Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Historia ewolucji niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos Linnaeus, 1758 w Europie centralnej kluczem do współczesnej ochrony gatunku

2015/17/D/ST10/01907

Słowa kluczowe:

morfologia biochronologia linia ewolucyjna datowanie radiowęglowe klimat reguła Bergmanna

Deskryptory:

  • ST10_8: Paleontologia, stratygrafia, geochronologia
  • ST10_15: Paleoklimatologia, paleoekologia
  • ST10_16: Zmiany/kształtowanie i ochrona środowiska przyrodniczego

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Adrian Marciszak 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: SONATA 9 - ogłoszony 2015-03-16

Przyznana kwota: 310 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-03-03

Zakończenie projektu: 2018-03-02

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.