Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Katalizatory heterogeniczne na bazie nanostruktur węglowych w modelowych procesach chemicznych

2015/17/B/ST8/01422

Słowa kluczowe:

modyfikowane nanostruktury węglowe kataliza heterogeniczna laktony alkilobenzeny cykloaddukty Dielsa-Aldera,

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • ST8_1: Inżynieria chemiczna, chemia techniczna, inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna, inżynieria procesowa
 • ST8_3: Inżynieria obliczeniowa, komputerowe wspomaganie modelowania, projektowania i produkcji

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Anna Chrobok 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 9 - ogłoszony 2015-03-16

Przyznana kwota: 412 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-01-26

Zakończenie projektu: 2018-01-25

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Chromatograf gazowy z detektorem FID i wyposażeniem. Za kwotę 100 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (8)
 1. Katalizatory heterogeniczne na bazie nanostruktur węglowych w modelowych procesach chemicznych IF: 0,367
  Autorzy:
  Piotr Latos, Sławomir Boncel, Anna Chrobok
  Czasopismo:
  Przemysł Chemiczny (rok: 2016, tom: 95, strony: 1310-1314), Wydawca: Sigma-NOT
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15199/62.2016.7.5 - link do publikacji
 2. Superactive tin(II) triflate/carbon nanotube catalyst for the Baeyer-Villiger oxidation IF: 4,339
  Autorzy:
  Magdalena Markiton, Anna Szelwicka, Sławomir Boncel, Sebastian Jurczyk, Anna Chrobok
  Czasopismo:
  Applied Catalysis, A: General (rok: 2018, tom: 556, strony: 81-91), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apcata.2018.02.033 - link do publikacji
 3. Water-Tolerant Trifloaluminate Ionic Liquids: New and Unique Lewis Acidic Catalysts for the Synthesis of Chromane IF: 3,782
  Autorzy:
  Piotr Latos , Alice Culkin, Natalia Barteczko, Sławomir Boncel, Sebastian Jurczyk, Lucy C. Brown, Peter Nockemann, Anna Chrobok, Małgorzata Swadźba-Kwaśny
  Czasopismo:
  Frontiers in Chemistry (rok: 2018, tom: 6, strony: 535), Wydawca: Frontiers
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3389/fchem.2018.00535 - link do publikacji
 4. Continuous Flow Chemo-Enzymatic Baeyer-Villiger Oxidation with Superactive and Extra-Stable Enzyme/Carbon Nanotube Catalyst: An Efficient Upgrade from Batch to Flow IF: 3,327
  Autorzy:
  Anna Szelwicka, Przemysław Zawadzki, Magdalena Sitko, Sławomir Boncel, Wojciech Czardybon, Anna Chrobok
  Czasopismo:
  Org. Process Res. Dev. (rok: 2019, tom: 23, strony: 1386-1395), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.oprd.9b00132 - link do publikacji
 5. Highly Active Nanobiocatalyst from Lipase Noncovalently Immobilized on Multiwalled Carbon Nanotubes for Baeyer−Villiger Synthesis of Lactones IF: 5,267
  Autorzy:
  Msgdalena Markiton, Sławomir Boncel, Dawid Janas, Anna Chrobok
  Czasopismo:
  ACS Sustainable Chemistry & Engineering (rok: 2017, tom: 5, strony: 1685–1691), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acssuschemeng.6b02433 - link do publikacji
 6. Highly efficient synthesis of alkyl levulinates from -angelica lactone, catalysed with Lewis acidic trifloaluminate ionic liquids supported on carbon nanotubes IF: 6,97
  Autorzy:
  Piotr Latos, Anna Szelwicka, Sławomir Boncel, Sebastian Jurczyk, Małgorzata Swadźba-Kwaśny, Anna Chrobok
  Czasopismo:
  ACS Sustainable Chem. Eng. (rok: 2019, tom: 7, strony: 5184−5191), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acssuschemeng.8b06066 - link do publikacji
 1. Innowacyjne chemo-enzymatyczne procesy utleniania cyklicznych ketonów do laktonów
  Autorzy:
  Anna Chrobok
  Konferencja:
  59 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 19-23 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 2. Chlorogalanowe ciecze jonowe w syntezie laktonów
  Autorzy:
  Magdalena Markiton, Anna Chrobok
  Konferencja:
  IX Sympozjum CZWARTORZĘDOWE SOLE AMONIOWE I OBSZARY ICH ZASTOSOWANIA (rok: 2016, ), Wydawca: IX Sympozjum CZWARTORZĘDOWE SOLE AMONIOWE I OBSZARY ICH ZASTOSOWANIA
  Data:
  konferencja 27-29 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 3. Chlorogallate(III) ionic liquids as effective catalysts for organic synthesis
  Autorzy:
  Magdalena Markiton, Karolina Matuszek, Piotr Latos, Katarzyna Szymańska, Andrzej Jarzębski, Anna Chrobok, Kenneth R. Seddon, Małgorzata Swadźba-Kwaśny
  Konferencja:
  International Conference on Ionic Liquid-based Materials (rok: 2017, ), Wydawca: International Conference on Ionic Liquid-based Materials
  Data:
  konferencja 24-27 paździenik
  Status:
  Opublikowana
 4. Kwasowe ciecze jonowe jako katalizatory w syntezie organicznej
  Autorzy:
  Anna Chrobok
  Konferencja:
  IX Sympozjum CZWARTORZĘDOWE SOLE AMONIOWE I OBSZARY ICH ZASTOSOWANIA (rok: 2016, ), Wydawca: IX Sympozjum CZWARTORZĘDOWE SOLE AMONIOWE I OBSZARY ICH ZASTOSOWANIA
  Data:
  konferencja 27-29 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 5. The application of new acidic triflometallate ionic liquids in [3+3] cycloaddition
  Autorzy:
  P. Latos, N. Serwata, L. Brown, A. Chrobok, M. Swadźba-Kwaśny
  Konferencja:
  International Conference on Ionic Liquid-based Materials (rok: 2017, ), Wydawca: International Conference on Ionic Liquid-based Materials
  Data:
  konferencja 24-27 paździenik
  Status:
  Opublikowana
 6. Tin(II) triflate noncovalently immobilized on multiwalled carbon nanotubes as a catalyst for the synthesis of the lactones
  Autorzy:
  M. Markiton, A. Szelwicka, S. Boncel, A. Chrobok
  Konferencja:
  XLIX Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2017, ), Wydawca: XLIX Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne
  Data:
  konferencja 15-17 marzec
  Status:
  Opublikowana
 7. Lewis superacidic ionic liquids with tricoordinate borenium cations as catalysts for Diels-Alder reaction
  Autorzy:
  Karolina Matuszek, Sesime Coffie, Anna Chrobok, Małgorzata Swadźba-Kwaśny
  Konferencja:
  26th EUCHEM Conference on Molten Salts and Ionic Liquids (rok: 2016, ), Wydawca: Book-of-Abstracts.com
  Data:
  konferencja 3-8 lipiec
  Status:
  Opublikowana
 8. Zastosowanie heterogenizowanych triflano-metalicznych cieczy jonowych w reakcji cykloaddycji [3+3]
  Autorzy:
  P. Latos, S. Boncel, N. Serwata, A. Chrobok
  Konferencja:
  XLIX Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2017, ), Wydawca: XLIX Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne
  Data:
  konferencja 15-17 marzec
  Status:
  Opublikowana