Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Ocena potencjału antyoksydacyjnego i przeciwdrobnoustrojowego grzybowej dehydrogenazy celobiozowej jako składnika opakowań aktywnych

2015/17/D/NZ9/02066

Słowa kluczowe:

dehydrogenaza celobiozowa grzyby immobilizacja antyoksydacyjny przeciwdrobnoustrojowy

Deskryptory:

 • NZ9_7: Naukowe podstawy żywienia i badania żywności
 • NZ9_13: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Biologii i Biotechnologii

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Justyna Sulej 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: SONATA 9 - ogłoszony 2015-03-16

Przyznana kwota: 368 600 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-03-03

Zakończenie projektu: 2021-03-02

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (19)
 1. Antimicrobial and antioxidative potential of free and immobilised cellobiose dehydrogenase isolated from wood degrading fungi IF: 2,699
  Autorzy:
  Sulej J., Osińska-Jaroszuk M., Jaszeka M., Grąz M., Kutkowska J., Pawlik A., Chudzik A., Bancerz R.
  Czasopismo:
  Fungal Biology (rok: 2019, tom: 123/12, strony: 875-886), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.funbio.2019.09.007 - link do publikacji
 2. Biotechnologiczne i biomedyczne zastosowania dehydrogenazy celobiozowej grzybów IF: 0,263
  Autorzy:
  Olszewska, K., Olszewska, A., Rogalski, J., Sulej, J.
  Czasopismo:
  Postępy Mikrobiologii (rok: 2020, tom: 59 (1), strony: 75-86), Wydawca: Polskie Towarzystwo Mikrobiologów
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.21307/PM-2020.59.1.007 - link do publikacji
 3. Lignin degradation: microorganisms, enzymes involved, genomes analysis and evolution IF: 12,198
  Autorzy:
  Janusz G., Pawlik A., Sulej J., Świderska-Burek U., Jarosz-Wilkołazka A., Paszczyński A.
  Czasopismo:
  FEMS microbiology reviews (rok: 2017, tom: 41/6, strony: 941-96), Wydawca: John Wiley & Sons Ltd
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1093/femsre/fux049 - link do publikacji
 4. Natural microbial polysaccharides as effective factors for modification of the catalytic properties of fungal cellobiose dehydrogenase IF: 2,552
  Autorzy:
  Sulej J., Jaszek M., Osińska-Jaroszuk M., Matuszewska A., Bancerz R., Janczarek M.
  Czasopismo:
  Archives of Microbiology (rok: 2021, tom: 203, strony: 4433–4448), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00203-021-02424-1 - link do publikacji
 1. Właściwości przeciwutleniające oraz przeciwdrobnoustrojowe produktów reakcji enzymatycznej katalizowanej przez grzybowe dehydrogenazy celobiozowe
  Autorzy:
  Sulej J., Osińska-Jaroszuk M., Jaszek M., Grąz M., Wójtowicz A., Kutkowska J., Szewczyk A., Olszewska A.
  Konferencja:
  X Konferencja Adeptów Fizjologii Homeostaza – mikrobiom – ksenobiotyki (rok: 2018, ), Wydawca: UM Lublin
  Data:
  konferencja 13–14 września
  Status:
  Opublikowana
 2. An in vitro assessment of cytotoxic effect of immobilized on chitosan cellobiose dehydrogenase on mammalian Vero cell line
  Autorzy:
  Niedobylski S., Moqbil S., Piątek W., Sulej J., Osińska-Jaroszuk M., Olszewska A.
  Konferencja:
  6th International Conference of Cell Biology (rok: 2020, ), Wydawca: Jagielonian University in Kraków
  Data:
  konferencja 6-8.11
  Status:
  Opublikowana
 3. Badania przesiewowe oraz identyfikacja molekularna grzybów Ascomycota zdolnych do produkcji dehydrogenazy celobiozowej
  Autorzy:
  Sulej J., Drab A., Janusz G., Rogalski J.
  Konferencja:
  II Ogólnopolski Sympozjum Mikrobiologiczne "Metagenomy Różnych Środowisk" (rok: 2017, ), Wydawca: Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
  Data:
  konferencja 29 - 30 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 4. Correlations between the activities of cellobiose dehydrogenase and endogenous extracellular proteases during the growth of the selected white rot fungi on the cellulose supplemented media
  Autorzy:
  Sulej J., Jaszek M., Osińska-Jaroszuk M., Janusz G., Stefaniuk D., Rogalski J.
  Konferencja:
  Oxizymes Conference 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: Oxizymes Conference
  Data:
  konferencja 08-10 lipiec
  Status:
  Opublikowana
 5. Dehydrogenaza celobiozowa jako nowoczesne narzędzie biomedyczne
  Autorzy:
  Sulej J., Olszewska K., Osińska-Jaroszuk M., Jaszek M, Olszewska A.,
  Konferencja:
  X Konferencja Adeptów Fizjologii Homeostaza – mikrobiom – ksenobiotyki (rok: 2018, ), Wydawca: UM Lublin
  Data:
  konferencja 13–14 września
  Status:
  Opublikowana
 6. Evaluation of in vitro cytotoxic activity of cellobiose dehydrogenase on mammalian cell lines – continuation of research
  Autorzy:
  Piątek W., Moqbil S., Niedobylski S., Olszewska A., Sulej J.
  Konferencja:
  6th International Conference of Cell Biology (rok: 2020, ), Wydawca: Jagielonian University in Kraków
  Data:
  konferencja 6-8.11
  Status:
  Opublikowana
 7. Immobilization of cellobiose dehydrogenase from the white rot fungus Phlebia lindtneri on chitosan
  Autorzy:
  Sulej J., Osińska-Jaroszuk M., Jaszek M., Pawlik A., Janusz G., Piątek W., Zielińska J.
  Konferencja:
  Oxizymes Conference 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: Oxizymes Conference
  Data:
  konferencja 08-10 lipiec
  Status:
  Opublikowana
 8. Stimulation of antioxidant properties of fungal cellobiose dehydrogenases
  Autorzy:
  J. Sulej, A. Wójtowicz, A. Drab, M. Osińska-Jaroszuk, G. Janusz, A. Pawlik
  Konferencja:
  8th European Meeting on OxiZymes (rok: 2016, ), Wydawca: Wageningen Academic Publishers
  Data:
  konferencja 03-06.07
  Status:
  Opublikowana
 9. Antioxidant and antimicrobial systems based on fungal cellobiose dehydrogenase entrapmend in alginate matrices
  Autorzy:
  Sulej J., Osińska-Jaroszuk M., Kutkowska J., Wójtowicz A.
  Konferencja:
  7th International Weigl Conference (rok: 2017, ), Wydawca: Weigl Conference
  Data:
  konferencja 26-29 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 10. Antioxidant, antibacterial and cytotoxic activities of cellobiose dehydrogenase from Phlebia lindtnerii and Phanerochaete chrysosporium
  Autorzy:
  Sulej J., Osińska-Jaroszuk M., Olszewska A., Hordyjewska A.
  Konferencja:
  6th International Conference of Cell Biology (rok: 2020, ), Wydawca: Jagielonian University in Kraków
  Data:
  konferencja 6-8.11
  Status:
  Opublikowana
 11. Immobilizacja dehydrogenazy celobiozowej na naturalnych polimerach do zastosowań biomedycznych i farmaceutycznych
  Autorzy:
  Sulej J., Osińska-Jaroszuk M., Jaszek M., Pawlik A., Bonio K., Hordyjewska A., Olszewska A.
  Konferencja:
  X Konferencja Adeptów Fizjologii Homeostaza – mikrobiom – ksenobiotyki (rok: 2018, ), Wydawca: UM Lublin
  Data:
  konferencja 13–14 września
  Status:
  Opublikowana
 12. Immobilization of cellobiose dehydrogenase from Phanerochaete chrysosporium
  Autorzy:
  Sulej J., Osińska-Jaroszuk M., Pawlik A.
  Konferencja:
  7th International Weigl Conference (rok: 2017, ), Wydawca: Weigl Conference
  Data:
  konferencja 26-29 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 13. Sekretom Cerrena unicolor jako źródło enzymów o potencjale biotechnologicznym
  Autorzy:
  Sulej J., Janusz G., Jaszek M.
  Konferencja:
  IV Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne "METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK" 2019 (rok: 2019, ), Wydawca: Wydział Biologii i Biotechnologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej ul. Akademicka 19 20-033 Lublin
  Data:
  konferencja 43643
  Status:
  Opublikowana
 14. Fungal oxidoreductases as useful tools in biotechnology and biomedical applications
  Autorzy:
  Sulej J., Olszewska A., Prendecka M., Hordyjewska A.
  Konferencja:
  5th International Conference of Cell Biology (rok: 2019, ), Wydawca: Uniwersytet Jagieloński
  Data:
  konferencja 43595
  Status:
  Opublikowana
 15. In vitro study of the cytotoxic activity of fungal cellobiose dehydrogenase
  Autorzy:
  Moqbil S., Niedobylski S., Piątek W., Sulej J., Olszewska A.
  Konferencja:
  6th International Conference of Cell Biology (rok: 2020, ), Wydawca: Jagielonian University in Kraków
  Data:
  konferencja 6-8.11
  Status:
  Opublikowana
 16. Metody immobilizacji enzymów oraz ich biomedyczne zastosowanie
  Autorzy:
  Olszewska A., Sulej J., Osińska-Jaroszuk M., Warchulińska J., Skórzyńska-Dziduszko K., Jakubiak-Hulicz M., Horecka A., Hordyjewska A., Małecka-Massalska T.
  Konferencja:
  X Konferencja Adeptów Fizjologii Homeostaza – mikrobiom – ksenobiotyki (rok: 2018, ), Wydawca: UM Lublin
  Data:
  konferencja 13–14 września
  Status:
  Opublikowana
 17. The influence of cellobiose dehydrogenase on cytotoxicity and proliferation of human cell lines HGF-1 and Hs738 – preliminary study
  Autorzy:
  Olszewska A., Hordyjewska A., Prendecka M., Małecka-Massalska T., Sulej J.
  Konferencja:
  5th International Conference of Cell Biology (rok: 2019, ), Wydawca: Uniwersytet Jagieloński
  Data:
  konferencja 43595
  Status:
  Opublikowana
 18. Modification of fungal cellobiose dehydrogenase activity by microbial exopolysaccharides
  Autorzy:
  J. Sulej, M. Jaszek, M. Osińska-Jaroszuk, A. Matuszewska, R. Bancerz, G. Janusz, D. Stefaniuk, M. Janczarek
  Konferencja:
  8th European Meeting on OxiZymes (rok: 2016, ), Wydawca: Wageningen Academic Publishers
  Data:
  konferencja 03-06.07
  Status:
  Opublikowana
 19. Produkty reakcji katalizowanej przez dehydrogenazę celobiozową jako efektywne czynniki antyoksydacyjne i przeciwdrobnoustrojowe
  Autorzy:
  Sulej J., Grąz M., Osińska-Jaroszuk M., Jaszek M., Pawlik A.
  Konferencja:
  IV Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne "METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK" 2019 (rok: 2019, ), Wydawca: Wydział Biologii i Biotechnologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej ul. Akademicka 19 20-033 Lublin
  Data:
  konferencja 43643
  Status:
  Opublikowana