Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ neuropeptydów allatostatynowych (Grybi-AST B1, Trica-AST B5 oraz Trica AST C) na regulację procesów fizjologicznych chrząszcza Tenebrio molitor L.

2015/17/N/NZ4/02330

Słowa kluczowe:

allatostatyny MIP/AST PISCF/AST neuropeptydy

Deskryptory:

 • NZ4_11: Metabolizm
 • NZ4_2: Fizjologia
 • NZ3_2: Fizjologia komórki

Panel:

NZ4 - Biologia na poziomie tkanek, narządów i organizmów: budowa i czynność układów, narządów i organizmów ludzi i zwierząt, metody diagnostyki i terapii, medycyna doświadczalna, onkologia doświadczalna, podstawy nauk neurologicznych, farmacja, farmakoterapia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Jan Lubawy 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 9 - ogłoszony 2015-03-16

Przyznana kwota: 146 610 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-01-21

Zakończenie projektu: 2019-07-20

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Komputer z podstawowymi akcesoriami. Za kwotę 4 500 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 1. Insect peptides – perspectives in human diseases treatment IF: 3,455
  Autorzy:
  Szymon Chowański, Zbigniew Adamski, Jan Lubawy, Paweł Marciniak, Joanna Pacholska-Bogalska, Małgorzata Słocińska, Marta Spochacz, Monika Szymczak, Arkadiusz Urbański, Karolina Walkowiak-Nowicka, Grzegorz Rosiński
  Czasopismo:
  Current Medicinal Chemistry (rok: 2017, tom: 24, strony: 3116-3152), Wydawca: Bentham Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2174/0929867324666170523120656 - link do publikacji
 2. Myotropic activity and immuno-localization of selected neuropeptides of the burying beetle Nicrophorus vespilloides (Coleoptera: Silphidae) IF: 2,026
  Autorzy:
  Arkadiusz Urbański, Jan Lubawy, Paweł Marciniak, and Grzegorz Rosiński
  Czasopismo:
  Insect Science (rok: 2019, tom: 26, strony: 656–670), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1111/1744-7917.12569. - link do publikacji
 3. Identification, Localization in the Central Nervous System and Novel Myostimulatory Effect of Allatostatins in Tenebrio molitor Beetle IF: 4,183
  Autorzy:
  Jan Lubawy, Paweł Marciniak, Grzegorz Rosiński
  Czasopismo:
  International Journal of Molecular Sciences (rok: 2020, tom: 10, strony: 3510), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ijms21103510 - link do publikacji
 4. Cardioregulatory Functions of Neuropeptides and Peptide Hormones in Insects IF: 1,069
  Autorzy:
  Chowański Sz., Lubawy J., Urbański A., Rosiński G.
  Czasopismo:
  Protein and Peptides Letters (rok: 2016, tom: 23, strony: 913-931), Wydawca: Bentham Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2174/0929866523666160728102842 - link do publikacji
 5. Beetles as model organisms in physiological, biomedical and environmental studies — a review IF: 3,394
  Autorzy:
  Zbigniew Adamski, Sabino A. Bufo, Szymon Chowański, Patrizia Falabella, Jan Lubawy, Pawel Marciniak, Joanna Pacholska-Bogalska, Rosanna Salvia, Laura Scrano, Małgorzata Słocińska, Marta Spochacz, Monika Szymczak, Arkadiusz Urbański, Karolina Walkowiak-Nowicka, Grzegorz Rosiński
  Czasopismo:
  Frontiers in Physiology (rok: 2019, tom: 0,638194444444444, strony: brak), Wydawca: Frontiers
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3389/fphys.2019.00319 - link do publikacji
 6. Myotropic activity of allatostatins in tenebrionid beetles IF: 2,915
  Autorzy:
  Jan Lubawy, Paweł Marciniak, Mariola Kuczer, Grzegorz Rosiński
  Czasopismo:
  Neuropeptides (rok: 2018, tom: 70, strony: 26-36), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.npep.2018.05.003 - link do publikacji