Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Uwarunkowania dobowych fluktuacji poziomu wody w strefach źródliskowych i rzekach z uwzględnieniem oddziaływania strefy hyporeicznej

2015/17/B/ST10/01833

Słowa kluczowe:

strefa hyporeiczna wody gruntowe dobowe fluktuacje

Deskryptory:

 • ST10_10: Hydrogeologia, hydrologia, obieg wód, zanieczyszczenia wód

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Marek Marciniak 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 9 - ogłoszony 2015-03-16

Przyznana kwota: 288 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-01-19

Zakończenie projektu: 2019-01-18

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (11)
 1. Parametric Study of Conditions of Fluidization in the Hyporheic Zone IF: 3,953
  Autorzy:
  Marciniak M., Kaczmarek M., Matusiak M., Szczucińska A.
  Czasopismo:
  Hydrological Processes (rok: 2021, ), Wydawca: Wiley
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1002/hyp.14650 - link do publikacji
 2. Variability of water exchange in the hyporheic zone of a lowland river in Poland based on gradientometric studies IF: 1,46
  Autorzy:
  Marciniak Marek, Ziułkiewicz Maciej, Górecki Michał
  Czasopismo:
  Quaestiones Geographicae (rok: 2022, ), Wydawca: Adam Mickiewicz University in Poznań
  Status:
  Złożona
 3. Bezpośrednie pomiary podmorskiego zasilania wodami podziemnymi Zatoki Puckiej
  Autorzy:
  Bublijewska Emilia, Łęczyński Leszek, Marciniak Marek, Chudziak Łujasz, Kłostowska Żaneta, Zarzeczańska Dorota
  Czasopismo:
  Przegląd Geologiczny (rok: 2017, tom: vol.65 nr11/2, strony: 1173 - 1178), Wydawca: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
  Status:
  Opublikowana
 4. Badania modelowe uwarunkowań fluidyzacji strefy hyporeicznej
  Autorzy:
  Marciniak M., Matusiak M., Szczucińska A., Kaczmarek M.
  Czasopismo:
  Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego (rok: 2019, tom: 476, strony: 79-86), Wydawca: Państwowy Instytut Geologiczny
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7306/bpig.39 - link do publikacji
 5. In-situ identification of groundwater drainage conditions in a selected section within the Parsęta River valley
  Autorzy:
  Marciniak Marek, Chudziak Łukasz
  Czasopismo:
  Prace Geograficzne (rok: 2016, tom: 147, strony: 47-65), Wydawca: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4467/20833113PG.16.021.6083 - link do publikacji
 6. Zmienność współczynnika filtracji w strefie hyporeicznej w świetle badań laboratoryjnych
  Autorzy:
  Marciniak Marek, Szczucińska Anna, Kaczmarek Mariusz
  Czasopismo:
  Przegląd Geologiczny (rok: 2017, tom: vol. 65 nr 11/1, strony: 1115 - 1120), Wydawca: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
  Status:
  Opublikowana
 7. Model matematyczny fluidyzacji strefy hyporeicznej
  Autorzy:
  Marciniak Marek, Kaczmarek Mariusz, Szczucińska Anna
  Czasopismo:
  Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego (rok: 2018, tom: 471, strony: 89-96), Wydawca: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5604/01.3001.0012.4908 - link do publikacji
 8. Trace elements in surface water and bottom sediments in the hyporheic zone of Lake Wadąg, Poland. IF: 1,699
  Autorzy:
  Siepak M., Marciniak M., Sojka M., Pietrewicz K.
  Czasopismo:
  Polish Journal Environmental Studies (rok: 2020, tom: vol. 29 no 1, strony: 2327-2337), Wydawca: Polish Journal of Environmental Studies
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15244/pjoes/109847 - link do publikacji
 9. Experimental studies and modelling of the fluidization of sands IF: 4,938
  Autorzy:
  Kaczmarek Mariusz, Marciniak Marek, Szczucińska Anna
  Czasopismo:
  Journal of Hydrology (rok: 2019, tom: 579, strony: ), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1016-J.HZDROL.2019.124205 - link do publikacji
 1. Direct measurements of submarine groundwater discharge into the Bay of Puck, Poland
  Autorzy:
  Marciniak Marek, Łęczyński Leszek, Bublijewska Emilia, Chudziak Łukasz
  Konferencja:
  "Groundwater Heritage and Sustainability" , 44th Annual Congress of the International Association of Hydrogeologists (rok: 2017, ), Wydawca: National Comittee IAH, Croatia
  Data:
  konferencja 25-29.09.2017 Dubrownik
  Status:
  Opublikowana
 2. Warunki fluidyzacji strefy hyporeicznej na podstawie badań laboratoryjnych i modelowych
  Autorzy:
  Marciniak M., Matusiak M., Szczucińska A., Kaczmarek M.
  Konferencja:
  Funkcjonowanie i ochrona wód płynących (rok: 2019, ), Wydawca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Szczecin
  Data:
  konferencja 25-27.09.2019
  Status:
  Opublikowana
 3. Badanie parametrów hydrogeologicznych strefy hyporeicznej za pomocą filtrometru i gradientometru
  Autorzy:
  Marciniak Marek
  Konferencja:
  Modelowanie Przepływu Wód Podziemnych (rok: 2018, ), Wydawca: Bogucki Wydawnictwo Naukowe
  Data:
  konferencja 16-19.10.2018
  Status:
  Opublikowana
 4. Conditions of water movement in a hyporheic zone in the context of research on hydraulic gradient
  Autorzy:
  Ziułkiewicz Maciej, Marciniak Marek, Górecki Michakł
  Konferencja:
  Hydrology in Natural and Antrophogenic Environment HYDRO 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: Publishing House of the University of Agriculture in Krakow
  Data:
  konferencja 04-07.09.2018 Kraków
  Status:
  Opublikowana
 5. Sand fluidisation and its role for diurnal fluctuations of water levels in streams and rivers
  Autorzy:
  Kaczmarek Mariusz, Marciniak Marek, Szczucińska Anna
  Konferencja:
  9 th International Conference on Porous Media & Annual Meeting, INTERPORE 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: International Society od Porous Media
  Data:
  konferencja 08-11.05.2017
  Status:
  Opublikowana
 6. Spring hydrology of Wysoczyzna Lubuska upland – directions for present and future studies
  Autorzy:
  Szczucińska Anna, Marciniak Marek, Jacek Płocienniczak
  Konferencja:
  Źródła Polski – Ostoja geo- i bioróżnorodności (rok: 2017, ), Wydawca: Uniwersytet Białostocki
  Data:
  konferencja 18-20.09.2017
  Status:
  Opublikowana
 7. System monitorinu hydrosfery w zlewni Różanego Strumienia
  Autorzy:
  Marciniak Marek
  Konferencja:
  Modelowanie Przepływu Wód Podziemnych (rok: 2018, ), Wydawca: Bogucki Wydawnictwo Naukowe
  Data:
  konferencja 16-19.10.2018
  Status:
  Opublikowana
 8. The variability of hydraulic conductivity in the hyporheic zone in the light of laboratory tests
  Autorzy:
  Marciniak Marek, Kaczmarek Mariusz, Szczucińska Anna
  Konferencja:
  Characterizing regional groundwater flow systems: Insight from practical applications and theoretical development (rok: 2017, ), Wydawca: Regional Groundwater Flow Commission International Assotioation of Hydrogeologists
  Data:
  konferencja 26-28.06.2017
  Status:
  Opublikowana
 9. Field measurements of the direction and magnitude of groundwater and surface water exchange in the hyporheic zone
  Autorzy:
  Marciniak Marek, Chudziak Łukasz
  Konferencja:
  "Groundwater Heritage and Sustainability", 44th Annual Congress of the International Association of Hydrogeologists (rok: 2017, ), Wydawca: National Comittee IAH, Croatia
  Data:
  konferencja 25-29.09.2017 Dubrownik
  Status:
  Opublikowana
 10. Direct measurements of submarine seepage of groundwater into Puck Bay, Poland
  Autorzy:
  Marciniak Marek, Łęczyński Leszek, Bublijewska Emilia, Chudziak Łukasz Zarzeczańska Dorota, Kłostowska Żaneta
  Konferencja:
  Characterizing regional groundwater flow systems: Insight from practical applications and theoretical development (rok: 2017, ), Wydawca: Regional Groundwater Flow Commission International Assotiation of Hydrogeologists
  Data:
  konferencja 26-28.06.2017
  Status:
  Opublikowana
 11. Warunki wymiany wody między korytem rzecznym a strefą hyporeiczną w świetle badań gradientu hydraulicznego
  Autorzy:
  Marciniak M., Ziułkiewicz M., Górecki M., Młynarczyk A.
  Konferencja:
  Funkcjonowanie i ochrona wód płynących (rok: 2019, ), Wydawca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Szczecin
  Data:
  konferencja 25-27.09.2019
  Status:
  Opublikowana