Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badania nad syntezą układów polimerowych zdolnych do wiązania dwutlenku węgla i jego konwersji w użyteczne cząsteczki organiczne

2015/17/B/ST5/00350

Słowa kluczowe:

wychwytywanie dwutlenku węgla cykliczne węglany polimery hiperrozgałęzione synteza i charakteryzacja

Deskryptory:

 • ST5_21: Chemia polimerów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Paweł Parzuchowski 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 9 - ogłoszony 2015-03-16

Przyznana kwota: 594 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-02-24

Zakończenie projektu: 2020-02-23

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Stacjonarny zestaw komputerowy z monitorem i drukarką. Za kwotę 5 000 PLN
 2. Spektrometr FT-IR z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem. Za kwotę 150 000 PLN
 3. pompa próżniowa z miernikiem i kontrolerem próżni. Za kwotę 19 000 PLN
 4. reaktor ciśnieniowy z oprzyrządowaniem umożliwiającym pomiar ciśnienia, temperatury i przesył gazów (2 szt.). Za kwotę 46 000 PLN
 5. Analizator dwutlenku węgla.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (9)
 1. Amine functionalized polyglycerols obtained by copolymerization of cyclic carbonate monomers IF: 3,483
  Autorzy:
  Paweł G. Parzuchowski, Aleksandra Świderska, Marlena Roguszewska, Tomasz Frączkowski, Mariusz Tryznowski
  Czasopismo:
  Polymer (rok: 2018, tom: 151, strony: 250-260), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.polymer.2018.07.055 - link do publikacji
 2. Hyperbranched Poly(ether-siloxane)s Containing Ammonium Groups – Synthesis, Characterization and Catalytic Activity IF: 3,164
  Autorzy:
  Paweł G. Parzuchowski, Aleksandra Świderska, Marlena Roguszewska, Karolina Rolińska, Dominik Wołosz, Mariusz Mamiński
  Czasopismo:
  Polymers (rok: 2020, tom: 12, strony: 856), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/polym12040856 - link do publikacji
 3. Preparation and long term stability studies of carbon dioxide adsorbents based on hyperbranched polymers IF: 1,121
  Autorzy:
  Paweł G. Parzuchowski, Magdalena Mazurek, Aleksandra Świderska, Marlena Roguszewska, Karolina Rolińska, Dominik Wołosz
  Czasopismo:
  Polimery (rok: 2020, tom: 65 (3), strony: 174-183), Wydawca: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14314/polimery.2020.3.2 - link do publikacji
 4. Hyperbranched polyglycerols containing amine groups — Synthesis, characterization and carbon dioxide capture IF: 5,503
  Autorzy:
  Paweł G. Parzuchowski, Marta Stefańska, Aleksandra Świderska, Marlena Roguszewska, Magdalena Zybert
  Czasopismo:
  Journal of CO2 Utilization (rok: 2018, tom: 27, strony: 145-160), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jcou.2018.07.010 - link do publikacji
 5. Moisture and temperature responsive polyglycerol based carbon dioxide sorbents - the insight into absorption mechanism for hydrophilic polymer IF: 3,421
  Autorzy:
  Paweł G. Parzuchowski, Aleksandra Świderska, Marlena Roguszewska, Karolina Rolińska, Dominik Wołosz
  Czasopismo:
  Energy& Fuels (rok: 2020, tom: 34, strony: 12822-12832), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.energyfuels.0c02174 - link do publikacji
 1. Dwutlenek węgla - uciążliwy gaz cieplarniany, czy cenny surowiec?
  Autorzy:
  P. Parzuchowski, A. Świderska, M. Roguszewska
  Konferencja:
  60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2017, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 2017-09-17 - 2017-09-21
  Status:
  Opublikowana
 2. Synteza i charakterystyka układów polimerowych zdolnych do wiązania dwutlenku węgla
  Autorzy:
  P. Parzuchowski, M. Roguszewska, A.Świderska
  Konferencja:
  Materiały Polimerowe Pomerania-Plast 2019 (rok: 2019, ), Wydawca: Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
  Data:
  konferencja 2019-06-05 - 2019-06-07
  Status:
  Opublikowana
 3. Synthesis of Functional Polyglycerols Containing Amine Groups
  Autorzy:
  M. Roguszewska, A. Świderska, P. Parzuchowski
  Konferencja:
  Polymers 2018: Design, Function and Application (rok: 2018, ), Wydawca: MDPI
  Data:
  konferencja 2018-03-21 - 2018-03-23
  Status:
  Opublikowana
 4. Synteza i charakterystyka hiperrozgałęzionych poligliceroli i poli(eterosiloksanów) zdolnych do wiązania dwutlenku węgla
  Autorzy:
  P. Parzuchowski, A. Świderska, M. Roguszewska, M. Mazurek-Budzyńska, D. Wołosz
  Konferencja:
  62. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2019, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne ul. Freta 16 00-227 Warszawa
  Data:
  konferencja 2019-09-02 - 2019-09-06
  Status:
  Opublikowana
 5. Synthesis and characterization of hyperbranched polyglycerols containing amine groups for CO2 capture
  Autorzy:
  P.G. Parzuchowski, A. Świderska, M. Roguszewska
  Konferencja:
  9th Conference Green Chemistry and Nanotechnologies in Polymeric Materials (rok: 2018, ), Wydawca: Politechnika Karakowska
  Data:
  konferencja 2018-10-10 - 2018-10-12
  Status:
  Opublikowana
 6. Hiperrozgałęzione poli(etero-siloksany) - synteza i właściwości katalityczne
  Autorzy:
  A. Świderska, P. Parzuchowski, M. Roguszewska
  Konferencja:
  Materiały Polimerowe Pomerania-Plast 2019 (rok: 2019, ), Wydawca: Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
  Data:
  konferencja 2019-06-05 - 2019-06-07
  Status:
  Opublikowana
 7. Hiperrozgałęzione poliglicerole z grupami aminowymi jako polimerowe adsorbenty dwutlenku węgla
  Autorzy:
  M. Roguszewska, P. Parzuchowski, A. Świderska
  Konferencja:
  Materiały Polimerowe Pomerania-Plast 2019 (rok: 2019, ), Wydawca: Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
  Data:
  konferencja 2019-06-05 - 2019-06-07
  Status:
  Opublikowana
 8. Polimery hiperrozgałęzione - wpływ struktury na wybrane właściwości
  Autorzy:
  P. Parzuchowski, J. Gregorowicz
  Konferencja:
  Materiały polimerowe POMERANIA PLAST 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
  Data:
  konferencja 7-10 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 9. Synthesis and characterization of hyperbranched polyglycerols and polyether-siloxanes containing amine groups for CO2 capture
  Autorzy:
  P. Parzuchowski, A. Świderska, M. Roguszewska
  Konferencja:
  The 10th Conference on Green Chemistry and Nanotechnologies in Polymeric Materials (rok: 2019, ), Wydawca: Latvian State Institute of Wood Chemistry
  Data:
  konferencja 2019-10-09 - 2019-10-11
  Status:
  Opublikowana