Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Związki karbonylowe i dikarbonylowe - nowe możliwości w syntezie materiałów dla fotowoltaiki i organicznej elektroniki

2015/17/N/ST5/03892

Słowa kluczowe:

elektrochemia cykloaddycja polimery przewodzące organiczna elektronika fotowoltaika

Deskryptory:

 • ST5_19: Metody badań właściwości materiałów
 • ST4_9: Elektrochemia, elektrodializa, chemia w mikrostrumieniach

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Sławomir Kula 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 9 - ogłoszony 2015-03-16

Przyznana kwota: 100 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-02-22

Zakończenie projektu: 2018-08-21

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Mieszadło magnetyczne z ceramiczną płytą grzewczą C-MAG HS 7 Package. Za kwotę 6 000 PLN
 2. 10-Pozycyjne mieszadło magnetyczne RO 10. Za kwotę 6 200 PLN
 3. Mieszadło magnetyczne RCT Synthese PACKAGE 1. Za kwotę 5 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (13)
 1. 2,2-Dicyanovinyl derivatives e Thermal, photophysical, electrochemical and electroluminescence investigations IF: 2,084
  Autorzy:
  S. Kotowicz, S. Kula, M. Filapek, A. Szłapa-Kula, M. Siwy, H. Janeczek, J. G. Małecki, K. Smolarek, S. Maćkowski, E. Schab-Balcerzak
  Czasopismo:
  Materials Chemistry and Physics (rok: 2018, tom: 209, strony: 249-261), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.matchemphys.2018.02.001 - link do publikacji
 2. Aryl Substituted 2,6-di(thiazol-2-yl)pyridines – Excited-state Characterization and Potential for OLEDs IF: 3,767
  Autorzy:
  K. Choroba, S. Kula, A. Maroń, B. Machura, J. Małecki, A. Szłapa-Kula, M. Siwy, J. Grzelak, S. Maćkowski, E. Schab-Balcerzak
  Czasopismo:
  Dyes and Pigments (rok: 2019, tom: 169, strony: 89-104), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.dyepig.2019.05.015 - link do publikacji
 3. Copper (II) complexes of functionalized 2,2':6',2''- terpyridines and 2,6-di(thiazol-2-yl)pyridine: structure, spectroscopy, cytotoxicity and catalytic activity IF: 4,029
  Autorzy:
  K. Czerwińska, B. Machura, S. Kula, S. Krompiec, K. Erfurt, C. Roma-Rodrigues, A. R. Fernandes, L. S. Shul'pina, N. S. Ikonnikov, G. B. Shul'pin
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2017, tom: 46, strony: 9591-9604), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c7dt01244f - link do publikacji
 4. Phenanthro[9,10-d]imidazole with thiophene rings toward OLEDs application IF: 3,767
  Autorzy:
  S. Kula, A. Szlapa-Kula, S. Kotowicz, M. Filapek, K. Bujak, M. Siwy, H. Janeczek, S. Maćkowski, E. Schab-Balcerzak
  Czasopismo:
  Dyes and Pigments (rok: 2018, tom: 159, strony: 646-654), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.dyepig.2018.07.014 - link do publikacji
 5. The influence of experimental conditions and intermolecular interaction on the band gap determination. Case study of perylene diimide and carbazole-fluorene derivatives. IF: 4,803
  Autorzy:
  M. Filapek, M. Matussek, A. Szlapa, S. Kula, M. Pająk
  Czasopismo:
  Electrochimica Acta (rok: 2016, tom: 216, strony: 449-456), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.electacta.2016.09.046 - link do publikacji
 6. Novel phenanthro[9,10-d]imidazole derivatives - effect of thienyl and 3,4-(ethylenedioxy)thienyl substituents IF: 2,526
  Autorzy:
  S. Kula, A. Szlapa-Kula, M. Filapek, K. Bujak, S. Kotowicz, M. Siwy, J. Grzelak, M. Szalkowski, S. Maćkowski, E. Schab-Balcerzak
  Czasopismo:
  Synthetic Metals (rok: 2019, tom: 251, strony: 40-48), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.synthmet.2019.03.022 - link do publikacji
 7. Synthesis, spectroscopic, electrochemical and computational studies of rhenium( I ) tricarbonyl complexes based on bidentate-coordinated 2,6-di(thiazol-2-yl)pyridine derivatives IF: 4,029
  Autorzy:
  T. Klemens, K. Czerwińska, A. Szlapa-Kula, S. Kula, A. Świtlicka, S. Kotowicz, M. Siwy, K. Bednarczyk, S. Krompiec, K. Smolarek, S. Maćkowski, W. Danikiewicz, E. Schab-Balcerzak, B. Machura
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2017, tom: 46, strony: 9605-9620), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c7dt01948c - link do publikacji
 8. An electrochromic behavior of novel polythiophenes obtained from unsymmetrical monomers- a comprehensive study IF: 2,526
  Autorzy:
  S. Kula, A. Szlapa-Kula, S. Krompiec, P. Gancarz, M. Filapek
  Czasopismo:
  Synthetic Metals (rok: 2019, tom: 247, strony: 202-211), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.synthmet.2018.11.018 - link do publikacji
 9. Synthesis, electrochemistry and optical properties with electroluminescence ability of new multisubstituted naphthalene derivatives with thiophene and carbazole motifs IF: 2,686
  Autorzy:
  A. Szlapa-Kula, S. Kula, M. Filapek, A. Fabianczyk, K. Bujak, M. Siwy, S. Kotowicz, H. Janeczek, K. Smolarek, S.Maćkowski, S. Krompiec, E. Schab-Balcerzak
  Czasopismo:
  Journal of Luminescence (rok: 2018, tom: 196, strony: 244-255), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jlumin.2017.12.030 - link do publikacji
 10. Thermal, spectroscopic, electrochemical, and electroluminescent characterization of malononitrile derivatives with triphenylamine structure IF: 2,88
  Autorzy:
  D. Sęk, S. Kotowicz, S. Kula, M. Siwy, A. Szłapa-Kula, J. G. Małecki, S. Maćkowski, E. Schab-Balcerzak
  Czasopismo:
  Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy (rok: 2019, tom: 210, strony: 136-147), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.saa.2018.11.025 - link do publikacji
 11. 2,2′:6′,2′′-Terpyridine Analogues: Structural, Electrochemical, and Photophysical Properties of 2,6-Di(thiazol-2-yl)pyridine Derivatives IF: 2,834
  Autorzy:
  A. Maroń, S. Kula, A. Szlapa-Kula, A. Świtlicka, B. Machura, S. Krompiec, J. G. Małecki, R. Kruszyński, A. Chrobok, E. Schab-Balcerzak, S. Kotowicz, M. Siwy, K. Smolarek, S. Maćkowski, H. Janeczek, M. Libera
  Czasopismo:
  European Journal of Organic Chemistry (rok: 2017, tom: 19, strony: 2730-2745), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/ejoc.201700141 - link do publikacji
 12. A family of solution processable ligands and their Re(I) complexes towards light emitting applications IF: 3,767
  Autorzy:
  T. Klemens, A. Świtlicka, B. Machura, S. Kula, S. Krompiec, K. Łaba, M. Korzec, M. Siwy, H. Janeczek, E. Schab-Balcerzak, M. Szalkowski, J. Grzelak, S. Maćkowski
  Czasopismo:
  Dyes and Pigments (rok: 2019, tom: 163, strony: 86-101), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.dyepig.2018.11.035 - link do publikacji
 13. Malononitrile derivatives as push-pull molecules: Structure - properties relationships characterization IF: 2,732
  Autorzy:
  S. Kotowicz, D. Sęk, S. Kula, A. Fabiańczyk, M. Siwy, M. Filapek, A. Szłapa-Kula, J. G. Małecki, M. Jonsson-Niedziółka, J. Niedziółka-Jonsson, K. Smolarek, S. Maćkowski, E. Schab-Balcerzak
  Czasopismo:
  Journal of Luminescence (rok: 2018, tom: 203, strony: 455-466), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jlumin.2018.06.071 - link do publikacji