Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Otwornice bentosowe spod lodowca szelfowego jako klucz do odtworzenia zmian środowiskowych i ich chronologii po Maksimum Ostatniego Zlodowacenia, Morze Rossa, Antarktyka

2015/17/B/ST10/03346

Słowa kluczowe:

Antarktyka Morze Rossa mikropaleontologia otwornice lodowiec szelfowy deglacjacja.

Deskryptory:

  • ST10_8: Paleontologia, stratygrafia, geochronologia
  • ST10_15: Paleoklimatologia, paleoekologia
  • ST10_7: Geomorfologia, glacjologia, zmiany globalne i regionalne oraz rozwój krajobrazu Ziemi

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi, m.in.:

Jednostka realizująca:

Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Wojciech Majewski 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: OPUS 9 - ogłoszony 2015-03-16

Przyznana kwota: 279 312 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-02-03

Zakończenie projektu: 2019-08-02

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

  1. Komputer z oprogramowaniem. Za kwotę 6 000 PLN
  2. microskop stereoskopowy. Za kwotę 12 000 PLN