Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Porfirazynowy nośnik katalityczny do badań biomimetycznych wybranych substancji farmakologicznie czynnych

2015/17/N/NZ7/00943

Słowa kluczowe:

cytochrom P450 porfirazyny diklofenak kwas kynureninowy metabolizm leków

Deskryptory:

 • NZ7_14: Farmacja, farmakoterapia, farmakologia
 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
 • NZ7_16: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

NZ7 - Zdrowie publiczne: epidemiologia, choroby cywilizacyjne i społeczne zagrożenia środowiskowe dla zdrowia ludzi i zwierząt, medyczna i weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego, etyka, medycyna pracy, farmakoekonomika

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Tomasz Koczorowski 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 9 - ogłoszony 2015-03-16

Przyznana kwota: 149 960 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-02-26

Zakończenie projektu: 2020-02-25

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Spectrofotometr OceanOptics USB 2000+ o zwiększonej wrażliwości i poszerzonym zakresie pomiaru z przyłączonym uchwytem na kuwety. Za kwotę 29 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Reduced graphene oxide/iron(II) porphyrazine hybrids on glassy carbon electrode for amperometric detection of NADH and L-cysteine IF: 3,218
  Autorzy:
  Tomasz Koczorowski, Tomasz Rębiś, Wojciech Szczolko, Paulina Antecka, Anna Teubert, Grzegorz Milczarek, Tomasz Goslinski
  Czasopismo:
  Journal of Electroanalytical Chemistry (rok: 2019, tom: 848, strony: 113332-113341), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jelechem.2019.113322 - link do publikacji
 2. Electrochemical and catalytic assessment of peripheral bromoaryl-substituted manganese and iron porphyrazines IF: 4,018
  Autorzy:
  Tomasz Koczorowski, Justyna Ber, Tomasz Sokolnicki, Anna Teubert, Wojciech Szczołko, Tomasz Gośliński
  Czasopismo:
  Dyes and Pigments (rok: 2020, tom: 178, strony: 108370-108383), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.dyepig.2020.108370 - link do publikacji
 1. Physicochemical Properties and Catalytic Applications of Iron Porphyrazines and Phthalocyanines
  Autorzy:
  Tomasz Koczorowski, Wojciech Szczolko, Tomasz Goslinski
  Książka:
  Organometallic Chemistry (rok: 2017, tom: -, strony: 101-121), Wydawca: InTech d.o.o.
  Status:
  Opublikowana