Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Profilowanie transkryptomu łubinu wąskolistnego podczas interakcji roślina-patogen: poznanie molekularnych i genetycznych podstaw odporności na grzyby patogeniczne: Colletotrichum lupini i Diaporthe toxica.

2015/17/D/NZ9/02112

Słowa kluczowe:

sekwencjonowanie nowej generacji antraknoza brunatna plamistość łodyg eskpresja genów odporność na grzyby patogeniczne

Deskryptory:

 • NZ9_1: Naukowe podstawy agronomii
 • NZ9_13: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Instytut Genetyki Roślin PAN

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Michał Książkiewicz 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: SONATA 9 - ogłoszony 2015-03-16

Przyznana kwota: 764 579 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-03-03

Zakończenie projektu: 2020-03-02

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Wysoce przepustowy termocykler ilościowego PCR w czasie rzeczywistym do analizy ekspresji genów i genotypowania polimorfizmów pojedynczego nukleotydu. Za kwotę 100 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. Validation of Diaporthe toxica resistance markers in European Lupinus angustifolius germplasm and identification of novel resistance donors for marker-assisted selection IF: 3,24
  Autorzy:
  Książkiewicz Michał, Wójcik Karolina, Irzykowski Witold, Bielski Wojciech, Rychel Sandra, Kaczmarek Joanna, Plewiński Piotr, Elżbieta Rudy, Jędryczka Małgorzata
  Czasopismo:
  Journal of Applied Genetics (rok: 2020, tom: 61, strony: 44938), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s13353-019-00521-y - link do publikacji
 2. The resistance of narrow-leafed lupin to Diaporthe toxica is based on the rapid activation of defense response genes IF: 5,923
  Autorzy:
  Michał Książkiewicz, Sandra Rychel-Bielska, Piotr Plewiński, Maria Nuc, Witold Irzykowski, Małgorzata Jędryczka, Paweł Krajewski
  Czasopismo:
  International Journal of Molecular Sciences (rok: 2021, tom: 1,31527777777778, strony: 30), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ijms22020574 - link do publikacji
 3. A high-density consensus linkage map of white lupin highlights synteny with narrow-leafed lupin and provides markers tagging key agronomic traits IF: 4,847
  Autorzy:
  Michał Książkiewicz, Nelson Nazzicari, Hua'an Yang, Matthew N. Nelson, Daniel Renshaw, Sandra Rychel, Barbara Ferrari, Maria Carelli, Magdalena Tomaszewska, Stanisław Stawiński, Barbara Naganowska, Bogdan Wolko, Paolo Annicchiarico
  Czasopismo:
  Scientific Reports (rok: 2017, tom: 7:15335, strony: 15), Wydawca: Nature Publishing Group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/s41598-017-15625-w - link do publikacji
 1. Profiling resistance of the narrow leafed lupin to pathogenic fungi: Colletotrichum lupini and Diaporthe toxica
  Autorzy:
  Książkiewicz Michał, Kaczmarek Joanna, Majcherkiewicz Karolina, Rudy Elżbieta, Bielski Wojciech, Rychel Sandra, Jędryczka Małgorzata, Naganowska Barbara, Wolko Bogdan
  Konferencja:
  Polski Kongres Genetyki (rok: 2016, ), Wydawca: Grupa Medica s.c.
  Data:
  konferencja 19-22.09.2016
  Status:
  Opublikowana