Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Otwornice bentosowe spod lodowca szelfowego jako klucz do odtworzenia zmian środowiskowych i ich chronologii po Maksimum Ostatniego Zlodowacenia, Morze Rossa, Antarktyka

2015/17/B/ST10/03346

Słowa kluczowe:

Antarktyka Morze Rossa mikropaleontologia otwornice lodowiec szelfowy deglacjacja.

Deskryptory:

 • ST10_8: Paleontologia, stratygrafia, geochronologia
 • ST10_15: Paleoklimatologia, paleoekologia
 • ST10_7: Geomorfologia, glacjologia, zmiany globalne i regionalne oraz rozwój krajobrazu Ziemi

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Wojciech Majewski 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: OPUS 9 - ogłoszony 2015-03-16

Przyznana kwota: 279 312 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-02-03

Zakończenie projektu: 2019-08-02

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Komputer z oprogramowaniem. Za kwotę 6 000 PLN
 2. microskop stereoskopowy. Za kwotę 12 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 1. Foraminiferal assemblages from ice-proximal paleo-settings in the Whales Deep Basin, eastern Ross Sea, Antarctica IF: 2,578
  Autorzy:
  Wojciech Majewski, Philip J. Bart, Austin J. McGlannan
  Czasopismo:
  Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology (rok: 2018, tom: 493, strony: 64-81), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.palaeo.2017.12.041 - link do publikacji
 2. Foraminiferal patterns in deglacial sediment in the western Ross Sea, Antarctica: life near grounding lines IF: 2,72
  Autorzy:
  Majewski W., Prothro L.O., Simkins L.M., Demianiuk E.J., Anderson J.B.
  Czasopismo:
  Paleoceanography and paleoclimatology (rok: 2020, tom: 35, strony: e2019PA003716), Wydawca: AGU
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1029/2019PA003716 - link do publikacji
 3. Two rare pustulose/spinose morphotypes of benthic foraminifera from eastern Ross Sea, Antarctica IF: 1,511
  Autorzy:
  Wojciech Majewski, Jarosław Stolarski, Philip J. Bart
  Czasopismo:
  Journal of Foraminiferal Research (rok: 2019, tom: 49, strony: 405-422), Wydawca: the Cushman Foundation
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2113/gsjfr.49.4.405 - link do publikacji
 4. Zastosowanie analiz kopalnego DNA w badaniach osadów czwartorzędowych
  Autorzy:
  Ewa Julia Demianiuk, Wojciech Majewski
  Czasopismo:
  Przegląd Geologiczny (rok: 2018, tom: 66 (11), strony: 680-691), Wydawca: Państwowy Instytut Geologiczny
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7306/2018.11 - link do publikacji
 5. Timing and pathways of East Antarctic Ice Sheet retreat IF: 4,64
  Autorzy:
  Prothro L., Majewski W., Yokoyama Y., Simkins L., Anderson J., Yamane M., Miyairi Y., Ohkouchi N.
  Czasopismo:
  Quaternary Science Reviews (rok: 2020, tom: 230, strony: 106166), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.quascirev.2020.106166 - link do publikacji