Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Sformułowanie i numeryczna implementacja równań konstytutywnych opisujących deformacje nieodwracalne w ramach nieliniowej 6-parametrowej teorii powłok

2015/17/B/ST8/02190

Słowa kluczowe:

Metoda Elementów Skończonych,obrót owinięcia,obroty skończone,FGM SO(3) locking plastyczność w ośrodku Cosseratów

Deskryptory:

 • ST8_2: Inżynieria wodna, inżynieria lądowa, inżynieria lotnicza
 • ST8_4: Mechanika ciała stałego, mechanika płynów, termodynamika

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Wojciech Witkowski 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 9 - ogłoszony 2015-03-16

Przyznana kwota: 229 580 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-01-26

Zakończenie projektu: 2018-07-25

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. wydajna stacja robocza, na przykład Dell Precision T7910 albo równoważny,. Za kwotę 17 900 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (13)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. In-plane shear nonlinearity in failure behavior of angle-ply laminated shells IF: 4,829
  Autorzy:
  Agnieszka Sabik
  Czasopismo:
  Composite Structures (rok: 2019, tom: 225, strony: 111164), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.compstruct.2019.111164 - link do publikacji
 2. Progressive failure analysis of laminates in the framework of 6-field nonlinear shell theory IF: 4,101
  Autorzy:
  Sabik Agnieszka
  Czasopismo:
  Composite Structures (rok: 2018, tom: 200, strony: 195-203), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.compstruct.2018.05.069 - link do publikacji
 3. Robust four-node elements based on Hu–Washizu principle for nonlinear analysis of Cosserat shells IF: 1,671
  Autorzy:
  Karol Daszkiewicz, Wojciech Witkowski, Stanisław Burzyński, Jacek Chróścielewski
  Czasopismo:
  Continuum Mechanics and Thermodynamics (rok: 2019, tom: 31, strony: 1757-1784), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1007/s00161-019-00767-1 - link do publikacji
 4. Equivalent single-layer models in deformation analysis of laminated multilayered plates IF: 2,138
  Autorzy:
  Ireneusz Kreja, Agnieszka Sabik
  Czasopismo:
  Acta Mechanica (rok: 2019, tom: 230, strony: 2827–2851), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1007/s00707-019-02434-7 - link do publikacji
 5. Geometrically nonlinear FEM analysis of FGM shells based on neutral physical surface approach in 6-parameter shell theory IF: 3,901
  Autorzy:
  Stanisław Burzyński, Jacek Chróścielewski, Karol Daszkiewicz, Wojciech Witkowski
  Czasopismo:
  Composites Part B (rok: 2016, tom: 107, strony: 203-213), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.compositesb.2016.09.015 - link do publikacji
 6. 2-D constitutive equations for orthotropic Cosserat type laminated shells in finite element analysis IF: 6,864
  Autorzy:
  Jacek Chróścielewski, Agnieszka Sabik, Bartosz Sobczyk, Wojciech Witkowski
  Czasopismo:
  Composites Part B (rok: 2018, tom: 165, strony: 335-353), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.compositesb.2018.11.101 - link do publikacji
 7. Direct shear stress vs strain relation for fiber reinforced composites IF: 4,427
  Autorzy:
  A. Sabik
  Czasopismo:
  Composites Part B (rok: 2018, tom: 139, strony: 24-30), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.compositesb.2017.11.057 - link do publikacji
 8. Elastoplastic nonlinear FEM analysis of FGM shells of Cosserat type IF: 4,92
  Autorzy:
  Stanisław Burzyński, Jacek Chróścielewski, Karol Daszkiewicz, Wojciech Witkowski
  Czasopismo:
  Composites Part B (rok: 2018, tom: -, strony: -), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.compositesb.2018.07.055 - link do publikacji
 1. Model nieliniowego efektu ścinania membranowego w kompozytach włóknistych
  Autorzy:
  Sabik A
  Konferencja:
  XIV Konferencja Naukowo-Techniczna Techniki Komputerowe w Inżynierii TKI2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny
  Data:
  konferencja 18-21 października
  Status:
  Opublikowane
 2. Strain softening Cosserat plasticity for FGM shells in nonlinear 6-parameter shell theory
  Autorzy:
  Stanisław Burzyński
  Konferencja:
  Solmech2018 (rok: 2018, ), Wydawca: IPPT Warszawa
  Data:
  konferencja 27-31 sierpnia
  Status:
  Opublikowane
 3. Elastoplastic analysis of axially loaded FGM box section column
  Autorzy:
  Burzyński S, Chróścielewski J, Daszkiewicz K, Witkowski W
  Konferencja:
  14th International Symposium on Functionally Graded Materials – ISFGMS 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: University of Bayreuth, Germany
  Data:
  konferencja 18-21 września
  Status:
  Opublikowane
 4. FEM simulation of laminate failure in the three point bending
  Autorzy:
  A. Sabik
  Konferencja:
  Shell Structures: Theory and Applications Volume 4 (rok: 2017, ), Wydawca: Taylor&Francis
  Data:
  konferencja 11-13 października
  Status:
  Opublikowane
 5. Modified TTO law for material mixtures with application to 6-parameter nonlinear shell analysis
  Autorzy:
  Stanisław Burzyński, Jacek Chróścielewski, Karol Daszkiewicz, Wojciech Witkowski
  Konferencja:
  Solmech2018 (rok: 2018, ), Wydawca: IPPT Warszawa
  Data:
  konferencja 27-31 sierpnia
  Status:
  Opublikowane
 6. Nonlinear FEM analysis of irregular shells coposed of fiber metal laminates
  Autorzy:
  J. Chróścielewski, S. Burzyński, A. Sabik, B. Sobczyk, W. Witkowski
  Konferencja:
  Shell Stuctures: Theory and Applications Volume 4 (rok: 2017, ), Wydawca: Taylor and Francis
  Data:
  konferencja 11-13 października
  Status:
  Opublikowane
 7. A study on transverse shear correction for laminated sandwich plates
  Autorzy:
  I. Kreja, A. Sabik
  Konferencja:
  Shell Structures: Theory and Applications Volume 4 (rok: 2017, ), Wydawca: Taylor and Francis
  Data:
  konferencja 11-13 października
  Status:
  Opublikowane
 8. ELASTOPLASTIC ANALYSIS OF FUNCTIONALLY GRADED SHELLS IN NONLINEAR 6 PARAMETER SHELL THEORY
  Autorzy:
  S. Burzyński, J.Chróścielewski, K. Daszkiewicz, W. Witkowski
  Konferencja:
  Solmech2016 (rok: 2016, ), Wydawca: IPPT Warszawa
  Data:
  konferencja 29.08 - 2.09 2016
  Status:
  Opublikowane
 9. Mixed 4-node shell element with assumed strain and stress in 6-parameter theory
  Autorzy:
  J. Chróścielewski, S. Burzyński, K. Daszkiewicz, Wi.Witkowski
  Konferencja:
  Shell Structures: Theory and Applications Volume 4 (rok: 2017, ), Wydawca: Taylor&Francis Group
  Data:
  konferencja 11-13 października
  Status:
  Opublikowane
 10. Selected Topics Of Implementation Of The Nonlinear 6-Parameter Shell Theory
  Autorzy:
  W.Witkowski
  Konferencja:
  Solmech2016 (rok: 2016, ), Wydawca: IPPT Warszawa
  Data:
  konferencja 29.08 - 2.09 2016
  Status:
  Opublikowane
 11. A robust semi-mixed 4-node shell elements with assumed asymmetric strains and stress resultants
  Autorzy:
  Stanisław Burzyński, Jacek Chróścielewski, Karol Daszkiewicz, Wojciech Witkowski
  Konferencja:
  Solmech2018 (rok: 2018, ), Wydawca: IPPT Warszawa
  Data:
  konferencja 27-31 sierpnia
  Status:
  Opublikowane
 12. Analysis of laminates with the use of 2-d Cosserat constitutive model
  Autorzy:
  Jacek Chróścielewski, Agnieszka Sabik, Bartosz Sobczyk, Wojciech Witkowski
  Konferencja:
  Solmech2018 (rok: 2018, ), Wydawca: IPPT Warszawa
  Data:
  konferencja 27-31 sierpnia
  Status:
  Opublikowane
 13. PUCK'S CRITERION - NONLINEAR 6 PARAMETER SHELL THEORY APPROACH
  Autorzy:
  J. Chróścielewski, A. Sabik, B. Sobczyk, W. Witkowski
  Konferencja:
  Solmech2016 (rok: 2016, ), Wydawca: IPPT Warszawa
  Data:
  konferencja 29.08 - 2.09 2016
  Status:
  Opublikowane
 1. -
  Autorzy:
  Bartosz Sobczyk
  Książka:
  Estimation of failure initiation in laminated composites by means of nonlinear six-field shell theory and FEM (rok: 2018, tom: 170, strony: 1-105), Wydawca: Wydawnictwo Politechiki Gdańskiej, seria monografie
  Status:
  Opublikowane
 2. On constitutive relations in the resultant non-linear theory of shells
  Autorzy:
  Pietraszkiewicz W., Chróścielewski J., Witkowski W., Burzyński S., Sabik A., Daszkiewicz K., Sobczyk B.
  Książka:
  STATICS, DYNAMICS AND STABILITY OF STRUCTURES, Selected Problems o f Solid Mechanics, redaktorzy: Zbigniew Kołakowski, Radosław Mania (rok: 2016, tom: 5, strony: 298-318), Wydawca: Politechnika Łódzka
  Status:
  Opublikowane