Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badanie zawartości i rozkładu pierwiastków ziem rzadkich (REE) w wodach mineralnych i termalnych Polski.

2015/17/B/ST10/03295

Słowa kluczowe:

pierwiastki ziem rzadkich wody termalne wody mineralne pochodzenie wód skład izotopowy wód skład mineralny skał minrały skałotwórcze minerały akcesoryczne oddziaływanie woda-skała geotermometry skały macierzyste procesy termodynamiczne

Deskryptory:

 • ST10_10: Hydrogeologia, hydrologia, obieg wód, zanieczyszczenia wód
 • ST10_4: Geochemia
 • ST10_5: Mineralogia, petrologia, wulkanologia, geologia złóż

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Instytut Nauk Geologicznych PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Adam Porowski 

Liczba wykonawców projektu: 16

Konkurs: OPUS 9 - ogłoszony 2015-03-16

Przyznana kwota: 709 320 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-08-30

Zakończenie projektu: 2020-12-29

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (6)
 1. Determination of rare earth elements concentrations in natural waters – A review of ICP-MS measurement approaches. IF: 5,339
  Autorzy:
  Wysocka I.
  Czasopismo:
  Talanta (rok: 2021, tom: 221, strony: 44948), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.talanta.2020.121636 - link do publikacji
 2. Identification of Sulfate Sources and Biogeochemical Processes in an Aquifer Affected by Peatland: Insights from Monitoring the Isotopic Composition of Groundwater Sulfate in Kampinos National Park, Poland. IF: 2,54
  Autorzy:
  Porowski A., Porowska D., Halas S.
  Czasopismo:
  Water (rok: 2019, tom: 11(7), 1388, strony: 44951), Wydawca: MDPI Basel, Switzerland
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/w11071388 - link do publikacji
 3. Pierwiastki ziem rzadkich (REE) w wodach powierzchniowych i podziemnych Polski na tle innych krajów Europy.
  Autorzy:
  Wysocka Irena, Porowski Adam, Rogowska Anna, Kaczor-Kurzawa Dorota.
  Czasopismo:
  Przegląd Geologiczny (rok: 2018, tom: 66, strony: 692-705), Wydawca: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7306/2018.12 - link do publikacji
 4. The occurrence and distribution of rare earth elements in mineral and thermal waters in the Polish Lowlands IF: 3,746
  Autorzy:
  Kaczor-Kurzawa D., Wysocka I., Porowski A., Drzewicz P., Vassileva E.
  Czasopismo:
  Jurnal of Geochemical Exploration (rok: 2022, tom: 106984, strony: 12785), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.gexplo.2022.106984 - link do publikacji
 5. Development and validation of seaFAST-ICP-QMS method for determination of rare earth elements total concentrations in natural mineral waters. IF: 7,514
  Autorzy:
  Wysocka I.A., Kaczor-Kurzawa D., Porowski A.
  Czasopismo:
  Food Chemistry (rok: 2022, tom: 388 (2022) 133008, strony: 44948), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.foodchem.2022.133008 - link do publikacji
 6. Pierwiastki ziem rzadkich (REE) w wodach termalnych: występowanie, pochodzenie, znaczenie i perspektywy badań w Polsce. (The rare earth elements (REE) in geothermal waters: occurrence, origin, significance and perspectives for research in Poland.
  Autorzy:
  Porowski A., Kaczor-Kurzawa D.
  Czasopismo:
  Technika Poszukiwań Geologicznych, Geotermia, Zrównoważony Rozwój (rok: 2016, tom: 55, strony: 89-102), Wydawca: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
  Status:
  Opublikowana
 7. Stable hydrogen and oxygen isotopic composition of bottled waters in Poland: Characterization in the context of different market categories and implications for the origin authentication and natural isotopic quality preservation. IF: 3,352
  Autorzy:
  Porowski A., Romanova A., Gebus-Czupyt B., Wach B., Radzikowska M.
  Czasopismo:
  Journal of Geochemical Exploration (rok: 2021, tom: 220: 106684, strony: 44940), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.gexplo.2020.106684 - link do publikacji
 8. Origin and evolution of chemical composition of mineral waters of Szczawno-Zdrój inferred from long-term variation of ionic-ratios, Sudetes Mts. (SW Poland). IF: 2,867
  Autorzy:
  Romanova A., Porowski A., Zielski T., Dancewicz A.
  Czasopismo:
  Environmental Earth Scinces (rok: 2021, tom: 80 (374), strony: 44949), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s12665-021-09643-1 - link do publikacji
 9. Impact of recharge and groundwater table fluctuation on distribution of sulfates and dissimilatory sulfate reduction in an aquifer below peatland. IF: 3,103
  Autorzy:
  Porowski A., Porowska D.
  Czasopismo:
  Water (rok: 2022, ), Wydawca: MDPI Basel, Switzerland
  Status:
  Złożona
 1. The investigation of the REE abundance and distribution in mineral and thermal waters in Poland –selected examples.
  Autorzy:
  Kaczor-Kurzawa D., Porowski A., Wysocka I., Drzewicz P., Kutyła-Olesiuk A.
  Konferencja:
  44th Annual Congress of the International Association of Hydrogeologists (rok: 2017, ), Wydawca: IAH, Croatia
  Data:
  konferencja 25 - 29 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 2. Zróżnicowanie składu chemicznego i izotopowego wód leczniczych uzdrowiska w Gołdapi.
  Autorzy:
  Kaczor-Kurzawa D., Wysocka I. Porowski A.
  Konferencja:
  XX konferencja Naukowo-Techniczna "Prevention of environmental pollution, changes and degradation." (rok: 2018, ), Wydawca: -
  Data:
  konferencja 29-30 listopad
  Status:
  Opublikowana
 3. Zastosowanie metody SeaFast-ICP-MS do oznaczania pierwiastków ziem rzadkich w wodach o różnej mineralizacji.
  Autorzy:
  Rogowska A., Romanova A., Wysocka I., Porowski A.
  Konferencja:
  Konwersatorium Spektrometrii Atomowej KOSAT2018 (rok: 2018, ), Wydawca: Instytut Chemii, Uniwersytet Białostocki
  Data:
  konferencja 24 - 26 września
  Status:
  Opublikowana
 4. Chemical (macro, trace – including rare earth elements) and isotopic record of deep brines leakage to shallow freshwater aquifers in northern and central Poland. (abstract)
  Autorzy:
  Kaczor-Kurzawa D., Wysocka I., Porowski A., Romanova A.
  Konferencja:
  46th Annual Congress of the International Association of Hydrogeologists (rok: 2019, ), Wydawca: IAH, Spain
  Data:
  konferencja 22 - 27 Wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 5. REE in mineral and thermal waters: review of their origin, signifficance and applications.
  Autorzy:
  Porowski A.
  Konferencja:
  2nd International Multidisciplinary Conference on Mineral Waters MinWat2017 (rok: 2017, ), Wydawca: IAH, Portugal
  Data:
  konferencja 26 - 31 marca
  Status:
  Opublikowana
 6. Rare Earth Elements in thermal and mineral waters from Mesozoic aquifers of the Polish Lowlands. (abstract)
  Autorzy:
  Kaczor-Kurzawa D., Porowski A., Wysocka I., Romanova A.
  Konferencja:
  46th Annual Congress of the International Association of Hydrogeologists (rok: 2019, ), Wydawca: IAH, Spain
  Data:
  konferencja 22 - 27 Wrzesień
  Status:
  Opublikowana