Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowe półprzewodniki organiczne o kontrolowanych właściwościach luminescencyjnych, magnetycznych i elektrycznych dla elektroniki molekularnej i spintroniki

2015/17/B/ST5/00179

Słowa kluczowe:

półprzewodniki organiczne barwniki elektronika organiczna

Deskryptory:

 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
 • ST5_20: Chemia pojedynczych cząsteczek i makrocząsteczek
 • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Małgorzata Zagórska 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 9 - ogłoszony 2015-03-16

Przyznana kwota: 900 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-02-08

Zakończenie projektu: 2020-01-07

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (16)
 1. Effect of the substituent position on the electrochemical, optical and structural properties of donor-acceptor type acridone derivatives IF: 3,567
  Autorzy:
  I. Kulszewicz-Bajer, M. Zagorska, M. Banasiewicz, P.A. Guńka, P. Toman, B. Kozankiewicz, G. Wiosna-Salyga and A. Pron
  Czasopismo:
  Physical Chemistry Chemical Physics (rok: 2020, tom: 22, strony: 8522 - 8534), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/d0cp00521e - link do publikacji
 2. New quinacridone derivatives with p-extended conjugation in central core IF: 3,108
  Autorzy:
  P. Kurzep, Ł. Skorka, M. Zagorska, P.A. Gunka, M. Banasiewicz, B. Kozankiewicz, I. Kulszewicz-Bajer
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2017, tom: 7, strony: 8267 - 8632), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c6ra28567h - link do publikacji
 3. Self-Assembly Properties of Solution Processable, Electroactive Alkoxy, and Alkylthienylene Derivatives of Fused Benzoacridines: A Scanning Tunneling Microscopy Study IF: 3,683
  Autorzy:
  T. Jaroch, A. Maranda-Niedbała, K. Krzyżewska, K. Kotwica, P. Bujak, Ł. Skórka, M. Zagórska, A. Proń, R. Nowakowski
  Czasopismo:
  Langmuir (rok: 2020, tom: 36, strony: 5417 - 5427), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.langmuir.9603966 - link do publikacji
 4. Star-Shaped Conjugated Molecules with Oxa- or Thiadiazole Bithiophene Side Arms IF: 5,771
  Autorzy:
  K. Kotwica, A.S. Kostyuchenko, P. Data, T. Marszalek, L. Skórka T. Jaroch, S. Kącka, M. Zagorska, R. Nowakowski, A.P. Monkman, A. S. Fisyuk, W. Pisula, A. Proń
  Czasopismo:
  Chemistry A European Journal (rok: 2016, tom: 22, strony: 11795 - 11805), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/chem.201600984 - link do publikacji
 5. Low band gap donor-acceptor-donor compounds containing carbazole and naphthalene diimide units: Synthesis, electropolymerization and spectroelectrochemical behaviour IF: 5,478
  Autorzy:
  R. Rybakiewicz, R. Ganczarczyk, M. Charyton, L. Skorka, P. Ledwon, R. Nowakowski, M. Zagorska, A. Pron
  Czasopismo:
  Electrochimica Acta (rok: 2020, tom: 358, strony: 136922), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.electacta.2020.136922 - link do publikacji
 6. Soluble Flavanthrone Derivatives: Synthesis, Characterization, and Application to Organic Light-Emitting Diodes IF: 5,771
  Autorzy:
  K. Kotwica, P. Bujak, P. Data, W. Krzywiec, D. Wamil, P.A. Gunka, L. Skorka, T. Jaroch, R. Nowakowski, A. Pron, A. Monkman
  Czasopismo:
  Chemistry A European Jurnal (rok: 2016, tom: 22, strony: 7978 - 7985), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/chem.201600513 - link do publikacji
 7. Triphenylamine disubstituted naphthalene diimide: elucidation of excited states involved in TADF and application in near-infrared organic light emitting diodes IF: 5,256
  Autorzy:
  H. F. Higginbotham, P. Pander, R. Rybakiewicz, M. K. Etherington, S. Maniam, M. Zagorska, A. Pron, A. P. Monkman, P. Data
  Czasopismo:
  Journal of Materials Chemistry C (rok: 2018, tom: 6, strony: 8219 - 8225), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c8tc02936a - link do publikacji
 8. Luminescent organic materials based on donor-acceptor-donor compounds containing carbazole donors and acceptors of varying strength: Spectroscopy, redox properties and application in organic light emitting diodes IF: 2,779
  Autorzy:
  R. Rybakiewicz, R. Ganczarczyk, G. Wiosna-Salyga, I. Bobowska, M. Banasiewicz, M. Charyton, L. Skorka, M. Zagorska, A. Pron
  Czasopismo:
  Optical Materials (rok: 2020, tom: 108, strony: 110428 (1 - 9)), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.optmat.2020.110428 - link do publikacji
 9. Self-assambly and charge carrier transport of sublimated dialkyl substituted quinacridones IF: 3,68
  Autorzy:
  T. Marszałek, I. Krygier, A. Pron, Z. Wrobel, P.M.W. Blom, I. Kulszewicz-Bajer, W. Pisula
  Czasopismo:
  Organic Electronics (rok: 2019, tom: 65, strony: 127 - 134), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.orgel.2018.11.004 - link do publikacji
 10. Triphenylamine-based electroactive compounds: synthesis, properties and application to organic electronics IF: 1,258
  Autorzy:
  R. Rybakiewicz, M. Zagorska, A. Pron
  Czasopismo:
  Chemical Papers (rok: 2017, tom: 71, strony: 243 - 268), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11696-016-0097-0 - link do publikacji
 11. High-Spin Polymers: Ferromagnetic Coupling of S =1 Hexaazacyclophane Units up to a Pure S = 2 Polycyclophane IF: 3,177
  Autorzy:
  L. Skorka, P. Kurzep, T. Chauvire , L. Dubois, J.-M. Mouesca, V. Maurel, I. Kulszewicz-Bajer
  Czasopismo:
  The Journal of Physical Chemistry B (rok: 2017, tom: 121, strony: 4293 - 4298), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpcb.7b01531 - link do publikacji
 12. N-substituted dithienopyrroles as electrochemically active monomers: Synthesis, electropolymerization and spectroelectrochemistry of the polymerization products IF: 4,798
  Autorzy:
  R. Rybakiewicz, L. Skorka, G. Louarn, R. Ganczarczyk, M. Zagorska, A. Pron
  Czasopismo:
  Electrochimica Acta (rok: 2019, tom: 295, strony: 472 - 483), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 13. Low and High Molecular Mass Dithienopyrrole–Naphthalene Bisimide Donor–Acceptor Compounds: Synthesis, Electrochemical and Spectroelectrochemical Behaviour IF: 5,317
  Autorzy:
  R. Rybakiewicz, E.D. Glowacki, L. Skorka, S. Pluczyk, P. Zassowski, D.H. Apaydin, M. Lapkowski, M. Zagorska, A. Pron
  Czasopismo:
  Chemistry - A European Journal (rok: 2017, tom: 23, strony: 2839 - 2851), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/chem.201604672 - link do publikacji
 14. Luminophore from forgotten dye: di(alkylthiophene) derivative of benzo[h] benz[5,6]acridino[2,1,9,8- klmna]acridine IF: 2,435
  Autorzy:
  K. Kotwica, P. Bujak, L. Skorka T. Jaroch, R. Nowakowski
  Czasopismo:
  Synthetic Metals (rok: 2017, tom: 232, strony: 117 - 122), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.synthmet.2017.08.002 - link do publikacji
 15. New diarylaminophenyl derivatives of carbazole: Effect of substituent position on their redox, spectroscopic and electroluminescent properties IF: 2,435
  Autorzy:
  Ł. Skórka, P. Kurzep, G. Wiosna-Sałyga, B. Łuszczyńska, I. Wielgus, Z. Wróbel, J. Ulański, I. Kulszewicz-Bajer
  Czasopismo:
  Synthetic Metals (rok: 2017, tom: 228, strony: 44569), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.synthmet.2017.04.004 - link do publikacji
 16. Towards enhancing spin states in doped arylamine compounds through extended planarity of the spin coupling moieties IF: 5,256
  Autorzy:
  Ł. Skorka, J.-M. Mouesca, J. B. Gosk, R. Puzniak, J. Pecaut, V. Maurel, I. Kulszewicz-Bajer
  Czasopismo:
  Journal of Materials Chemistry C (rok: 2017, tom: 5, strony: 6563 - 6569), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c7tc01932g - link do publikacji