Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ niekonwencjonalnych metod obróbki wstępnej na kinetykę procesu hybrydowego odwadniania oraz zmiany właściwości fizycznych i chemicznych owoców żurawiny wielkoowocowej (Vaccinium macrocarpon)

2015/17/B/NZ9/03601

Słowa kluczowe:

żurawina wielkoowocowa,obróbka wstępna suszenie hybrydowe odwadnianie osmotyczne suszenie mikrofalowo-próżniowe właściwości fizyczne i chemiczne

Deskryptory:

 • NZ9_7: Naukowe podstawy żywienia i badania żywności

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Technicznych

woj. warmińsko-mazurskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Magdalena Zielińska 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 9 - ogłoszony 2015-03-16

Przyznana kwota: 379 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-01-27

Zakończenie projektu: 2019-04-26

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Suszarka konwekcyjna.
 2. Sonda ultradźwiękowa. Za kwotę 20 000 PLN
 3. Sonda termiczna K2 Pro. Za kwotę 33 000 PLN
 4. Suszarka próżniowa. Za kwotę 11 000 PLN
 5. Aparat do oznaczania aktywności wodnej. Za kwotę 35 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (14)
 1. The Effect of Microwave-Vacuum Pretreatment on the Drying Kinetics, Color and the Content of Bioactive Compounds in Osmo-Microwave-Vacuum Dried Cranberries (Vaccinium macrocarpon) IF: 2,576
  Autorzy:
  Magdalena Zielinska, Danuta Zielinska, Marek Markowski
  Czasopismo:
  Food and Bioprocess Technology (rok: 2018, tom: 11, strony: 585-602), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11947-017-2034-9 - link do publikacji
 2. Thermal properties of fresh and dried cranberry (Vacciniummacrocarpon) fruits determined by differential scanningcalorimetry and thermogravimetric analysis IF: 1,955
  Autorzy:
  Ewa Ropelewska
  Czasopismo:
  Journal of Food Process Engineering (rok: 2019, tom: -, strony: 44934), Wydawca: -
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1111/jfpe.13061 - link do publikacji
 3. Application of Sonication and Freezing as Initial Treatments before Microwave-Vacuum Drying of Cranberries
  Autorzy:
  Izabela Staniszewska, Szymon Staszynski, Magdalena Zielinska
  Czasopismo:
  Technical Sciences (rok: 2019, tom: 22(2), strony: 151-167), Wydawca: UWM Olsztyn
  Status:
  Opublikowana
 4. Effects of freezing and hot air drying on the physical, morphological and thermal properties of cranberries (Vaccinium macrocarpon) IF: 2,744
  Autorzy:
  Magdalena Zielinska, Ewa Ropelewska, Piotr Zapotoczny
  Czasopismo:
  Food and Bioproducts Processing (rok: 2018, tom: 110, strony: 40-49), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.fbp.2018.04.006 - link do publikacji
 5. Effects of freezing, convective and microwave-vacuum drying on the content of bioactive compounds and color of cranberries IF: 3,129
  Autorzy:
  Magdalena Zielinska, Danuta Zielinska
  Czasopismo:
  LWT - Food Science and Technology (rok: 2019, tom: 104, strony: 202-209), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.lwt.2019.01.041 - link do publikacji
 6. The effect of ultrasound and freezing/thawing treatment on the physical properties of blueberries IF: 0,786
  Autorzy:
  Konrad W. Nowak , Magdalena Zielinska, Katarzyna M. Waszkielis
  Czasopismo:
  Food Science and Biotechnology (rok: 2018, tom: -, strony: 44935), Wydawca: Sage Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10068-018-0528-5 - link do publikacji
 7. Thermophysical properties of raw, hot-air and microwave-vacuum dried cranberry fruits (Vaccinium macrocarpon) IF: 2,416
  Autorzy:
  Magdalena Zielinska, Ewa Ropelewska, Marek Markowski
  Czasopismo:
  LWT - Food Science and Technology (rok: 2017, tom: 85, strony: 204-211), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.lwt.2017.07.016 - link do publikacji
 8. Combined hot air and microwave-vacuum drying of cranberries subjected to different pretreatments IF: 1,849
  Autorzy:
  Yuhao Zhou, Izabela Staniszewska, Zi-Liang Liu, Danuta Zielinska, Hong-Wei Xiao, Zhongli Pan, Magdalena Zielinska
  Czasopismo:
  Journal of Food Science and Technology (rok: 2020, ), Wydawca: Wiley
  Status:
  Złożona
 9. Microwave-assisted hot air convective drying of whole cranberries subjected to various initial treatments IF: 3,714
  Autorzy:
  Izabela Staniszewska, Zi-Liang Liu, Yuhao Zhou, Danuta Zielinska, Hong-Wei Xiao , Zhongli Pan, Magdalena Zielinska
  Czasopismo:
  LWT - Food Science and Technology (rok: 2020, ), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona
 10. Effect of microwave-vacuum, ultrasonication, and freezing on mass transfer kinetics and diffusivity during osmotic dehydration of cranberries IF: 2,219
  Autorzy:
  Magdalena Zielinska, Marek Markowski
  Czasopismo:
  Drying Technology (rok: 2018, tom: 36(10), strony: 1158-1169), Wydawca: Taylor & Francis Group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/07373937.2017.1390476 - link do publikacji
 11. Combined Hot Air and Microwave-Vacuum Drying of Cranberries: Effects of Pretreatments and Pulsed Vacuum Osmotic Dehydration on Drying Kinetics and Physicochemical Properties IF: 3,032
  Autorzy:
  Zi-Liang Liu, Izabela Staniszewska, Danuta Zielinska, Yu-Hao Zhou, Konrad W. Nowak, Hong-Wei Xiao, Zhongli Pan, Magdalena Zielinska
  Czasopismo:
  Food and Bioprocess Technology (rok: 2020, ), Wydawca: Springer
  Status:
  Złożona
 12. Review of recent applications and research progress in hybrid and combined microwave–assisted drying of food products: material properties IF: 6,015
  Autorzy:
  Magdalena Zielinska, Ewa Ropelewska, Arun S. Mujumdar, Chung Lim Law
  Czasopismo:
  Critical Reviews in Food Science and Nutrition (rok: 2019, tom: -, strony: -), Wydawca: Taylor and Francis Group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/10408398.2019.1632788 - link do publikacji
 13. The effect of freezing on the hot air and microwave vacuum drying kinetics and texture of whole cranberries IF: 2,219
  Autorzy:
  Magdalena Zielinska, Marek Markowski, Danuta Zielinska
  Czasopismo:
  Drying Technology (rok: 2019, tom: -, strony: -), Wydawca: Taylor & Francis Group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/07373937.2018.1543317 - link do publikacji
 14. Evaluation of Storage Stability of Dried Cranberry Powders based on the Moisture Sorption Isotherms and Glass Transition Temperatures IF: 2,307
  Autorzy:
  Izabela Staniszewska, Łukasz Dzadz, Hong Wei Xiao, Magdalena Zielińska
  Czasopismo:
  Drying Technology (rok: 2020, tom: -, strony: -), Wydawca: Taylor and Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/07373937.2020.1771362 - link do publikacji