Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Hierarchiczne katalizatory zeolitowe typu Y i omega nowej generacji: badania zaawansowanymi metodami IR, NMR oraz modelowanie molekularne

2015/17/B/ST5/00023

Słowa kluczowe:

zeolit Y zeolit omega katalizatory hierarchiczne NMR IR modelowanie molekularne kraking izomeryzacja

Deskryptory:

 • ST5_6: Materiały porowate
 • ST5_18: Kataliza homogeniczna i heterogeniczna
 • ST4_15: Chemia teoretyczna i obliczeniowa

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Ewa Brocławik 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 9 - ogłoszony 2015-03-16

Przyznana kwota: 587 300 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-01-19

Zakończenie projektu: 2020-01-18

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. regulator przepływu gazu (3 szt.). Za kwotę 51 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (11)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (18)
 1. Identity of two types of strong Brønsted acid sites in mazzite revealed by CO probe: IR study and periodic DFT modeling IF: 2,92
  Autorzy:
  P. Rejmak, J. Datka, E. Broclawik
  Czasopismo:
  Int. J. Quantum Chem. (rok: 2019, tom: 119, strony: e25873), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/qua.25873 - link do publikacji
 2. Evidence for a strong polarization of n-hexane in zeolite H-ZSM-5 by FT-IR and solid-state NMR spectroscopy IF: 3,649
  Autorzy:
  M. Gackowski, J. Podobiński, M. Hunger
  Czasopismo:
  Microporous Mesoporous Mater. (rok: 2019, tom: 273, strony: 67-72), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.micromeso.2018.06.054 - link do publikacji
 3. Hydroxyl Groups of Exceptionally High Acidity in Desilicated Zeolites Y IF: 3,906
  Autorzy:
  M. Gackowski, Ł. Kuterasiński, J. Podobiński, J. Datka
  Czasopismo:
  ChemPhysChem (rok: 2018, tom: 19, strony: 3372-3379), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/cphc.201800948 - link do publikacji
 4. IR and NMR Studies of the Status of Al and Acid Sites in Desilicated Zeolite Y IF: 3,06
  Autorzy:
  Mariusz Gackowski, Jerzy Podobiński, Ewa Broclawik, Jerzy Datka
  Czasopismo:
  Molecules (rok: 2020, tom: 25, strony: 31 - 43), Wydawca: MDPI, Basel, Switzerland
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/molecules25010031 - link do publikacji
 5. The dependence on ammonia pretreatment of N−O activation by Co(II) sites in zeolites: a DFT and ab initio molecular dynamics study IF: 1,438
  Autorzy:
  E.Broclawik, K. Góra-Marek, M. Radoń, T.Bucko, A. Stępniewski
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Modeling (rok: 2017, tom: 23, strony: 160), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00894-017-3322-z - link do publikacji
 6. Fine speciation of active sites in zeolites by a CO probe: Dynamics and IR frequencies IF: 2,92
  Autorzy:
  P. Rejmak, J. Datka, E. Broclawik
  Czasopismo:
  Int. J. Quantum Chem. 2018;118:e25625 (rok: 2018, tom: 118, strony: e25625), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/qua.25625 - link do publikacji
 7. Hierarchical zeolite mazzite: Physicochemical properties and α-pinene isomerization IF: 4,63
  Autorzy:
  Mariusz Gackowski, Łukasz Kuterasiński, Jerzy Podobiński, Aleksandra Korzeniowska, Bogdan Sulikowski, Jerzy Datka
  Czasopismo:
  Applied Catalysis A, General (rok: 2019, tom: 578, strony: 52-63), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apcata.2019.03.016 - link do publikacji
 8. Hierarchical zeolites Y obtained by desilication: Porosity, acidity and catalytic properties IF: 3,66
  Autorzy:
  M. Gackowski, K. Tarach, Ł. Kuterasiński, J. Podobiński, S. Jarczewski, P. Kuśtrowski, J. Datka
  Czasopismo:
  Microporous and Mesoporous Materials (rok: 2018, tom: 263, strony: 282-288), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.micromeso.2017.11.051 - link do publikacji
 9. Spectroscopic IR and NMR studies of hierarchical zeolites obtained by desilication of zeolite Y: Optimization of the desilication route IF: 4,182
  Autorzy:
  Mariusz Gackowski, Karolina Tarach, Łukasz Kuterasiński, Jerzy Podobiński, Bogdan Sulikowski, Jerzy Datka
  Czasopismo:
  Microporous and Mesoporous Materials (rok: 2019, tom: 281, strony: 134–141), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.micromeso.2019.03.004 - link do publikacji
 10. IR Studies of the Cu Ions in Cu-Faujasites IF: 3,06
  Autorzy:
  Łukasz Kuterasiński, Jerzy Podobiński, Dorota Rutkowska-Zbik and Jerzy Datka
  Czasopismo:
  Molecules (rok: 2019, tom: 24, strony: 4250-4264), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/molecules24234250 - link do publikacji
 11. IR and NMR studies of hierarchicalmaterial obtained by the treatment of zeolite Y by ammonia solution IF: 2,536
  Autorzy:
  Mariusz Gackowski, Łukasz Kuterasiński, Jerzy Podobiński, Bogdan Sulikowski, Jerzy Datka
  Czasopismo:
  Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy (rok: 2018, tom: 193, strony: 440-446), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.saa.2017.12.042 - link do publikacji
 1. Controlling electron density transfer by spin status and environment for Co(II)-NO adducts in zeolites: WF, DFT and periodic modeling
  Autorzy:
  Ewa Broclawik, Adam Stepniewski, Mariusz Radon
  Konferencja:
  15th Central European Symposium on Theoretical Chemistry (CESTC 2017) (rok: 2017, ), Wydawca: Uniwersytet Śląski
  Data:
  konferencja 3-6 września
  Status:
  Opublikowana
 2. Hierarchical zeolites FAU: porosity, acidity and catalytic properties
  Autorzy:
  M. Gackowski, B. Sulikowski, Ł. Kuterasiński, J. Podobiński, K. Tarach, S. Jarczewski, P. Kuśtrowski, J. Datka
  Konferencja:
  XXI Zeolite Forum (rok: 2017, ), Wydawca: Polish Zeolite Association
  Data:
  konferencja 7 - 11 luty
  Status:
  Opublikowana
 3. Mazzite type hierarchical zeolite: IR and NMR and catalytic studies
  Autorzy:
  M. Gackowski, Ł. Kuterasiński, J. Podobiński, A. Korzeniowska, B. Sulikowski, J. Datka
  Konferencja:
  LI Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2019, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
  Data:
  konferencja 20-22.03 2019
  Status:
  Opublikowana
 4. Monitoring formation of ultrastable zeolite Y by NMR and IR spectroscopies used in tandem
  Autorzy:
  B. Sulikowski, J. Datka, K. Tarach, K. Durczyk
  Konferencja:
  13th Pannonian International Symposium on Catalysis – Siófok, Węgry 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Hungarian Chemical Society
  Data:
  konferencja 19-23 września 2016
  Status:
  Opublikowana
 5. Hierarchical zeolites FAU: porosity, acidity and catalytic properties
  Autorzy:
  K. Tarach, M. Gackowski, B. Sulikowski, S. Jarczewski, P. Kuśtrowski, J. Datka
  Konferencja:
  13th Pannonian International Symposium on Catalysis – Siófok, Węgry 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Hungarian Chemical Society
  Data:
  konferencja 19-23 września 2016
  Status:
  Opublikowana
 6. High-level small-scale or periodic DFT modeling for TM centers in zeolites?
  Autorzy:
  Ewa Broclawik, Adam Stępniewski, Mariusz Radoń, Kinga Góra-Marek
  Konferencja:
  Current Trends in Theoretical Chemistry VII, 4-8 September 2016, Kraków, Poland (rok: 2016, ), Wydawca: Uniwersytet Jagielloński
  Data:
  konferencja 4-8 września 2016
  Status:
  Opublikowana
 7. IR and NMR studies of hierarchical zeolites Y
  Autorzy:
  M. Gackowski, K. Tarach, Ł. Kuterasiński, J. Podobiński, B. Sulikowski, J. Datka
  Konferencja:
  XIV International Conference of Molecular Spectroscopy (rok: 2017, ), Wydawca: AGH Kraków
  Data:
  konferencja 3-7 września
  Status:
  Opublikowana
 8. Large versus small-scale modeling for TM centers in catalysis: is bigger always better?
  Autorzy:
  Ewa Broclawik, Adam Stępniewski, Mariusz Radoń, Kinga Góra-Marek
  Konferencja:
  Modeling and Design of Molecular Materials, Trzebnica, Poland, June 26-30, 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Politechnika Wrocławska
  Data:
  konferencja 26 - 30 czerwca 2016
  Status:
  Opublikowana
 9. Structural and electronic properties of ammonia-modified Co2+ centers in zeolites with NO as a probe molecule - theoretical study
  Autorzy:
  A. Stępniewski, E. Brocławik, M. Radoń, K. Góra-Marek
  Konferencja:
  13th Pannonian International Symposium on Catalysis – Siófok, Węgry 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Hungarian Chemical Society
  Data:
  konferencja 19-23 września 2016
  Status:
  Opublikowana
 10. Applications of solid-state NMR spectroscopy to diverse porous materials
  Autorzy:
  B. Sulikowski, Z. Olejniczak, M. Gackowski, J. Datka, M. E. Płońska-Brzezińska
  Konferencja:
  International Conference on Catalysis and Surface Chemistry & 50-te Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2018, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. jerzego Habera PAN
  Data:
  konferencja 18-23.03.2018
  Status:
  Opublikowana
 11. FT-IR and MAS NMR studies of n-hexane adsorption on acidic zeolites
  Autorzy:
  M. Gackowski, J. Podobiński, J. Datka, M. Hunger
  Konferencja:
  International Conference on Catalysis and Surface Chemistry & 50-te Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2018, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. jerzego Habera PAN
  Data:
  konferencja 18-23.03.2018
  Status:
  Opublikowana
 12. Hierarchical zeolites Y: Catalysts of very high acidity, good mesoporosity and superior activity
  Autorzy:
  J. Datka, M. Gackowski, K. Tarach, Ł. Kuterasiński, J. Podobiński, S. Jarczewski, B. Sulikowski, P. Kuśtrowski
  Konferencja:
  International Conference on Catalysis and Surface Chemistry & 50-te Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2018, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. jerzego Habera PAN
  Data:
  konferencja 18-23.03.2018
  Status:
  Opublikowana
 13. Physicochemical and catalytic properties of active sites in hierarchical mazzite zeolites revealed by IR and NMR spectroscopies combined with DFT modeling
  Autorzy:
  1.P. Rejmak, M. Gackowski, Ł. Kuterasiński, J. Podobiński, A. Korzeniowska, B. Sulikowski, J. Datka, E. Brocławik
  Konferencja:
  LI Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2019, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzcni im. Jerzego Habera PAN
  Data:
  konferencja 20-22.03 2019
  Status:
  Opublikowana
 14. Właściwości fizykochemiczne i katalityczne hierarchicznych zeolitów Y otrzymanych metodą desilikacji
  Autorzy:
  Ł. Kuterasiński, M. Gackowski, B. Sulikowski, J. Podobiński, K. Tarach, S. Jarczewski, P. Kuśtrowski
  Konferencja:
  XLIX Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2017, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. jerzego Habera PAN
  Data:
  konferencja 18 - 23 marca
  Status:
  Opublikowana
 15. OH groups of extremely high acidity in the desilicated zeolite Y
  Autorzy:
  Ł. Kuterasiński, M. Gackowski, K. Tarach, J. Podobiński, B. Sulikowski, J Datka
  Konferencja:
  XXII Zeolite Forum (rok: 2018, ), Wydawca: Polish Zeolite Association
  Data:
  konferencja 19-23.06.2018
  Status:
  Opublikowana
 16. Badania NMR zeolitów desilikonowanych
  Autorzy:
  M. Gackowski, B. Sulikowski, M. Hunger
  Konferencja:
  YUPPAS NMR 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN
  Data:
  konferencja 21-22 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 17. Hierarchical zeolites Y: catalysts of high acidity, mesoporosity and catalytic activity
  Autorzy:
  M. Gackowski, K. Tarach, Ł. Kuterasiński, J. Podobiński, S. Jarczewski, B. Sulikowski, P. Kuśtrowski, J. Datka
  Konferencja:
  7th FEZA Conference, Sofia, Bulgaria (rok: 2017, ), Wydawca: Federation of European Zeolite Associations – FEZA
  Data:
  konferencja 3-7 lipca
  Status:
  Opublikowana
 18. Spin status and zeolitic environment as factors controlling electron density transfer for Co(II)-NO adducts in zeolites: WF, DFT and periodic modeling
  Autorzy:
  E. Broclawik, M. Radoń, A. Stępniewski
  Konferencja:
  International Conference on current Trends in Computational Chemistry (rok: 2017, ), Wydawca: Jackson State University
  Data:
  konferencja 10-11 listopada
  Status:
  Opublikowana