Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nanokompozyty RE-TiO2: projektowanie, synteza i charakterystyka

2015/17/D/ST5/01331

Słowa kluczowe:

TiO2 pierwiastki ziem rzadkich fotoaktywność

Deskryptory:

 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
 • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów
 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Joanna Nadolna 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: SONATA 9 - ogłoszony 2015-03-16

Przyznana kwota: 545 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-02-08

Zakończenie projektu: 2020-02-07

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Wysokosprawny chromatograf cieczowy HPLC z detektorem UV-VIS i automatycznym podajnikiem próbek. Za kwotę 170 000 PLN
 2. Galwanostat/Potencjostat z wyposażeniem. Za kwotę 80 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 1. Experimental and computational study of Tm-doped TiO2: The effect of Li+ on Vis-response photocatalysis and luminescence IF: 9,446
  Autorzy:
  P. Mazierski, P.N. Arellano Caicedo, T. Grzyb, A. Mikolajczyk, J.K. Roy, E. Wyrzykowska, Z. Wei, E. Kowalska, T. Puzyn, A. Zaleska-Medynska, J. Nadolna
  Czasopismo:
  Applied Catalysis B (rok: 2019, tom: 252, strony: 138-151), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apcatb.2019.03.051 - link do publikacji
 2. On the excitation mechanism of visible responsible Er-TiO2 system proved by experimental and theoretical investigations for boosting photocatalytic activity IF: 5,155
  Autorzy:
  P. Mazierski, A. Mikolajczyk, T. Grzyb, P.N. Arellano Caicedo, Z. Wei, E. Kowalska, H. P. Pinto, A. Zaleska-Medynska, J. Nadolna
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2020, tom: 527, strony: 146815), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2020.146815 - link do publikacji
 3. Systematic and detailed examination of NaYF4-Er-Yb-TiO2 photocatalytic activity under Vis - NIR irradiation: Experimental and theoretical analyses IF: 5,155
  Autorzy:
  P. Mazierski, Juganta K. Roy, A. Mikolajczyk, E. Wyrzykowska, T. Grzyb, P.N. Arellano Caicedo, Z. Wei, E. Kowalska, A. Zaleska-Medynska, J. Nadolna
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2021, tom: 536, strony: 147805), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2020.147805 - link do publikacji
 4. Enhanced photocatalytic properties of lanthanide-TiO2 nanotubes: An experimental and theoretical study IF: 8,328
  Autorzy:
  Paweł Mazierski, Wojciech Lisowski, Tomasz Grzyb, Michał Jerzy Winiarski, Tomasz Klimczuk, Alicja Mikołajczyk, Jakub Flisikowski, Adam Hirsch, Agnieszka Kołakowska, Tomasz Puzyn, Adriana Zaleska-Medynska, Joanna Nadolna
  Czasopismo:
  Applied Catalysis B: Environmental (rok: 2017, tom: 205, strony: 376-385), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apcatb.2016.12.044 - link do publikacji
 5. The role of lanthanides in TiO2-based photocatalysis: a review IF: 9,446
  Autorzy:
  P. Mazierski, A. Mikołajczyk, B. Bajorowicz, A. Malankowska, A. Zaleska-Medynska, J. Nadolna
  Czasopismo:
  Applied Catalysis B (rok: 2018, tom: 233, strony: 301-317), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apcatb.2018.04.019 - link do publikacji
 6. Experimental and theoretical investigations of the influence of carbon on a Ho3+-TiO2 photocatalyst with Vis response IF: 6,361
  Autorzy:
  P. Parnicka, T. Grzyb, A. Mikolajczyk, K. Wang, E. Kowalska, N. Steinfeldt, M. Klein, P. Mazierski, A. Zaleska-Medynska, J. Nadolna
  Czasopismo:
  Journal of Colloid and Interface Science (rok: 2019, tom: 549, strony: 212-224), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jcis.2019.04.074 - link do publikacji
 7. Influence of preparation method on photocatalytic activity of Nd-modified TiO2 IF: 3,1
  Autorzy:
  P. Parnicka, P. Mazierski, T. Grzyb, W. Lisowski, E. Kowalska, B. Ohtani, A. Zaleska-Medynska, J. Nadolna
  Czasopismo:
  Beilstein Journal of Nanotechnology (rok: 2018, tom: 9, strony: 447–459), Wydawca: Beilstein Journals
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3762/bjnano.9.43 - link do publikacji
 8. Preparation and photocatalytic activity of Nd-modified TiO2 photocatalysts: Insight into the excitation mechanism under visible light IF: 7,61
  Autorzy:
  P. Parnicka, P. Mazierski, T. Grzyb, Z. Wei, E. Kowalska, B. Ohtani, W. Lisowski, T. Klimczuk, J. Nadolna
  Czasopismo:
  Journal of catalysis (rok: 2017, tom: 353, strony: 211-222), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jcat.2017.07.017 - link do publikacji