Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Sformułowanie i numeryczna implementacja równań konstytutywnych opisujących deformacje nieodwracalne w ramach nieliniowej 6-parametrowej teorii powłok

2015/17/B/ST8/02190

Słowa kluczowe:

Metoda Elementów Skończonych,obrót owinięcia,obroty skończone,FGM SO(3) locking plastyczność w ośrodku Cosseratów

Deskryptory:

 • ST8_2: Inżynieria wodna, inżynieria lądowa, inżynieria lotnicza
 • ST8_4: Mechanika ciała stałego, mechanika płynów, termodynamika

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Wojciech Witkowski 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 9 - ogłoszony 2015-03-16

Przyznana kwota: 229 580 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-01-26

Zakończenie projektu: 2018-07-25

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. komputer przenośny MSI GL62 6QE-1807XPL Intel I56300HQ 2.30 GHz, 16GB RAM, 1TB HDD.
 2. wydajna stacja robocza, na przykład Dell Precision T7910 albo równoważny,. Za kwotę 17 900 PLN
 3. stacja robocza dell np Dell Precision T1700 (CA360PT1700MUFWS) lub równoważnie laptop np Dell Precision M2800 (CA003PM280011MUMWS) (2 szt.). Za kwotę 13 800 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (13)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Progressive failure analysis of laminates in the framework of 6-field nonlinear shell theory IF: 4,101
  Autorzy:
  Sabik Agnieszka
  Czasopismo:
  Composite Structures (rok: 2018, tom: 200, strony: 195-203), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.compstruct.2018.05.069 - link do publikacji
 2. 2-D constitutive equations for orthotropic Cosserat type laminated shells in finite element analysis IF: 6,864
  Autorzy:
  Jacek Chróścielewski, Agnieszka Sabik, Bartosz Sobczyk, Wojciech Witkowski
  Czasopismo:
  Composites Part B (rok: 2018, tom: 165, strony: 335-353), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.compositesb.2018.11.101 - link do publikacji
 3. In-plane shear nonlinearity in failure behavior of angle-ply laminated shells IF: 4,829
  Autorzy:
  Agnieszka Sabik
  Czasopismo:
  Composite Structures (rok: 2019, tom: 225, strony: 111164), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.compstruct.2019.111164 - link do publikacji
 4. Direct shear stress vs strain relation for fiber reinforced composites IF: 4,427
  Autorzy:
  A. Sabik
  Czasopismo:
  Composites Part B (rok: 2018, tom: 139, strony: 24-30), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.compositesb.2017.11.057 - link do publikacji
 5. Geometrically nonlinear FEM analysis of FGM shells based on neutral physical surface approach in 6-parameter shell theory IF: 3,901
  Autorzy:
  Stanisław Burzyński, Jacek Chróścielewski, Karol Daszkiewicz, Wojciech Witkowski
  Czasopismo:
  Composites Part B (rok: 2016, tom: 107, strony: 203-213), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.compositesb.2016.09.015 - link do publikacji
 6. Robust four-node elements based on Hu–Washizu principle for nonlinear analysis of Cosserat shells IF: 1,671
  Autorzy:
  Karol Daszkiewicz, Wojciech Witkowski, Stanisław Burzyński, Jacek Chróścielewski
  Czasopismo:
  Continuum Mechanics and Thermodynamics (rok: 2019, tom: 31, strony: 1757-1784), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00161-019-00767-1 - link do publikacji
 7. Elastoplastic nonlinear FEM analysis of FGM shells of Cosserat type IF: 4,92
  Autorzy:
  Stanisław Burzyński, Jacek Chróścielewski, Karol Daszkiewicz, Wojciech Witkowski
  Czasopismo:
  Composites Part B (rok: 2018, tom: -, strony: -), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.compositesb.2018.07.055 - link do publikacji
 8. Equivalent single-layer models in deformation analysis of laminated multilayered plates IF: 2,138
  Autorzy:
  Ireneusz Kreja, Agnieszka Sabik
  Czasopismo:
  Acta Mechanica (rok: 2019, tom: 230, strony: 2827–2851), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00707-019-02434-7 - link do publikacji
 1. Model nieliniowego efektu ścinania membranowego w kompozytach włóknistych
  Autorzy:
  Sabik A
  Konferencja:
  XIV Konferencja Naukowo-Techniczna Techniki Komputerowe w Inżynierii TKI2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny
  Data:
  konferencja 18-21 października
  Status:
  Opublikowana
 2. Selected Topics Of Implementation Of The Nonlinear 6-Parameter Shell Theory
  Autorzy:
  W.Witkowski
  Konferencja:
  Solmech2016 (rok: 2016, ), Wydawca: IPPT Warszawa
  Data:
  konferencja 29.08 - 2.09 2016
  Status:
  Opublikowana
 3. FEM simulation of laminate failure in the three point bending
  Autorzy:
  A. Sabik
  Konferencja:
  Shell Structures: Theory and Applications Volume 4 (rok: 2017, ), Wydawca: Taylor&Francis
  Data:
  konferencja 11-13 października
  Status:
  Opublikowana
 4. Mixed 4-node shell element with assumed strain and stress in 6-parameter theory
  Autorzy:
  J. Chróścielewski, S. Burzyński, K. Daszkiewicz, Wi.Witkowski
  Konferencja:
  Shell Structures: Theory and Applications Volume 4 (rok: 2017, ), Wydawca: Taylor&Francis Group
  Data:
  konferencja 11-13 października
  Status:
  Opublikowana
 5. Strain softening Cosserat plasticity for FGM shells in nonlinear 6-parameter shell theory
  Autorzy:
  Stanisław Burzyński
  Konferencja:
  Solmech2018 (rok: 2018, ), Wydawca: IPPT Warszawa
  Data:
  konferencja 27-31 sierpnia
  Status:
  Opublikowana
 6. A robust semi-mixed 4-node shell elements with assumed asymmetric strains and stress resultants
  Autorzy:
  Stanisław Burzyński, Jacek Chróścielewski, Karol Daszkiewicz, Wojciech Witkowski
  Konferencja:
  Solmech2018 (rok: 2018, ), Wydawca: IPPT Warszawa
  Data:
  konferencja 27-31 sierpnia
  Status:
  Opublikowana
 7. ELASTOPLASTIC ANALYSIS OF FUNCTIONALLY GRADED SHELLS IN NONLINEAR 6 PARAMETER SHELL THEORY
  Autorzy:
  S. Burzyński, J.Chróścielewski, K. Daszkiewicz, W. Witkowski
  Konferencja:
  Solmech2016 (rok: 2016, ), Wydawca: IPPT Warszawa
  Data:
  konferencja 29.08 - 2.09 2016
  Status:
  Opublikowana
 8. Analysis of laminates with the use of 2-d Cosserat constitutive model
  Autorzy:
  Jacek Chróścielewski, Agnieszka Sabik, Bartosz Sobczyk, Wojciech Witkowski
  Konferencja:
  Solmech2018 (rok: 2018, ), Wydawca: IPPT Warszawa
  Data:
  konferencja 27-31 sierpnia
  Status:
  Opublikowana
 9. Elastoplastic analysis of axially loaded FGM box section column
  Autorzy:
  Burzyński S, Chróścielewski J, Daszkiewicz K, Witkowski W
  Konferencja:
  14th International Symposium on Functionally Graded Materials – ISFGMS 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: University of Bayreuth, Germany
  Data:
  konferencja 18-21 września
  Status:
  Opublikowana
 10. Nonlinear FEM analysis of irregular shells coposed of fiber metal laminates
  Autorzy:
  J. Chróścielewski, S. Burzyński, A. Sabik, B. Sobczyk, W. Witkowski
  Konferencja:
  Shell Stuctures: Theory and Applications Volume 4 (rok: 2017, ), Wydawca: Taylor and Francis
  Data:
  konferencja 11-13 października
  Status:
  Opublikowana
 11. A study on transverse shear correction for laminated sandwich plates
  Autorzy:
  I. Kreja, A. Sabik
  Konferencja:
  Shell Structures: Theory and Applications Volume 4 (rok: 2017, ), Wydawca: Taylor and Francis
  Data:
  konferencja 11-13 października
  Status:
  Opublikowana
 12. Modified TTO law for material mixtures with application to 6-parameter nonlinear shell analysis
  Autorzy:
  Stanisław Burzyński, Jacek Chróścielewski, Karol Daszkiewicz, Wojciech Witkowski
  Konferencja:
  Solmech2018 (rok: 2018, ), Wydawca: IPPT Warszawa
  Data:
  konferencja 27-31 sierpnia
  Status:
  Opublikowana
 13. PUCK'S CRITERION - NONLINEAR 6 PARAMETER SHELL THEORY APPROACH
  Autorzy:
  J. Chróścielewski, A. Sabik, B. Sobczyk, W. Witkowski
  Konferencja:
  Solmech2016 (rok: 2016, ), Wydawca: IPPT Warszawa
  Data:
  konferencja 29.08 - 2.09 2016
  Status:
  Opublikowana
 1. -
  Autorzy:
  Bartosz Sobczyk
  Książka:
  Estimation of failure initiation in laminated composites by means of nonlinear six-field shell theory and FEM (rok: 2018, tom: 170, strony: 1-105), Wydawca: Wydawnictwo Politechiki Gdańskiej, seria monografie
  Status:
  Opublikowana
 2. On constitutive relations in the resultant non-linear theory of shells
  Autorzy:
  Pietraszkiewicz W., Chróścielewski J., Witkowski W., Burzyński S., Sabik A., Daszkiewicz K., Sobczyk B.
  Książka:
  STATICS, DYNAMICS AND STABILITY OF STRUCTURES, Selected Problems o f Solid Mechanics, redaktorzy: Zbigniew Kołakowski, Radosław Mania (rok: 2016, tom: 5, strony: 298-318), Wydawca: Politechnika Łódzka
  Status:
  Opublikowana