych

2015/17/B/ST7/04015

Słowa kluczowe:

Lasery półprzewodnikowe kwantowe lasery kaskadowe mechanizmy degradacji niezawodność i czas życia

Deskryptory:

 • ST7_5: Mikro- i nanoelektronika, optoelektronika

Panel:

ST7 - Inżynieria systemów i komunikacji: elektronika, komunikacja, optoelektronika

Jednostka realizująca:

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technologii Elektronowej

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Maciej Bugajski 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 9 - ogłoszony 2015-03-16

Przyznana kwota: 1 356 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-02-12

Zakończenie projektu: 2020-01-11

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Elementy konstrukcyjne układów do charakteryzacji laserów QC.. Za kwotę 100 000 PLN
 2. Stanowisko do charakteryzacji promieniowania laserowego.. Za kwotę 60 175 PLN
 3. Elementy konstrukcyjne układu do spektroskopii fotoluminescencyjnej. Za kwotę 30 000 PLN
 4. Komputer do obróbki i analizy danych. Za kwotę 12 000 PLN
 5. Układ do pomiaru czasowej ewolucji podstawowych parametrów pracy laserów kaskadowych.. Za kwotę 18 158 PLN
 6. Stół optyczny z akcesoriami. Za kwotę 50 000 PLN
 7. Układ do obrazowania w podczerwieni bazujący na termokamerze.. Za kwotę 75 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. Above room temperature operation of InGaAs/AlGaAs/GaAs quantum cascade lasers IF: 2,28
  Autorzy:
  Pierścińska D, Gutowski P, Hałdaś G, Kolek A, Sankowska I, Grzonka J, Mizera J, Pierściński K, Bugajski M
  Czasopismo:
  Semicond. Sci. Technol. (rok: 2018, tom: 33, strony: 035006 (14pp)), Wydawca: IOP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/1361-6641/aaa91a - link do publikacji
 2. Temperature induced degradation mechanisms of AlInAs/InGaAs/InP quantum cascade lasers IF: 1,151
  Autorzy:
  Pierścińska D, Pierściński K, Płuska M, Sobczak G, Kuźmicz A, Gutowski P, Bugajski M
  Czasopismo:
  Mater. Res. Express (rok: 2018, tom: 5, strony: 016204 (10pp)), Wydawca: IOP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/2053-1591/aaa6f8 - link do publikacji
 3. "CCD Thermoreflectance Spectroscopy as a Tool for Thermal Characterization of Quantum Cascade Lasers" IF: 2,098
  Autorzy:
  Pierścińska D., Pierściński K., Morawiec M., Karbownik P., Gutowski P., Bugajski M.
  Czasopismo:
  Semiconductor Science and Technology (rok: 2016, tom: 31, strony: 115006), Wydawca: IOP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/0268-1242/31/11/115006 - link do publikacji
 4. Optimization of MBE Growth Conditions of In0.52Al0.48AsWaveguide Layers for InGaAs/InAlAs/InP Quantum Cascade Lasers IF: 2,972
  Autorzy:
  Piotr Gutowski, Iwona Sankowska , Tomasz Słupinski, Dorota Pierścińska , Kamil Pierścińskii, Aleksandr Kuzmicz, Krystyna Gołaszewska-Malec and Maciej Bugajski
  Czasopismo:
  materials (rok: 2019, tom: 12, strony: 1621, 16 pp.), Wydawca: MDPI Basel, Switzerland
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ma12101621 - link do publikacji
 5. Characterization of the superlattice region of the Quantum Cascade Laser by Secondary Ion Mass Spectrometry IF: 7,367
  Autorzy:
  Michałowski P., Gutowski P., Pierścińska D., Pierściński K., Bugajski M., Strupiński W.
  Czasopismo:
  Nanoscale (rok: 2017, tom: 9, strony: 17571-17575), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C7NR06401B - link do publikacji
 6. Degradation of AlInAs/InGaAs/InP quantum cascade lasers due to electrode adhesion failure IF: 1,483
  Autorzy:
  D. Pierścińska, K. Pierściński, G. Sobczak, P. Gutowski, M. Płuska, M. Bugajski
  Czasopismo:
  Microelectronics Reliability (rok: 2019, tom: 99, strony: 113-118), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.microrel.2019.06.003 - link do publikacji
 7. Thermoreflectance spectroscopy – Analysis of thermal processes in semiconductor lasers - Topical Review IF: 2,373
  Autorzy:
  Pierścińska D
  Czasopismo:
  J. Phys. D: Appl. Phys. (rok: 2018, tom: 51, strony: 013001 (25pp)), Wydawca: IOP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/1361-6463/aa9812 - link do publikacji
 8. Heat Dissipation Schemes in AlInAs/InGaAs/InP Quantum Cascade Lasers Monitored by CCD Thermoreflectance
  Autorzy:
  Pierścińska D., Pierściski K., Gutowski P., Badura M., Sobczak G., Serebrennikowa O., Ściana B., Tłaczała M., Bugajski M.
  Czasopismo:
  Photonics (rok: 2017, tom: 4, strony: 47-61), Wydawca: MDPI Basel, Switzerland
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/photonics4040047 - link do publikacji
 9. MBE growth of strain-compensated InGaAs/InAlAs/InP quantum cascade lasers IF: 1,751
  Autorzy:
  Gutowski P., Sankowska I., Karbownik P., Pierścińska D., Serebrennikowa O., Morawiec M., Pruszyńska-Karbownik E., Gołaszewska-Malec K., Pierściński K., Muszalski J., Bugajski M.
  Czasopismo:
  Journal of Crystal Growth (rok: 2017, tom: 466, strony: 22-29), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jcrysgro.2017.02.031 - link do publikacji
 1. Mid-infrared quantum cascade lasers
  Autorzy:
  Bugajski M, Pierścińska D, Gutowski P, Pierściński K, Sobczak G, Janus K, Sankowska I, Michalak K, Chmielewski K, Branas J, Kuźmicz A
  Konferencja:
  Thirteenth Symposium on Laser Technology, 25–27 September 2018, Jastarnia, Poland (rok: 2018, ), Wydawca: Proc. SPIE 10974, Progress and Applications of Lasers, 1097409 (4 December 2018)
  Data:
  konferencja 25–27 September
  Status:
  Opublikowana