Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Opracowanie wieloskalowego modelu numerycznego do analizy wytrzymałości nanowarstw napylanych metodą PLD w procesie nanoindentacji.

2015/17/D/ST8/01278

Słowa kluczowe:

analiza numeryczna cyfrowa reprezentacja materiału metoda elementów skończonych model wieloskalowy elementy integralne nanoindentacja ablacja laserowa

Deskryptory:

 • ST6_12: Obliczenia naukowe, narzędzia modelowania i symulacji
 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Konrad Perzyński 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: SONATA 9 - ogłoszony 2015-03-16

Przyznana kwota: 214 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-02-01

Zakończenie projektu: 2019-01-31

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Zestaw komputerowy. Za kwotę 5 396 PLN
 2. wgłębnik typu Brinella. Za kwotę 4 000 PLN
 3. wydajna jednostka obliczeniowa. Za kwotę 18 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 1. Evaluation of pulsed laser deposited thin films properties on the basis of the nanoindentation test IF: 0,783
  Autorzy:
  K. Perzynski, G. Cios, G. Szwachta, D. Zych, M. Setty, P. Bala, L. Madej
  Czasopismo:
  Procedia Engineering (rok: 2017, tom: 207, strony: 2191–2196), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 2. Numerical investigation of the influence of Pulsed Laser Deposited TiN thin film morphology on deformation inhomogeneities IF: 0,8
  Autorzy:
  K. Perzynski, D. Zych, M. Sitko, L. Madej
  Czasopismo:
  Archives of Metallurgy and Materials (rok: 2020, tom: 65, strony: 713-720), Wydawca: Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences, Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.24425/amm.2020.132810 - link do publikacji
 3. Numerical modelling of a compression test based on the 3D digital material representation of pulsed laser deposited TiN thin films IF: 1,939
  Autorzy:
  K. Perzynski, G. Cios, G. Szwachta, D. Zych, M. Setty, P. Bala, et al.
  Czasopismo:
  Thin Solid Films (rok: 2019, tom: 673, strony: 34–43), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.tsf.2019.01.012 - link do publikacji
 1. Development of the Kinetic Monte Carlo model for simulation of laser ablation
  Autorzy:
  D. Zych, K. Perzynski, L. Madej
  Konferencja:
  KomPlasTech 2019 (rok: 2019, ), Wydawca: AKNET-PRess
  Data:
  konferencja 13–16.01.19
  Status:
  Opublikowana
 2. Numerical modelling of nanoindentation test of deposited layers
  Autorzy:
  Konrad Perzyński, Grzegorz Cios, Grzegorz Szwachta, Dawid Zych, Piotr Bała, Łukasz Madej
  Konferencja:
  KomPlasTech 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: AKNET-PRess
  Data:
  konferencja 15-18.01.2017
  Status:
  Opublikowana