Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Hierarchiczne katalizatory zeolitowe typu Y i omega nowej generacji: badania zaawansowanymi metodami IR, NMR oraz modelowanie molekularne

2015/17/B/ST5/00023

Słowa kluczowe:

zeolit Y zeolit omega katalizatory hierarchiczne NMR IR modelowanie molekularne kraking izomeryzacja

Deskryptory:

 • ST5_6: Materiały porowate
 • ST5_18: Kataliza homogeniczna i heterogeniczna
 • ST4_15: Chemia teoretyczna i obliczeniowa

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Ewa Brocławik 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 9 - ogłoszony 2015-03-16

Przyznana kwota: 587 300 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-01-19

Zakończenie projektu: 2020-01-18

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Komputer przenośny (laptop). Za kwotę 4 500 PLN
 2. Dzielnik Wiązki interferometru 714-147000 KBr Off-Axis Beamsplitter (7800 - 350 cm-1).
 3. Pastylkarka. Za kwotę 10 000 PLN
 4. Wyparka próżniowa. Za kwotę 15 000 PLN
 5. Licencja na program obliczeniowy VASP (Vienna ab-intio simulation package). Za kwotę 22 000 PLN
 6. Pompa cyrkulacyjna. Za kwotę 12 000 PLN
 7. Płyta kontrolna spektrometru IR.
 8. regulator przepływu gazu (3 szt.). Za kwotę 51 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (11)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (18)
 1. Evidence for a strong polarization of n-hexane in zeolite H-ZSM-5 by FT-IR and solid-state NMR spectroscopy IF: 3,649
  Autorzy:
  M. Gackowski, J. Podobiński, M. Hunger
  Czasopismo:
  Microporous Mesoporous Mater. (rok: 2019, tom: 273, strony: 67-72), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.micromeso.2018.06.054 - link do publikacji
 2. Fine speciation of active sites in zeolites by a CO probe: Dynamics and IR frequencies IF: 2,92
  Autorzy:
  P. Rejmak, J. Datka, E. Broclawik
  Czasopismo:
  Int. J. Quantum Chem. 2018;118:e25625 (rok: 2018, tom: 118, strony: e25625), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/qua.25625 - link do publikacji
 3. Hierarchical zeolite mazzite: Physicochemical properties and α-pinene isomerization IF: 4,63
  Autorzy:
  Mariusz Gackowski, Łukasz Kuterasiński, Jerzy Podobiński, Aleksandra Korzeniowska, Bogdan Sulikowski, Jerzy Datka
  Czasopismo:
  Applied Catalysis A, General (rok: 2019, tom: 578, strony: 52-63), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apcata.2019.03.016 - link do publikacji
 4. Hierarchical zeolites Y obtained by desilication: Porosity, acidity and catalytic properties IF: 3,66
  Autorzy:
  M. Gackowski, K. Tarach, Ł. Kuterasiński, J. Podobiński, S. Jarczewski, P. Kuśtrowski, J. Datka
  Czasopismo:
  Microporous and Mesoporous Materials (rok: 2018, tom: 263, strony: 282-288), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.micromeso.2017.11.051 - link do publikacji
 5. Hydroxyl Groups of Exceptionally High Acidity in Desilicated Zeolites Y IF: 3,906
  Autorzy:
  M. Gackowski, Ł. Kuterasiński, J. Podobiński, J. Datka
  Czasopismo:
  ChemPhysChem (rok: 2018, tom: 19, strony: 3372-3379), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/cphc.201800948 - link do publikacji
 6. IR and NMR Studies of the Status of Al and Acid Sites in Desilicated Zeolite Y IF: 3,06
  Autorzy:
  Mariusz Gackowski, Jerzy Podobiński, Ewa Broclawik, Jerzy Datka
  Czasopismo:
  Molecules (rok: 2020, tom: 25, strony: 31 - 43), Wydawca: MDPI, Basel, Switzerland
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/molecules25010031 - link do publikacji
 7. Spectroscopic IR and NMR studies of hierarchical zeolites obtained by desilication of zeolite Y: Optimization of the desilication route IF: 4,182
  Autorzy:
  Mariusz Gackowski, Karolina Tarach, Łukasz Kuterasiński, Jerzy Podobiński, Bogdan Sulikowski, Jerzy Datka
  Czasopismo:
  Microporous and Mesoporous Materials (rok: 2019, tom: 281, strony: 134–141), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.micromeso.2019.03.004 - link do publikacji
 8. IR and NMR studies of hierarchicalmaterial obtained by the treatment of zeolite Y by ammonia solution IF: 2,536
  Autorzy:
  Mariusz Gackowski, Łukasz Kuterasiński, Jerzy Podobiński, Bogdan Sulikowski, Jerzy Datka
  Czasopismo:
  Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy (rok: 2018, tom: 193, strony: 440-446), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.saa.2017.12.042 - link do publikacji
 9. The dependence on ammonia pretreatment of N−O activation by Co(II) sites in zeolites: a DFT and ab initio molecular dynamics study IF: 1,438
  Autorzy:
  E.Broclawik, K. Góra-Marek, M. Radoń, T.Bucko, A. Stępniewski
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Modeling (rok: 2017, tom: 23, strony: 160), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00894-017-3322-z - link do publikacji
 10. IR Studies of the Cu Ions in Cu-Faujasites IF: 3,06
  Autorzy:
  Łukasz Kuterasiński, Jerzy Podobiński, Dorota Rutkowska-Zbik and Jerzy Datka
  Czasopismo:
  Molecules (rok: 2019, tom: 24, strony: 4250-4264), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/molecules24234250 - link do publikacji
 11. Identity of two types of strong Brønsted acid sites in mazzite revealed by CO probe: IR study and periodic DFT modeling IF: 2,92
  Autorzy:
  P. Rejmak, J. Datka, E. Broclawik
  Czasopismo:
  Int. J. Quantum Chem. (rok: 2019, tom: 119, strony: e25873), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/qua.25873 - link do publikacji
 1. Controlling electron density transfer by spin status and environment for Co(II)-NO adducts in zeolites: WF, DFT and periodic modeling
  Autorzy:
  Ewa Broclawik, Adam Stepniewski, Mariusz Radon
  Konferencja:
  15th Central European Symposium on Theoretical Chemistry (CESTC 2017) (rok: 2017, ), Wydawca: Uniwersytet Śląski
  Data:
  konferencja 3-6 września
  Status:
  Opublikowana
 2. FT-IR and MAS NMR studies of n-hexane adsorption on acidic zeolites
  Autorzy:
  M. Gackowski, J. Podobiński, J. Datka, M. Hunger
  Konferencja:
  International Conference on Catalysis and Surface Chemistry & 50-te Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2018, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. jerzego Habera PAN
  Data:
  konferencja 18-23.03.2018
  Status:
  Opublikowana
 3. Hierarchical zeolites FAU: porosity, acidity and catalytic properties
  Autorzy:
  K. Tarach, M. Gackowski, B. Sulikowski, S. Jarczewski, P. Kuśtrowski, J. Datka
  Konferencja:
  13th Pannonian International Symposium on Catalysis – Siófok, Węgry 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Hungarian Chemical Society
  Data:
  konferencja 19-23 września 2016
  Status:
  Opublikowana
 4. Hierarchical zeolites FAU: porosity, acidity and catalytic properties
  Autorzy:
  M. Gackowski, B. Sulikowski, Ł. Kuterasiński, J. Podobiński, K. Tarach, S. Jarczewski, P. Kuśtrowski, J. Datka
  Konferencja:
  XXI Zeolite Forum (rok: 2017, ), Wydawca: Polish Zeolite Association
  Data:
  konferencja 7 - 11 luty
  Status:
  Opublikowana
 5. IR and NMR studies of hierarchical zeolites Y
  Autorzy:
  M. Gackowski, K. Tarach, Ł. Kuterasiński, J. Podobiński, B. Sulikowski, J. Datka
  Konferencja:
  XIV International Conference of Molecular Spectroscopy (rok: 2017, ), Wydawca: AGH Kraków
  Data:
  konferencja 3-7 września
  Status:
  Opublikowana
 6. Large versus small-scale modeling for TM centers in catalysis: is bigger always better?
  Autorzy:
  Ewa Broclawik, Adam Stępniewski, Mariusz Radoń, Kinga Góra-Marek
  Konferencja:
  Modeling and Design of Molecular Materials, Trzebnica, Poland, June 26-30, 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Politechnika Wrocławska
  Data:
  konferencja 26 - 30 czerwca 2016
  Status:
  Opublikowana
 7. Mazzite type hierarchical zeolite: IR and NMR and catalytic studies
  Autorzy:
  M. Gackowski, Ł. Kuterasiński, J. Podobiński, A. Korzeniowska, B. Sulikowski, J. Datka
  Konferencja:
  LI Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2019, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
  Data:
  konferencja 20-22.03 2019
  Status:
  Opublikowana
 8. Monitoring formation of ultrastable zeolite Y by NMR and IR spectroscopies used in tandem
  Autorzy:
  B. Sulikowski, J. Datka, K. Tarach, K. Durczyk
  Konferencja:
  13th Pannonian International Symposium on Catalysis – Siófok, Węgry 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Hungarian Chemical Society
  Data:
  konferencja 19-23 września 2016
  Status:
  Opublikowana
 9. Właściwości fizykochemiczne i katalityczne hierarchicznych zeolitów Y otrzymanych metodą desilikacji
  Autorzy:
  Ł. Kuterasiński, M. Gackowski, B. Sulikowski, J. Podobiński, K. Tarach, S. Jarczewski, P. Kuśtrowski
  Konferencja:
  XLIX Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2017, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. jerzego Habera PAN
  Data:
  konferencja 18 - 23 marca
  Status:
  Opublikowana
 10. Applications of solid-state NMR spectroscopy to diverse porous materials
  Autorzy:
  B. Sulikowski, Z. Olejniczak, M. Gackowski, J. Datka, M. E. Płońska-Brzezińska
  Konferencja:
  International Conference on Catalysis and Surface Chemistry & 50-te Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2018, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. jerzego Habera PAN
  Data:
  konferencja 18-23.03.2018
  Status:
  Opublikowana
 11. Physicochemical and catalytic properties of active sites in hierarchical mazzite zeolites revealed by IR and NMR spectroscopies combined with DFT modeling
  Autorzy:
  1.P. Rejmak, M. Gackowski, Ł. Kuterasiński, J. Podobiński, A. Korzeniowska, B. Sulikowski, J. Datka, E. Brocławik
  Konferencja:
  LI Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2019, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzcni im. Jerzego Habera PAN
  Data:
  konferencja 20-22.03 2019
  Status:
  Opublikowana
 12. Spin status and zeolitic environment as factors controlling electron density transfer for Co(II)-NO adducts in zeolites: WF, DFT and periodic modeling
  Autorzy:
  E. Broclawik, M. Radoń, A. Stępniewski
  Konferencja:
  International Conference on current Trends in Computational Chemistry (rok: 2017, ), Wydawca: Jackson State University
  Data:
  konferencja 10-11 listopada
  Status:
  Opublikowana
 13. Structural and electronic properties of ammonia-modified Co2+ centers in zeolites with NO as a probe molecule - theoretical study
  Autorzy:
  A. Stępniewski, E. Brocławik, M. Radoń, K. Góra-Marek
  Konferencja:
  13th Pannonian International Symposium on Catalysis – Siófok, Węgry 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Hungarian Chemical Society
  Data:
  konferencja 19-23 września 2016
  Status:
  Opublikowana
 14. Hierarchical zeolites Y: Catalysts of very high acidity, good mesoporosity and superior activity
  Autorzy:
  J. Datka, M. Gackowski, K. Tarach, Ł. Kuterasiński, J. Podobiński, S. Jarczewski, B. Sulikowski, P. Kuśtrowski
  Konferencja:
  International Conference on Catalysis and Surface Chemistry & 50-te Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2018, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. jerzego Habera PAN
  Data:
  konferencja 18-23.03.2018
  Status:
  Opublikowana
 15. OH groups of extremely high acidity in the desilicated zeolite Y
  Autorzy:
  Ł. Kuterasiński, M. Gackowski, K. Tarach, J. Podobiński, B. Sulikowski, J Datka
  Konferencja:
  XXII Zeolite Forum (rok: 2018, ), Wydawca: Polish Zeolite Association
  Data:
  konferencja 19-23.06.2018
  Status:
  Opublikowana
 16. Badania NMR zeolitów desilikonowanych
  Autorzy:
  M. Gackowski, B. Sulikowski, M. Hunger
  Konferencja:
  YUPPAS NMR 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN
  Data:
  konferencja 21-22 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 17. Hierarchical zeolites Y: catalysts of high acidity, mesoporosity and catalytic activity
  Autorzy:
  M. Gackowski, K. Tarach, Ł. Kuterasiński, J. Podobiński, S. Jarczewski, B. Sulikowski, P. Kuśtrowski, J. Datka
  Konferencja:
  7th FEZA Conference, Sofia, Bulgaria (rok: 2017, ), Wydawca: Federation of European Zeolite Associations – FEZA
  Data:
  konferencja 3-7 lipca
  Status:
  Opublikowana
 18. High-level small-scale or periodic DFT modeling for TM centers in zeolites?
  Autorzy:
  Ewa Broclawik, Adam Stępniewski, Mariusz Radoń, Kinga Góra-Marek
  Konferencja:
  Current Trends in Theoretical Chemistry VII, 4-8 September 2016, Kraków, Poland (rok: 2016, ), Wydawca: Uniwersytet Jagielloński
  Data:
  konferencja 4-8 września 2016
  Status:
  Opublikowana