Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Analiza mechanizmów rozwoju oporności na trastuzumab w HER2 pozytywnym nowotworze piersi na podstawie zmian ekspresji genów na przykładzie wybranych linii komórkowych.

2015/17/N/NZ2/01932

Słowa kluczowe:

lekooporność trastuzumab ekspresja genów rak piersi mikromacierze

Deskryptory:

  • NZ2_10: Modelowanie i symulacje biologiczne
  • NZ2_2: Genomika, transkryptomika i epigenomika
  • NZ2_9: Biologia systemowa

Panel:

NZ2 - Genetyka, genomika: Genetyka molekularna, genomika, proteomika, bioinformatyka, biologia systemowa, epidemiologia molekularna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

woj. podlaskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Anna Rusek 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 9 - ogłoszony 2015-03-16

Przyznana kwota: 99 963 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-02-26

Zakończenie projektu: 2019-02-25

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.